ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Stále hledáme paní uklízečku na zkrácený úvazek 2 hodiny denně na odpoledne s pracovní dobou podle dohody. Nástup je možný ihned.

Informace podá pad ředitel na telefonním čísle 721603781.

Hudební výchova

Dálková výuka

Komunikace:

 • přes Skype pod jménem MARTINA KOBROVÁ
 • WhatsApp bude možné přes číslo 797 728 751
 • e-mail: kobrova.martina@seznam.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 10. 5. 

- spojíme se v 12:05 na Teams

Sedmáci, zápis si opište. Dbejte na úpravu.

RENESANCE V ČECHÁCH

 • teprve na konci 15.stol.
 • "literátská bratrstva" (pěvecké sbory)
 • zpívalo se z kancionálů (exist. stovky) 

= nádherně zdobené sborníky skladeb našich i cizích

"královéhradecký"

"benešovský"

Představitelé:

KRYŠTOF HARANT Z POLŽIC

ROŽMBERSKÁ KAPELA

ONDŘEJ JEVÍČSKÝ

JAN PELHŘIMOVSKÝ

J. RYCHNOVSKÝ

J. T. TURNOVSKÝ

Poslech:

Scénický koncert o Kryštofu Harantovi

https://www.youtube.com/watch?v=tu_nHYQPaIo

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 3. 5. 

- spojíme se na Teams v 12:05

Dnes přikládám krátký zápis. Navzuje na předchozí hodinu.

Práci vyfoťe a odešlete ke kontrole.

Zápis:

b) ORLANDO DI LASSO

(1531 – 1594)

 • Nizozemec; Benátská škola
 • hodně cestoval
 • kapelníkem v Mnichově
 • 2 000 skladeb
 • 1 200 motet (2 – 12 hlasé)
 • množství písní franc., it.,něm.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 26. 4. 

Sedmáci, dnes bychom pokračovali v zápisu evropská renesance.

Zápis si pěkně opište, vyfoťte a odešlete ke kontrole. Na závěr asi poslechněte jednu ukázku.

ZÁPIS:

Evropská renesance vyvrcholila dílem 2 skladatelů:

a) GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA

(1525 – 1594)

 • Ital, Římská škola
 • muž vážný, přísných morálních zásad
 • narodil se v městečku Palestrina – 1551 povolán papežem do chrámu sv. Petra k Sixtinské kapele
 • morová epidemie – ztráta ženy, 2 synů, bratra
 • pochován v chrámu sv. Petra
 • 90 skladeb
 • 93 mší
 • 250 motet (2 – 3 hlasé skladby)

D

Poslech:

Voices of Ascension - Palestrina: Peccantem me quotidie

https://www.youtube.com/results?search_query=voices+of+ascension-+palestrina%3A+Paccantem

Exsultate Deo https://www.youtube.com/watch?v=nRmkj19i4Yk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí  19. 4. 

Zápis z dnešní hodiny:

NOVOVĚK

RENESANCE

(1400 – 1600)

obrození antických ideálů starého Řecka a Říma

 • stavitelství
 • sochařství
 • malířství
 • hudba

ÉRA VÍCEHLASU (polyfonie)

 • vznikají hudební školy
  1. nizozemská
  2. francouzská
  3. italská (florentská, benátská, římská)
 • chrámové sbory a kapely
 • hudební nástroje:
  •   dechové (dřevěné): válcovité roketle, zahnuté cinky
  • strunné: loutny, violy, basy
  • varhany a tzv. virginal = cembalo

Poslech:

https://www.youtube.com/watch?v=Pdv9vmGo4EE

 

Zápis poslat ke kontrole.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 12. 4.

- spojíme se na Teams v 12:05

Minulou hodinu bylo zadáno, aby si každý z Vás připravil krátké hudební číslo. Zazpívat písničku, zahrát na hudební nástroj, improvizovat, např. hra na vařečky, hrnce, xylofon, foukací harmoniku...

Někdo už mi zaslal nahrávku vystoupení na Skype. Nejlepší by ovšem bylo živé vystoupení při on-line hodině.

