ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Stále hledáme paní uklízečku na zkrácený úvazek 2 hodiny denně na odpoledne s pracovní dobou podle dohody. Nástup je možný ihned.

Informace podá pad ředitel na telefonním čísle 721603781.

Přírodopis

14. 5.

- dnes online hodina ve 12.15 hodin na Teams

Než se spojíme, přečti si str. 94 - 95 a v PS vypracuj str. 41.

Společná práce:

Opakování učiva

Čeleď BOBOVITÉ, kontrola úkolů v PS

Zápis do sešitu: opiš shrnutí na str. 95, vypiš zástupce a nakresli si rostlinku hrachu setého.

______________________________________________________________________________________________

11. 5.

Dnes samostatná práce.

Než napíšeš dnešní datum, nakresli si k minulému zápisu - BRUKVOVITÉ - květ a list nebo celou rostlinu.

Přečti si str. 92 - 93 - RŮŽOVITÉ. Do zápisu si opiš shrnutí na str. 93 a z textu si opiš zástupce.

Nezapomeň na závěr zápisu nakreslit květ a list růže šípkové.

V PS vypracuj str. 40.

Dnešní práci mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

7. 5.

- dnes on-line hodina ve 12.05 hodin na Teams

Přečíst str. 90 - 91- BRUKVOVITÉ. Do sešitu si opiš shrnutí a vypiš zástupce.

V PS vypracuj str. 39.

Prověrka - výtrusné a semenné rostliny. 

Je zadaná ve wordu a bude sem vložena po vysvětlení podrobností k jejímu vypracování během online hodiny.

Odpovědi napiš zase ve wordu nebo do sešitu ze zadu. Nemusíš psát otázky. Na prověrku máš 25 minut. Své odpovědi pošli do 12.45 hodin na email nebo skype.

Př 7 - prověrka.docx (14.7 kB)

______________________________________________________________________________________________

4. 5.

- dnes on-line hodina ve 8.20 hodin na Teams

Opakování  - výtrusné a semenné rostliny.

Úkoly v PS.

Zápis do sešitu: Př 7 - pryskyřníkovité.docx (13.61 kB)

Příští hodinu bude prověrka na výtrusné a semenné rostliny.

______________________________________________________________________________________________

30. 4.

- dnes on-line hodina ve 12.05 hodin na Teams

Opakování - semenné rostliny.

Kontrola úkolů v PS.

Dotazy k herbáři a domácí práci.

Čeledě rostlin:

Přečíst str. 88 - 89 - PRYSKYŘNÍKOVITÉ. V PS vypracovat str. 38.

PS mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

27. 4.

- dnes on-line hodina ve 8.20 hodin na Teams

Přečti si str. 86 - 87 - LISTNATÉ STROMY A KEŘE. Do zápisu si opiš shrnutí ze str. 87. Potom si vypiš zástupce listnatých stromů a ke každému si vypiš 1-2 charakteristický znak, podle kterého se dá daný strom nebo keř poznat.

V PS vypracuj str. 36 - 37. Příští hodinu si PS zkontrolujeme a případné chyby opravíme.

Dnešní práci mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

23. 4.

- dnes on-line hodina ve 12:05 hodin na Teams

Dnes jsme se dostali k poslední skupině rostlin a to jsou KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY.

Přečti si str. 85, opiš si zápis Př 7 - Krytosemenné rostliny.docx (13.5 kB) a za zápis si přepiš i s obrázky (nebo zkopíruj a nalep) Tabulku srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Dnešní zápis a zápis z minulé hodiny mně pošli.

Domácí LP: Klíčení jednoděložných a dvouděložných rostlin

Vezmi si pár semínek (3-5) nějaké obilniny (pšenice, ječmen, kukuřice,...) a pár semínek dvouděložné rostliny (např: hrách, fazol, slunečnice, dýně,...). Dej je do misek na mokrou vatu a počkej, až začnou lkíčit. Vata ti nesmí vyschnout. Pozoruj rozdíl mezi klíčením jednoděložné a dvouděložné rostliny. Svou práci zpracuj do protokolu včetně fotodokumentace, která bude zaznamenávat přípravu, průběh a výsledek tvého pokusu.

Protokol: Př 7 - LP klíčení.docx (14.16 kB)

Protokol pošli do pátku 7. 5.

______________________________________________________________________________________________

20. 4.

- dnes on-line hodina ve 8.25 hodin na Teams

Opakování probraného učiva.

Než se spojíme, přečti si str. 84 a připrav si odpovědi na otázky na 1 - 4.

Do sešitu si napiš nadpis OKRASNÉ JEHLIČNANY.

Zápis:

- jsou často vysazovány v parcích a zahradách

- zástupci: (vypiš si je všechny z učebnice str. 84)

______________________________________

Aplikace na určování rostlin: PlantNet

______________________________________________________________________________________________

16. 4.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Opakování probraného učiva.