Už se těším na krásná a originální díla.

Poslech:

Braniborský koncert č.1 - J. S. Bach

https://www.youtube.com/watch?v=YizRyT0sRoA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 29. 3.

- spojíme se na Teams 12:05

Připravte si sešit a tužku na psaní. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 22. 3. 

Píseň -  Kolik je na světě věcí

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=174

Učivo - opakování

Zapiš do sešitu celé věty a zašli k hodnocení.

1. Hoboj a klarinet jsou nástroje dechové  ______________.

2. Dirigent drží v ruce       _______________________________.

3. Největší smyčcový nástroj je _________________________.

4. Noty zapisujeme do __________________________________.

5. Opera Antonína Dvořáka se nazývá R_________________.

6. Husitský chorál Ktož jsú Boží bojovníci je zapsán v__________________________kancionálu.

7. Potulní pěvci ve Francii se nazývali ____________ a____________, v Německu _____________.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 15. 3. 

-spojíme se na Teams v 12:05

Na úvod si zazpíváme country píseň: Když jsem byl chlapec malej

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova3/Hudebni_vychova3.mc&pageord=203

Poslech: Vivadli - Jaro

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11806170696-hudebni-perlicky-pavla-sporcla/217522161500011/titulky?kvalita=auto

Povánoční křížovka aneb Jak dobře známe české pohádkové melodie? https://learningapps.org/watch?v=pnvdtb46t21

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 8. 3. 

-spojíme se na Teams v 12:05

 

Nejdříve si zazpíváme písničku:

To ta Hel'pa https://www.youtube.com/watch?v=P_zmIKDbeDk

 

Zápis dnešního učiva:

Vše změnilo 15. století a husitské války.

 • zákaz světských zpěvů
 • opět duchovní zpěv - chorál = husitský chorál

 " KTOŽ JSÚ BOŽÍ BOJOVNÍCI"  - Jistebnický kancionál 1420

Ktož sú boží bojovníci
a zákona jeho,
prostež od Boha pomoci
a úfajte v něho,
že konečně vždycky s ním svítězíte.

 

Poslech:

Ktož sú boží bojovníci https://www.youtube.com/watch?v=elskCac9wSI

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 1. 3.

Sedmičko, dnes si vytiskněte pracovní list, vyplňte, vyfoťte a odešlete ke kontrole.Nejpozději do středy 3.3. 

Volat si budeme až příští týden.

Zábavné hudební luštění.pdf (437.2 kB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 22. 2. 

- dne s se spojíme přes Skype v 12:05h

 

Zápis:

Od 14. stol. se začalo zpívat dvoj…a více hlasně = ars nova (nové umění)

 • francouzský skladatel a básník GUILLAUME de MACHAUT

U nás dobré podmínky za vlády Karla IV.

 • pěvecký sbor v chrámu sv. Víta
 • králova trubačská skupina

Mistr ZÁVIŠ

Jan z Jenšteina - hudba k tanci, náboženská hudba

 

Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=tJS-HZWB3wE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 15. 2.

 • spojíme se přes MS Teams v 12 : 05

V dnešní hodině si prohloubíme znalosti z období gotiky. Zaměříme se na rytířské zpěvy a potulné pěvce. Pod přiloženým zápisem najdete poslech. Připomínám, že po skončení hodiny máte zaslat práci ke kontrole.

Zápis: 

a) Truvéři a trubadúři

 • Francie (11. – 12. stol.)
 • rytířské zpěvy
 • bavili panstvo od hradu k hradu
 • opěvovali krásu žen, statečnost rytířů, významné bitvy

  Minnesängři

 • Německo
 • 12.-13. stol.

b) Jokulátoři (žertéři)

 • veselé písně
 • potulní pěvci
 • hostince, jarmarky

Poslech:

https://www.youtube.com/watch?v=7OZGXDvilL0

https://www.youtube.com/watch?v=MmSp3jSijlk

https://www.youtube.com/watch?v=MmSp3jSijlk&list=RDMmSp3jSijlk&start_radio=1&t=2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 8. 2. 