Kontrola úkolů v PS.

Zápis: JEHLIČNANY:  Př 7 - Jehličnany.docx (14.3 kB)

Ze str. 82 - 83 si vypiš zástupce jehličnanů a ke každému druhu si napiš 1 - 2 charakteristiky.

Zápis mi pošli.

_______________________________________________________________________________________________________

13. 4.

Dnes samostatná práce. 

Přečíst str 80 - 84. D sešitu si napište větší nadpis SEMENNÉ ROSTLINY.

Zápis:

- začaly se vyvíjet na konci prvohor

- nejdokonalejší a nejpočetnější skupina rostlin

- pohlavní rozmnožování není závislé na vodě

- zárodek nové rostliny je uložen a chráněn v semenu

- dělí se na nahosemenné a krytosemenné

Napište si nadpis NAHOSEMENNÉ ROSTLINY.

Zápis: Př 7 zápis.jpg (2.38 MB) 

Za zápis odpověz na otázky 1 - 4 na str. 84. V PS vypracuj str. 35.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

9. 4.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Přečíst str. 78 -79 - ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN. V PS vypracuj str. 34.

Zápis do sešitu: Př 7 Rozmnožování rostlin.docx (14.73 kB)

Dnešní práci a práci z 6. 4. mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

INFORMACE K HERBÁŘI

Podrobné informace máte zde: Herbář VII. ročník.docx (13.49 kB)

Minimum rostlin v herbáři je 15. Herbář odevzdáte nejpozději 15. 6. 2021.

Pokud budete mít dotazy, můžete se zeptat na online hodinách nebo napsat na skype či email (do předmětu napište Herbář).

Lístky na popis: Popisky na herbář.pdf (252.77 kB)

Ukázka vylisovaných a nalepených rostlin: Bylina 1.jpg (2.94 MB)Bylina 2.jpg (3.35 MB)Bylina 3.jpg (4.01 MB)Bylina 4.jpg (3.09 MB)

______________________________________________________________________________________________

6. 4.

Dnes samostatná práce.

Přečíst str. 76 - 77 - SEMENA A PLODY. Do zápisu si napiš, jaké jsou plody dužnaté, suché pukavé a suché nepukavé. Z učebnice si napiš příklady těchto plodů a nakresli obrázky. 

Dále si napiš, co je plodenství a souplodí.

ROZŠIŘOVÁNÍ SEMEN A PLODŮ

Napiš si, jakými způsoby se semena a plody rozšiřují po okolí.

VÝZNAM PLODŮ

- ovoce, zelenina

- zdroj oleje

- textilní průmysl (bavlník)

- výroba nápojů (kávovník, kakaovník, chmel)

______________________________________________________________________________________________

30. 3.

- dnes on-line hodina ve 8.35 hodin na Teams

Přečíst str. 75. Připravit si odpovědi na následující otázky (nemusíš je psát do sešitu):

1. Co je opylení?

2. Co jsou rostliny hmyzosprašné a větrosprašné?

3. Jaký je rozdíl mezi samosprašnou a cizosprašnou rostlinou?

4. Co je oplození?

5. Jak dojde k oplození?

6. Co vznikne z oplozeného vajíčka a co z vaječných obalů?

Podívejte se na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=ASSD4HK4MYg

Zde si opište zápis: Z7 - Opylení, oplození.docx (13.93 kB)

K zápisu si nakreslete obr. ze str. 75 Prorůstání pylové láčky do semeníku.

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

26. 3.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Přečíst str. 83 - 84 - KVĚT, KVĚTENSTVÍ

Úkoly v PS str. 33.

Zápis květ:  Květ - 1. část.jpg (2.78 MB)Květ - 2. část.jpg (1.46 MB)

Zápis květenství:  Př 7 - květenství.docx (13.62 kB)

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

23. 3.

- dnes on-line hodina ve 8.25 hodin na Teams

1. Kontrola úkolů v PS.

2. Přečtěte si str. 72 a dopište si zápis k listu.

Př 7 - List II. část.docx (14.79 kB)

3. Vypracuj úkol 4 a 5 na str. 32.

______________________________________________________________________________________________

19. 3.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Přečíst str. 70 - 71 - LIST. Do zápisu si nejprve opiš funkce listů. Zbytek zápisu je v příloze.

Z7 - List.docx (14.59 kB)

Nakresli si zpeřené listy z přílohy.  Zpeřené listy.jpg (2.33 MB)

V PS vypracuj úkol 1, 2 a 3 na str. 32.

Dnešní práci a zápis z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

16. 3.

- dnes on-line hodina ve 8.25 hodin na Teams

Kontrola PS z minulé hodiny.

Informace k herbáři.

Dokončení zápisu ke stonku.

Stonek - 1.část.jpg (2.42 MB)

Stonek - 2. část.jpg (2.51 MB)

______________________________________________________________________________________________

12. 3.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Než napíšete dnešní datum, dopište si ještě k minulému zápisu přeměny a význam kořene z přiloženého souboru.

Kořen - přeměny, význam.docx (13.67 kB)

Dnes ještě začneme stonek. Přečtěte si o něm na str. 68 - 69. Do sešitu si napište dnešní datum a pod něj nadpis STONEK.

Do zápisu si opět nejdříve opište Funkce stonku ze zeleného rámečku na str. 68.

Zápis bude pokračovat:

- stonek se člení na delší úseky - články a kratší úseky -  uzliny, ze kterých vyrůstají listy

- podle stonku rozlišujeme: a) dřeviny - keře a stromy

                                                 b) byliny - mají dužnatý stonek (lodyha, stéblo, stvol)

V PS vypracuj str. 31.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

9. 3.

- dnes on-line hodina ve 8.25 hodin na Teams

1. Opakování výtrusných rostlin a kontrola úkolů v PS.

2. Přečtěte si str. 66 - 67, kde nám začínají SEMENNÉ ROSTLINY (to bude jako větší nadpis do sešitu). 

Do zápisu si napište:

- soubory pletiv vytvářejí rostlinné orgány - kořen, stonek, list (vegetativní orgány)

                                                                          - květ a plod (rozmnožovací orgány)

Napište si podnadpis: KOŘEN

Z učebnice str. 66 si opište Funkce kořene (zelený rámeček).

Zápis pokračuje:

- rozlišujeme kořeny: a) hlavní s postranními

                                      b) svazčité

- stavba kořene: na povrchu je kořenová pokožka, pod ní prvotní kůra, uprostřed střední válec

V PS vypracuj  str. 30. 

1. úkol můžeš vypracovat podle úkolu 2 na str. 36 ( a - kořen hlavní s postranními, f - kořeny svazčité)

2. úkol podle učebnice

3. a 4. úkol na zamyšlení 

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

5. 3.

- dnes online hodina ve 12. 10 hodin na Teams

Přečti si str. 62 - 65 i s informacemi na lištách. Z přiloženého souboru si opiš zápis.

Kapraďorosty.docx (14.77 kB)

V PS vypracuj str. 29. Příští hodinu si ji společně zkontrolujeme.

Zápis i PS mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

2. 3.

- dnes on-line hodina ve 8.25 hodin na Teams

Přečtěte si str. 60 - 61 - MECHOROSTY (to bude nadpis v sešitě).

Z přiložených souborů si opište zápis.

Mechorosty 1. část.jpg (2.62 MB)

Mechorosty 2. část.jpg (956.62 kB)

Mechorosty 3. část.jpg (1.68 MB)

V PS vypracujte str. 28.

Dnešní práci a práci z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

26. 2.

Dnes začínáme botaniku. V učebnici si přečtěte str. 58 - 59.

Napište si větší nadpis BOTANIKA.

Do zápisu si napište:

- nauka o rostlinách

Opište si tabulku, jak se rostliny rozdělují ze str. 58.

Přechod rostlin na souš (opiš z přiloženého souboru:)

Př7 - botanika.docx (13.98 kB)

______________________________________________________________________________________________

23. 2.

- dnes on-line hodina ve 8.30 hodin na Teams

V PS vypracujte str. 24 - 27 a práci mi pošlete.

Prověrka:

Odpovědi napiš do sešitu ze zadu. Nemusíš psát otázky, stačí napsat odpovědi. Na prověrku máš asi 20 minut. Do 9.00 hodin mi odpovědi pošli na email nebo skype.

1. Poznej, o jakého ptáka se jedná:

    a) jsou přizpůsobeni plavání, ztratili schopnost létat:

    b) klade vejce do cizích hnízd:

    c) tažný pták, má hluboce vidličnatě vykrojený ocas:

    d) loví ryby, má všechny 4 prsty spojené plovací blánou:

    e) naše největší sova:

    f) nejmenší pták žijící u nás:

2. Oprav špatná tvrzení, věty napiš podle skutečnosti:

    a) Plameňáci mají krátké nohy a dlouhý krk.

    b) Tučňáci žijí nejvíce v Grónsku.

    c) Datel si staví hnízdo v korunách stromů.

    d) Poštolka obecná patří mezi pěvce.

    e) Vrána patří mezi dravce.

    f) Čáp bílý plave, potápí se a loví ryby.

3. Napiš 5 druhů ptáků, se kterými se můžeš u nás setkat i v zimě a 5 druhů ptáků, kteří odlétají na zimu do teplých krajin.

______________________________________________________________________________________________

19. 2.

Přečtěte si str. 54 - 57. Jsou zde poslední kapitoly týkající se ptáků.

PTÁCI BŘEHŮ TEKOUCÍCH VOD 

Do zápisu si opište shrnutí ze str. 55.