V dnešní hodině si zopakujeme předchozí učivo a zahájíme novou kapitolu. V té se zaměříme na počátky gotiky.

Zápis:

Gotika

(1250 - 1400)

nadále duchovní tvorba = gregoriánský chorál;

           a) je součástí církevních obřadů

            b) čerpá náměty z oblasti náboženství

nástup hudby světské (šlechta, měšťané)

 • písně pro potěšení (nejprve vlivných osob, pak ostatního lidu)
 • koncertní díla, opery, balety, komorní skladby
 • lidová tvorba (neznáme autory)
 • populární hudba (známe autory)

Práci odeslat ke kontrole.

Dnes se připojilo pouze 4 žáci( MS Teams) - chálím Terku, Sašu,Michala, Barču . Schůzka byla svolána na 12:10 h. Ostatní žáci se neomluvili. Připomínám, že distanční vzdělávání je povinné.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí  25. 1.
 

Sedmáci, dnes si zápis vytiskněnte a vlepte do sešitu. Pokud nemá někdo možnost, opíše si do sešitu.

Budeme se i nadále věnovat středověké hudbě, především chorálům. Uvádím dva nejznámější. V závěru kapitoly jsou nahrané poslechy. Pusťte si oba dva.

Učební látku nemusíte posílat ke kontrole, zkontroluji si po jarních prázdninách.

ZÁPIS:

Nejstarší píseň

„HOSPODINE, POMILUJ NY“

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

 • duchovní píseň, plnila funkci hymny i bojové písně
 • hrála se při korunovaci
 • pochází z přelomu 10. a 11. století

 

„SVATÝ VÁCLAVE“

(12.stol.)

Svatý Václave,
vévodo české země,
kníže náš,
pros za nás Boha,
svatého Ducha!
Kriste eleison!

 

Chorály byly posléze upravovány různými vsuvkami, i pohybem zpěváků – vznikaly tak středověké DUCHOVNÍ HRY.

Kostel se při nich měnil v divadlo, které poučovalo, bavilo, upevňovalo zbožnost.

 

Poslech:

SVATÝ VÁCLAVE: https://www.youtube.com/watch?v=MDwHpeJ-7-M

                                 https://www.youtube.com/watch?v=a0a-SfDgLFI

HOSPODINE, POMILUJ NY: https://www.youtube.com/watch?v=JsOy_MP8TAk

______________________________________________________________________________________________

Pondělí 18. 1. 

Do sešitu:

STŘEDOVĚK

POČÁTKY HUDEBNÍCH DĚJIN V ČECHÁCH

 • začínají se šířením křesťanství a příchodem Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu r. 863 - mluvíme o období ROMÁNSKÉM (600 - 900 - 1250)

 

 • z Itálie přes Řím se šíří jednohlasý sborový zpěv

       = GREGORIÁNSKÝ CHORÁL - latinský zpěv, přelom 6. -7. stol. n. l. za papeže ŘEHOŘE (GREGORA)

 

Poslech: 

https://www.youtube.com/watch?v=6muC67i-a3s

https://www.youtube.com/watch?v=k6oM1iLJH6k

https://www.youtube.com/watch?v=GIz_hCVSaJA

---------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 1.

SEDMÁCI, POKUSÍME SE SPOJIT PŘES TEAMS V 12,05 HODIN. POKUD BY NÁM TO NEŠLO, PŘEPNEME NA SKYPE.