PTAČÍ OBŘI A TRPASLÍCI

1. Běžci 

- mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem

- zakrnělá křídla => nemohou létat

- silné nohy

- hnízdí na zemi, na vejcích sedí většinou samci, mláďata jsou nekrmivá

Zástupci:

(vypiš z učebnice)

2. Kolibříci - patří mezi svišťouny

- žijí v tropech Jižní a Střední Ameriky

- peří je tmavé, pestré zbarvení způsobuje lom světla

- štíhlá, srpovitě zahnutá křídla

- trubicovitým zobákem sají nektar z květů

Kolibřík čmelákový

(opiš si z učebnice jeho charakteristické znaky)

Z lišty na str. 57 si opiš, který je náš největší a nejmenší pták.

Podívejte se na krátká videa:

Emus with Weasel Ball - Morning Fun! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=p3zXqtG-EMs

VÝVOJ PTÁKŮ

(opiš shrnutí ze str. 57 a napiš si plazí a ptačí znaky)

Dnešní práci a práci z minulé hodiny mi pošlete. mi pošlete.

Na příští hodinu si zopakuj ptáky.

______________________________________________________________________________________________

16. 2.

- dnes on-line hodina ve 8.30 hodin na Teams

Nejdříve si přečtěte 50 - 53. 

Zápis: PTÁCI OKRAJE LESA, KŘOVIN A OTEVŘENÉ KRAJINY

- jsou zde ptáci lesní stromoví, křovištní a ptáci otevřené krajiny

- hnízdí na stromech a v křovinách, mláďata jsou krmivá

- potravu sbírají v otevřené krajině

- nohy mají přizpůsobené pohybu ve větvích i po zemi

- mají většinou rovné zobáky

Zástupci:

- měkkozobí: holub hřivnáč - částečně tažný

- kukačky: kukačka obecná - nestaví hnízdo, vejce klade do hnízd hmyzožravých ptáků => hnízdní parazitismus

                                                 - je tažná

- pěvci: pěnice černohlavá, vrána obecná, havran polní, straka obecná

PTÁCI OTEVŘENÉ KRAJINY

- žijí zde různé druhy ptáků

- hrabaví se pohybují po zemi, mají silné hrabavé nohy, krátké silné zobáky

- rorýsi, vlaštovky a jiřičky jsou výborní letci, mají dlouhá srpovitě zahnutá křídla, široce zploštělé zobáky

- ostatní se dobře pohybují po zemi i ve vzduchu, mají krátké kuželovité zobáky

Zástupci:

Opiš si všechny zástupce ze str. 52 - 53 ( první je bažant polní)

______________________________________________________________________________________________

12. 2.

- dnes on-line hodina ve 12.05 hodin na Teams

Dnes si přečtěte str. 46-47 -> DRAVCI A SOVY a str. 48-49 -> LESNÍ STROMOVÍ PTÁCI.

Zápis:

DRAVCI A SOVY

- žijí v lese, největší ptáci, masožraví

- ostré, hákovitě zahnuté zobáky, silné nohy se zahnutými drápy

- dobří letci, výborný zrak a sluch

- nestravitelné části potravy vyvrhují v podobě vývržků

- mláďata jsou krmivá (líhnou se opeřená bělavým prachovým peřím)

Dravci

- loví ve dne

Zástupci:

(vypiš z učebnice str. 46)

Sovy

- zavalité tělo, velká zakulacená hlava, velké oči

- hlavu otočí až o 270o

- prst na zevní straně nohy mohou otočit dozadu = vratiprst

- obrysová pera mají měkké okraje => neslyšný let

- loví za soumraku nebo v noci

Zástupci:

(vypiš z učebnice str. 47)

LESNÍ STROMOVÍ PTÁCI

 - v lese mají zdroj potravy (larvy hmyzu, části rostlin)

- v dutinách kmenů a korunách stromů si budují hnízda

1. Šplhavci

- silné zobáky dlátovitého tvaru ( v kmenech stromů hledají larvy hmyzu)

- dlouhý jazyk se zpětnými háčky

- šplhavé nohy (2 prsty dopředu, 2 dozadu)

- pružná a pevná rýdovací pera

- krmivá mláďata

Zástupci:

(vypiš z učebnice)

2. Pěvci

- nohy přizpůsobené pohybu po kmenech a větvích

- zobáky šídlovitého nebo kuželovitého tvaru

- staví miskovitá hnízda

- krmivá mláďata

- hlasové ústrojí - syrinx

Zástupci:

(vypiš z učebnice)

V PS vypracuj str. 22 - 23.

https://www.youtube.com/watch?v=Wz0ig3IdIHQ

https://www.youtube.com/watch?v=6EG9tNYOXeQ

Práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

Pozorování ptáků u krmítka

V příloze vám posílám, jak by měla být vaše práce vypracovaná.