Téma dnešní hodiny: Zdeněk Svěrák

 1. Opiš si krátký životopis, poté si poslechni a zazpívej píseň Severní vítr.

     2. Vyhledej na internetu písně od Zdeňka Svěráka a 5 názvů písní zapiš do sešitu HV. Pěkně pod sebe.

     POSLECH:

     Severní vítr https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova5/Hudebni_vychova5.mc&pageord=190

 

Práci odeslat ke kontrole.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 4.1. 2021

SONÁTA A SONÁTOVÁ FORMA

 • sonáta = zkratka pro píseň hranou na hudební nástroj 
 • je to skladba pro sólový nástroj, případně pro sólový nástroj s doprovodem, většinou klavírem
 • v 18. stol. došlo k ustálení sonáty 
 • skládá se ze čtyř částí: 
 1.   věta -  v rychlém tempu
 2.  věta - v pomalém tempu
 3.  věta - taneční
 4.  věta - v rychlém tempu

Symfonie = sonáta napsaná pro celý orchestr         

Poslech: Beethoven Sonáta cis moll     https://www.youtube.com/watch?v=rlJHNufol8Q         

 

Sonátová forma = způsob skládání, komponování uzavřené části skladby, jedné jejich věty     

 • založena na protikladu dvou kontrastních témat     (vznik napětí - vrchol - uklidnění, vyrovnání)
 • skládá se ze 3 celků: 
 1. expozice
 2. provedení 
 3. repríza  

      (poslední dílek skladby coda (kóda) - závěr)

Poslech: Bethoven Symfonie č. 5 c moll Osudová - https://www.youtube.com/watch?v=vSprvfLJhgA

 

Zápis odeslat ke kontrole!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 7. 12. 

 • do sešitu si nadepište nadpis VÁNOCE 2020
 • přečtěte si přílohu a vypište do sešitu silně zvýrazněné údaje
 • zapiš názvy 5 vánočních koled

 

VÁNOČNÍ SVÁTKY

24.PROSINEC – ŠTĚDRÝ DEN

23.prosince končí Advent a začínají vánoční svátky. 24. prosince je Štědrý den a slaví se narození Adama a Evy, prvních lidí, které stvořil Bůh. Narození Ježíše se slaví až o den později. Večerní nadílka je s tímto dnem spojena již od 14.století a symbolizuje z hlubšího pohledu štědrost Boha Otce.

25. PROSINEC – HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

Slaví se narození Ježíše v Betlémě. Slaví se Půlnoční mší. V tento den se sloužili ještě dvě mše – Jitřní (za svítání) a Velká (dopoledne). V tento den se oslavuje a hoduje, schází se rodina, rozjímá se.. Nesmí se pracovat.

26.PROSINEC – SVATÝ ŠTĚPÁN

Den je zasvěcený Svatému Štěpánovi, mučedníkovi, který hlásal příchod Ježíše a byl za to židy ukamenován. Tradicí jsou obchůzky koledníků.

27.PROSINEC – SVATÝ JAN EVANGELISTA

Dříve se slavil i tento den, který byl zasvěcen apoštolovi, jenž se staral o Marii (Ježíšovu matky) v době po jeho smrti. Nepřátelé ho nenáviděli tak, že ho hodili do kotle s vřelým olejem, ale jelikož byl pod Boží ochranou, tak mu horký olej ani otrávené víno neublížilo.

28.PROSINEC – SVÁTEK MLÁĎÁTEK

Tento vánoční svátek se nyní připomíná již jen při mších v kostelech. Mláďátka jsou Betlémské děti, které dal vyvraždit král Herodes, když marně hledal v Betlémě narozeného Ježíše a jeho rodiče.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 23. 11. 

(spojíme se ve  12 : 10 h. na skypu)

Budeme pokračovat v učivu. Dnes bychom dokončili kapitolu hudba na jevišti.

Zápis do sešitu:

6. Pantomima

          -hra vyjádřená pomocí mimiky a gestikulace s prvky tance

          - bez použití hlasu

          - herci se nazývají mimové

          - známí čeští mimové jsou například Boris Hybner, Bolek Polívka

7. Melodram

          - spojení hudby a slova

          - vznik v 18. století

8. Scénická hudba

          - spojení slova a hudby

          - hraje se v průběhu představení (předehry, mezihry, hudební vsuvky)

Pantomima: https://www.youtube.com/watch?v=1LBm1M3DBNY

.......................................................................................................................................................................................................................

Pondělí 16. 11. 

Sedmáci,

dnes si datum nepište, ale pokračujte v zápisu.  Prohloubíme si znalosti a seznámíme se podrobněji s hudební revue  a baletem.