To, co je v práci označeno žlutým popisovačem, neopisujte!!! Je to pro vás jen pomůcka, jak by se dalo popsat to, co se u krmítka děje. Vy to napíšete podle skutečnosti, co u krmítka vidíte. 

Domácí LP.jpg (3.77 MB)

______________________________________________________________________________________________

9. 2.

- dnes online hodina v 8.25 hodin na Teams

Dnes budete pracovat na str. 44 - 45 a přečtěte si kapitolu MOŘŠTÍ PTÁCI

Do zápisu si napište:

- potravně závislí na moři

- výborně plavou, potápějí se, létají nebo se brodí

- patří sem tučňáci, albatrosi a plameňáci

Tučňáci: (vypiš z učebnice na str. 44 jejich charakteristické znaky)

- zástupci: tučňák patagonský, císařský

Albatrosi: (vypiš z učebnice)

- zástupce: (napiš ze str. 45)

Plameňáci: ( vypiš z učebnice)

- zástupce: (uč. str. 45)

V PS vypracuj str. 21.

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

26. 1.

- dnes online hodina v 8.25 hodin na Teams

Další skupinou ptáků jsou MOKŘADNÍ PTÁCI. Přečtěte si o nich na str. 42 - 43. 

Zápis:

Společné znaky:

- potravu získávají z vodního prostředí broděním

- mají prodloužené běháky -> ve vodě kráčejí, neplavou

- prodloužené prsty umožňují pohyb po bahnitém dně

- špičaté zobáky

- kořist loví na mělčinách i mimo vodu

Zástupci:

- volavky: volavka popelavá 

- čápi: čáp bílý, čáp černý

- bahňáci: čejka chocholatá

- krátkokřídlí: slípka zelenonohá

V PS vypracujte str. 20.

https://www.youtube.com/watch?v=SGQeL1vFfMs

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

22. 1.

Přečtěte si str. 40 - 41- VODNÍ PTÁCI.

Společné znaky:

- dovedou plavat

- zadní končetiny posunuty dozadu

- prsty jsou spojeny plovací blánou

- husté opaření - vrstva prachového a obrysového peří

- nesmáčivé peří - ošetřují ho olejovitým výměškem kostrční žlázy

- vrstva podkožního tuku

- hnízda stavějí v blízkosti vody nebo na vodě

- vrubozobí - zobákem s vroubky procezují vodu

- potápky, veslonozí, dlouhokřídlí - loví ostrým zobákem vodní živočichy, potápějí se

Zástupci:

(vypiš si je z učebnice, nemusíš si k nim nic psát)

V PS vypracuj str. 19.

Tady máte krátká videa:

https://www.youtube.com/watch?v=y6QvyetUnds

https://www.youtube.com/watch?v=97d0aUy_CHU

Práci z minulé a dnešní hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

19. 1.

Dnes budete pracovat na str. 38 - 39. Tyto strany si přečtěte a zapište si do sešitu zápis.

Zápis: CHOVÁNÍ PTÁKŮ

- každý druh žije tam, kde má dostatek potravy, podmínky pro hnízdění a úkryt před predátory

Potrava

- spotřebují velké množství potravy

- dělíme je na všežravé, býložravé a masožravé

- dále se dělí na semeno-, plodo-, nektaro-, hmyzo-, rybo- a mrchožravé

Rozmnožování a hnízdění

- kladou vejce, o potomstvo pečují

- vznik hnízdních párů ( doprovázeno tokáním), oplození, stavba hnízda, snášení vajec (snůška - 1-25 vajec), vysedávání mláďat (11 dnů - 12 týdnů), líhnutí

- mláďata krmivých ptáků - líhnou se holá, nevidí, rodiče je krmí

- mláďata nekrmivých ptáků - líhnou se opeřená prachovým peřím, vidí, sami se živí

Dorozumívání

- různé hlasové projevy - vábení, varování, zpěv

Tahy

opiš si z učebnice odstaveček nad shrnutím na str. 39 ( 3 zelené tečky )

______________________________________________________________________________________________

15. 1.

Přečtěte si str. 35 - 37 - Vývojové znaky ptáků - vnitřní stavba těla.

Do zápisu si napište:

VNITŘNÍ STAVBA TĚLA

Kostra - pevná a lehká (asi 1/10 celkové hmotnosti)

             - v dlouhých kostech jsou dutinky

             - osou kostry je páteř z obratlů

             - hřeben na hrudní kosti slouží k napojení létacích svalů

( v PS si vypracujte úkol 1 na str.18)

Svalstvo - létací svaly - v trupu, s křídly jsou spojeny vazy

                 - největší sval - velký sval prsní

Trávicí soustava - dutina ústní, nltan, jícen (rozšiřuje se ve vole), žláznatý žaludek ( působení trávicích šťáv), svalnatý žaludek

                                ( rozmělňování potravy), střevo, kloaka

                               - kloaka je dutina, kde vyúsťuje trávicí, vylučovací a pohlavní soustava

Dýchací soustava - nosní otvory, hrtan, průdušnice, průdušky, plíce

                                 - syrinx = hlasové ústrojí ( mezi průdušnicí a průduškami)

                                 - vzdušné vaky

Cévní soustava - srdce (2 síně, 2 komory) a cévy

                             - teplota těla je kolem 40o C

Nervová soustava - mozek, mích a nervy

                                 - velice rozvinuté instinktivní chování

Smyslová soustava - největší význam - zrak a dokonalý je i sluch

                                    - menší význam - čich hmat, chuť

Vylučovací soustava - ledviny - vylučují bílou kašovitou moč v podobě bílého povlaku na trusu

                                      - nemají močový měchýř

Rozmnožovací soustava - oddělené pohlaví

                                             - pohlavní dvojtvárnost

Za zápis si překresli nebo zkopíruj a nalep i s popisem stavbu ptačího vejce.

Vypracuj zbývající úkoly v PS na str. 18 a celou dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

12. 1.

Dnes začínáme ptáky. Přečtěte si v učebnici str. 34 - 39.

Zápis do sešitu:

PTÁCI

Vnější stavba těla

- tělo kryje suchá tenká kůže

- z kůže vyrůstá peří: 1. pera obrysová - na hlavě a těle -> pera krycí

                                                                    - na křídlech -> letky

                                                                   - na ocase -> rýdovaci pera

                                      2. prachové peří - pod krycím, nemá osten

- pelichání - pravidelná obměna peří

- přední končetiny - přeměněny v křídla

- viditelná část zadní končetiny - běhák se 4 prsty

- 3 prsty směřují dopředu, 1 dozadu

- na prstech jsou drápy

- zobák - bezzubý - krytý rohovinou

Na závěr zápisu si nakresli z uč. stavbu obrysového pera i s popisem.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

8. 1.

Dnes nás čeká poslední kapitola k plazům - CIZIKRAJNÍ JEŠTĚŘI A HADI.

Přečtěte si ji na str. 32 - 33 i se zajímavými informacemi na lištách a podívejte se na krátká videa.

https://www.youtube.com/watch?v=dDs039-9JfU

https://www.youtube.com/watch?v=3KgIICSWBXM

https://www.youtube.com/watch?v=CfFeCbhCliQ

Zápis:

- gekoni - drobní ještěři s velkými hlavami a vystouplýma očima

- chameleoni: chameleon obecný - žije v J Evropě, asi 25 cm dlouhý

                                                            - má vymrštitelný jazyk s lepivým koncem

- varani: varan komodský - až 3,5m dlouhý

                                             - živí se mršinami, ale loví i větší savce

- leguáni: leguán zelený - v J Americe

                                          - mladí se živí hmyzem, dospělí listy a plody

- nejedovatí hadi: kořist ovíjejí, škrtí => škrtiči

anakondy, hroznýši - J Amerika (anakonda velká, hroznýš královský)

krajty - JV Asie, Afrika, Austrálie (krajta mřížkovaná)

- jedovatí hadi

kobry, chřestýši, korálovci, zmije

kobra indická, chřestýš arubský, korálovec jihoamerický, zmije růžkatá 

Za zápis vypracuj úkol 1 a 2 ze str. 33 dole.

Dnešní práci mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

5. 1.

Dnes dokončíme plazy. Kdo má z poslední hodiny zápis k želvám, nevadí. Dáte si dnes jako opakování. 

Přečtěte si v učebnici strany 28 - 31. Do zápisu si napište:

ŽELVY A KROKODÝLI

opište si shrnutí na str. 29. Pište každou větu na novou odrážku. Za shrnutí si z učebnice vypište zástupce k želvám a ke krokodýlům.

JEŠTĚŘI A HADI - šupinatí

Opište opět shrnutí ze str. 31. Zase pište každou větu na novou odrážku. A na závěr si vypište z učebnice zástupce ještěrů i hadů.

Práci mi pošlete ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

11. 12.

Přečtěte si v učebnici str. 26 - 33 a vypracujte v PS strany 15 - 17. Zápis si uděláme ve škole.

______________________________________________________________________________________________

8. 12.

Přečtěte si v učebnici str. 24-25 - NAŠI OBOJŽIVELNÍCI. V PS vypracujte str. 13 - 14.

Zápis na doplnění:

- 2 skupiny: OCASATÍ - ........ a .......

                     BEZOCASÍ - ........

Zástupci:

čolek obecný - asi ... cm

                        - hbitý pohyb ve vodě mu umožňuje ......................

čolek horský - v údolí podhorských a ..............

- čolci se živí.......

- žijí skrytě, za potravou ................

- koncem léta .......

mlok skvrnitý - žije .........

                          - kůže je ........

 

ŽÁBY

- krátké ................

- mezi prsty ............

- 4 a 5 prstů na ...........