V závěru máte dvě poslechové a ukázky a jednu country píseň.

 

4. Revue (reví)

- mluvené slovo

- zábavné scénky

- taneční výstupy s písněmi

Např: Osvobozené divadlo – Jiří Voskovec, Jan Werich, Jaroslav Ježek

 

5. Balet

- z italského slova ballare = tančit

- divadelní hra, ve které se děj vyjadřuje tancem, mimikou, hudbou

P. I. Čajkovskij – Labutí jezero, Louskáček

S. Prokofjev – Romeo a Julie

I. Stravinskij – Svěcení jara

 

Poslech:

Louskáčekhttps://www.youtube.com/watch?v=sGU_0RdvIME

Romeo a Juliehttps://www.youtube.com/watch?v=bI9akyHz_wc

 

Píseň:

Parta z ranče Yhttps://www.youtube.com/watch?v=PttCVhznFkE

......................................................................................................................................................................................................................

Pondělí 9. 11.

(12:05 -12:50)

Do sešitu Hv budeme pokračovat v zápisu "Hudba na jevišti"

ZÁPIS:

 1. Opera - divadelní hra předváděna zpěvem a hudbou

                      -  vzniká kolem roku 1600 v Itálii

                      - nejprve se zpívalo italsky, později v národním jazyce

                      - náměty ze starých řeckých bájí 

      2.  Opereta - zábavná, lehčí odnož opery

                           - do velké míry zachovvává mluvený text

                           - hojně uplatňuje oblíbené tance

                           - převážná část operet pochází z 19. století

      3.  Muzikál - moderní zábavná hudební podívaná ( v hudebním divadle, televizi ...)

                          - moderní náměty

                          - výrazový tanec

                          - 20. století

 

Písně pro dnešní hodinu:

Buráky

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=208

Tři čuníci

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Hudebni_vychova4/Hudebni_vychova4.mc&pageord=198

 

.......................................................................................................................................................................................................................

PONDĚLÍ 2. 11.

Divadelní svět - hudba na jevišti  ( datum - nadpis do sešitu + zápis pojmů)

 • opera
 • opereta
 • hudební revue
 • muzikál
 • balet
 • pantomima
 • melodram

Zpěv: - píseň si alespoň jednou zazpívejte

Honky tonky blues https://www.youtube.com/watch?v=bv9-g0G9S7Q&list=RDbv9-g0G9S7Q&index=1

Poslech: (Poslechni si alespoň jednu ukázku)

Antonín Dvořák: Humoreska https://www.youtube.com/watch?v=LR9msTsmpZs

Leoš Janáček: Sýček neodletěl https://www.youtube.com/watch?v=LLr0bh6h3O4

Bohuslav Martinů: harlekýn https://www.youtube.com/watch?v=Ne3vpw86rAc

Ať se daří!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PONDĚLÍ  19. 10.  spojíme se ve 12: 05 přes Skype

Úkol na dnešní hodinu:

Do sešitu si nadepiš datum, nadpis Bohuslav Martinů a opiš si zápis. Na závěr poslech. Viz. odkaz dole pod zápisem.

BOHUSLAV MARTINŮ

1890 – 1959

 • narodil se v Poličce
 • učil se hrát na housle
 • studoval na konzervatoři v Praze u Josefa Suka
 • od r. 1920 působil jako houslista v České filharmonii
 • za války pobýval v Americe
 • poté žil ve Švýcarsku
 • Dílo: klavírní cyklus Loutky, kantáta Otvírání studánek, opery Julietta, Řecké pašije

Poslech:

Bohuslav Martinů https://www.youtube.com/watch?v=8mBHSxbY48Y

Leoš Janáček https://www.youtube.com/watch?v=FJ0ORh6uOXk

Píseň - na pondělí 2. listopadu

uč. str.21 - Skoč tam, natrhej - Americká lidová píseň, naučit slova

Skoč tam, natrhej.pdf (405.4 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:295
TÝDEN:1054
CELKEM:586634