- vypouklé oči chrání ............

- vymrštitelný jazyk

Zástupci: (vypište z učebnice sami, ke každému si napište 2 maximálně 3 informace)

______________________________________________________________________________________________

27. 11.

Dnes vás čeká poslední kapitola k rybám - VÝZNAMNÉ MOŘSKÉ RYBY. Přečtěte si o nich na str. 20 - 21.

Do zápisu si ke každé rybě napište 2 max. 3 informace (např. kde žije, čím se živí ,velikost ...). A dodělejte si V PS všechny úkoly k rybám.

______________________________________________________________________________________________

24. 11.

Dnes máme další kapitolu o rybách, která se týká jejich rozmnožování a chovu. Přečtěte si ji v učebnici a potom si zapište a doplňte zápis.

 

ROZMNOŽOVÁNÍ A CHOV RYB

- jsou většinou odděleného pohlaví

- samice - ............ (vajíčka jsou jikry)

- samci - ............ (bílá tekutina = mlíčí, obsahuje samčí pohlavní buňky - spermie)

- rozmnožování = tření

- oplození - vnější 

- plůdek (potěr) - malé rybky, v prvních dnech po vylíhnutí je vyživuje žloutkový váček na břišní straně těla

- rybníky pro chov kaprů:

a) ........... (malé, mělké)

b)............ (přechovávání plůdku)

c) .......... (hluboké, pro přezimování mladých ryb)

d) ........... (sem se dávají ve třetím roce života a na podzim se loví)

- sádky - nádrže s protékající vodou, aby se kapři zbavili bahnitého zápachu

- teplovodní rybníkářství se zabývá ............

- studenovodní rybníkářství se zabývá ...........

https://www.youtube.com/watch?v=2FPFWCB4-FY

______________________________________________________________________________________________

20. 11.

Máme další kapitolu NEJZNÁMĚJŠÍ SLADKOVODNÍ RYBY (dejte to jako nadpis).

Přečtěte si to v učebnici a dnes si sami zapíšete zápis.

Napíšeš si vždy název skupiny, např. kaprovité a k ní si vypíšeš ryby, které tam patří. Další skupina jsou ryby lososovité, k nim si kromě zástupců poznač, že mají tukovou ploutvičku. A takto budeš pokračovat dál.

Na závěr zápisu si napíšeš poslední 3 řádky ze shrnutí na konci této kapitoly. Začíná to: Liší se od sebe ......

______________________________________________________________________________________________

13. 11.

Pokračujeme sladkovodními rybami. Pokud jste tuto kapitolu ještě nečetli nebo si už nepamatujete, o čem byla, přečtěte si ji znovu.

Nadpis bude SLADKOVODNÍ RYBY

Zápis uděláme společně (doplníš a napíšeš do sešitu):

- žijí ve stojatých i tekoucích vodách

- 4 pásma tekoucích vod, liší se od sebe .......................

(pásma si opiš z učebnice i s tím, které části řek to jsou)

- podle způsobu výživy: ryby dravé - živí se ..............

                                                              - patří sem např. ..............

                                          ryby nedravé - živí se ..............

                                                                  - patří sem např. .......................

Kdo nemá v PS k tomuto tématu vypracované úkoly, vypracuje je dnes.

 Vypracované strany v PS, které se týkají ryb, mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

10. 11.

Milí sedmáci, najděte si mě na skype podle emailu mala.breznik@seznam.cz. Zkusíme se nějak spojit.

Dnes nás čekají ryby. V učebnici máte přečteno, v PS vypracováno, tak si zase uděláme zápis.

RYBY

- druhově nejpočetnější skupina obratlovců

- žijí ve všech vodách

- tělo - hlava, trup, ocas

- skřele - ploché kosti, chrání žábry

- kůže - vícevrstevná, pod slizovitou pokožkou jsou uloženy šupiny

- ploutve - nepárové ( hřbetní, ocasní, řitní)

                - párové ( prsní, břišní)

- ocas s ocasní ploutví umožňují pohyb vpřed

- plynový měchýř - rybu nadnáší a pomáhá udržovat tělo v určité poloze v určitých hloubkách

- smysly - zrak, sluch, čich, hmat

               - postranní čára - kanálek se smyslovými buňkami pod šupinami po obou stranách těla 

                                            - umožňuje vnímat tlak a pohyb vody ( tzv. proudový orgán)

- srdce - dvoudílné (1 síň a 1 komora)

- ryby dělíme na lalokoploutvé, dvojdyšné a paprskoploutvé

Lalokoploutvé ryby - pradávná skupina

                                   - jediný druh, žije v moři - Latimérie podivná

Dvojdyšné ryby - patří sem bahníci 

                             - žijí ve sladkých stojatých vodách tropů

                               (zbytek se nauč z učebnice, ať to nemusíme složitě zapisovat do sešitu, je to malý odatavec na str. 13)

______________________________________________________________________________________________

6. 11.

Další zápis k tomu, co už máte hotovo v PS jsou PARYBY (to si napište do sešitu jako nadpis).

- mořští obratlovci

- chrupavčitá kostra 

- dýchají žábrami

Žraloci - žijí v teplých mořích 

              - délka 0,5 m až 18 m

              - mají svislou nesouměrnou ocasní ploutev

              - mají drobné šupiny, které vybíhají v tvrdé ostré hroty

              - čelisti mají hustě posety zuby v několika řadách, vylomený zub je nahrazen novým

              - většinou dravci, živí se rybami, jinými žraloky, dalšími živočichy i uhynulými

Zástupci: ostroun obecný a máčka skvrnitá - asi 1m dlouzí

                  žralok obrovský - až 18 m, živí se planktonem

                  kladivouni

                  pilouni

Rejnoci - tělo shora zploštělé, mají srostlé párové ploutve

Zástupci: rejnok ostnatý - v evropských mořích

                  manta atlantská - nejvěrší rejnok, rozpětí ploutví až 7 m

                  parejnok elektrický - omráčí kořist silnými elektrickými ranami

https://www.youtube.com/watch?v=FhhAZoVniKo

https://www.youtube.com/watch?v=yfgJx-ShRGI

______________________________________________________________________________________________

3. 11.

Milí sedmáci, moc vás zdravím po prázdninách. Dnes si zapíšeme do sešitů další zápis.

Zápis vám dám neúplný a vy si ho do sešitů napíšete doplněný, podle učebnice nebo podle toho, co už znáte z pracovního sešitu.

KRUHOÚSTÍ

- dýchají žábrami

- mají chrupavčitou kostru

- nemají čelisti

mihule potoční - žije v ............. (u nás je velmi ..........)

                            - tělo má ................ ( 15 - 20 cm)

                            - ústa tvoří ......................... (s několika ..............)

                            - larvy = minohy

mihule říční - žije v ...................

                       - je dlouhá asi .............

mihule mořská - larvy žijí 2 - 5 let v ......

                            - dospělé mihule odplouvají do ....., za 4 - 5 let se vracejí třít do řek a pak hynou

______________________________________________________________________________________________

23. 10.

Dnes si zapíšeme zápisy do sešitů.

Nejdříve o úpravě sešitů:

První strana má pěknou výzdobu. Od druhé strany začínáme psát. Nezapomeňte, že v sešitě jsou okraje 1,5 cm. Ale tohle máte jistě všichni dávno splněno. 

Zápisy budou u všech vypadat takto:

Na pravo bude datum. Řádek s datumem podtrhneš. Vynecháš řádek a napíšeš nadpis. Nejlépe barevně a zase si ho podtrhneš, (třeba stejnou barvou jako máš nadpis). Zase vynecháš řádek  a začneš psát zápis.

Dnešní zápis:

STRUNATCI

- nejdokonalejší kmen živočichů

- mají po celý život, nebo v pouze zárodečném stádiu vývinu strunu hřbetní

- přizpůsobili se životu ve všech prostředích

- patří sem: PLÁŠTĚNCI, BEZLEBEČNÍ A OBRATLOVCI

PLÁŠTĚNCI

- název dostali podle vrstvy rosolu, který vylučují z pokožky a označuje se jako plášť

- patří sem: sumky - žijí společensky, přisedlé na mořském dně

                     salpy - vznášejí se jako plankton, jednotlivě nebo spojené v dlouhé řetězce

BEZLEBEČNÍ

- strunu hřbetní mají po celý život 

- patří sem: kopinatec plžovitý - podobá se průsvitné rybičce

                                                       - 5 - 8 cm dlouhý

                                                       - má míchu, ale nemá mozek

                                                       - žije zahrabán v písčitém dně mořských pobřeží

NAKRESLI SI vnitřní stavbu těla kopinatce z učebnice

OBRATLOVCI

- vývojově nejdokonalejší strunatci

- patří sem: kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci

- strunu hřbetní mají v zárodečném stádiu, později mají páteř z obratlů

a) obratlovci s proměnlivou tělesnou teplotou - kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci, plazi

b) obratlovci se stálou tělesnou teplotou - ptáci, savci

______________________________________________________________________________________________

20. 10.

Milí sedmáci. Moc vás všechny zdravím a děkuji všem, kteří posílají vyppracovanou práci, i když jsem to nenapsala. Přečtěte si v učebnici kapitolu ryby a pokračujte v PS další stránkou (nebo dvěma). Zatím jsem ještě nemocná a nemám u sebe potřebné meteriály na zadávání úkolů pro Př. 

______________________________________________________________________________________________

16.10.

Přečíst 2 kapitoly a udělat k tomu úkoly v pracovním sešitě.

Zápisy  dodám dodatečně.

 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:76
TÝDEN:488
CELKEM:595018