ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Matematika

V týdnu od 12.10. do 16. 10. budeme procvičovat procenta. Každý den, v době výuky matematiky, budu na příjmu na e-mailové adrese lenka.jarolimova@post.cz. Pokud budete mít dotazy, neváhejte a napište.

Přiložené materiály vyplňte a doneste do školy v pondělí 19.10.

12.10. 725-810

Pokud někdo ztratil materiál, každý den je zde k dispozici.

Pondělé.pdf (712.13 kB). Úkol 472 nemusíte dělat.

Dobrý den. Doufám, že pilně pracujete. Jsem na e-mailu připravena odpovídat na vaše otázky. 

Připomínám, že základ je celek, z kterého počítáme počet procen. Procentová část je hodnota, která odpovídá počtu procent. 

Příklad: Košile stála 400 Kč. Slevnili ji o 20%. Kolik stojí nyní? 400 Kč je základ. Sleva má hodnotu 80Kč, nyní stojí 320 Kč. 320 Kč odpovídá 80 %. To znamená, když nás zajímá kolik stojí nyní, můžeme vypočítat rovnou 80 %. Toto je návod pro řešení příkladu 473. 

13.10. 1115 - 1200

Úterý.pdf (234.66 kB)

Založila jsem si Skype na jméno Lenka Jarolímová. V dnešní hodině se přihlaste na toto jméno, dám si vás do skupiny a zítra už budeme pracovat i se Skypem. Případně na e-mail lenka.jarolimova@post.cz mi zašlete název vašeho skype účtu. Zároveň budu mít kontrolu, že v danou chvíli pracujete.

14.10. 1010-1105

Středa.pdf (267.79 kB)

V dnešní hodině budeme dále procvičovat procenta. Doplňujeme do zadaného pracovního listu.Překontroluji si ho po nástupu do školy. Žáci, pro které jsou příklady velice lehké, mohou počítat slovní úlohy ze sbírky Matematická cvičení na str. 40. Případné dotazy mi dnes ještě zašlete na e-mail. Notebooky nám dnes správce připravuje na výuku, nemám ho k dispozici.

Na skype se včera v průběhu výuky přihlásilo málo lidí. Proč? Paní učitelky A,N a pan učitel evidují žáky, kteří v hodině spolupracují. Pokud máte problém s připojením, napište a omluvte se učiteli, jinak jako by jste chyběli v hodině. Někteří žáci už mají problém.

Připomínám, že např. spojením Skype se  kontroluje, zda jste přítomni v hodině, protože nyní je distanční výuka povinná, rodiče žáka omlouvají. 

15.10. 725-810

Pokračujeme v počítání procent. Pro některé už jsou příklady velice jednoduché. Můžete dobrovolně spočítat příklady z přiloženého souboru Procenta.pdf (379.96 kB) a řešení poslat na můj e-mail. Buď si list vytisknete, nebo příklady vypočítáte do sešitu. Připomínám, je to práce dobrovolná. Ráno si uděláme prezentaci přes Skype a vyřešíme případné dotazy. 

Čtvrtek.pdf (243.82 kB)

16.10. 925-1010

Včerejší úkol navíc vypracoval pouze jeden žák. Příklad číslo 4 byl na výpočet úroku. Úrok je hodnota, kterou dostanete za to, že vložíte peníze do banky. Úrok je příjem, takže se zdaňuje 15%.  6% z 8 500Kč je 510Kč. Nebude připsáno 510Kč, ale 85% z 510Kč a to je 433,50Kč.  Na účtu má po roce 8 500 + 433,50 Kč = 8 933,50Kč.

Další dva dobrovolné příklady:

1) Zboží, jehož původní cena byla 1 200 Kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 15%, později o 10% z nové ceny. Určte konečnou cenu zboží a počet procent, o než bylo zboží celkem zlevněno.

2) Dámský svetr byl dvakrát zlevněn. nejprve o 10%, později ještě 10% z nové ceny. Jeho konečná cena byla 324Kč. Určete původní cenu svetru.

Pátek.pdf (259.89 kB)

19.10.

Minulý týden jsem se věnovali procentů, tento týden druhé mocnině a odmocnině. Je to opět procvičování násobilky. Zatím nebudeme používat tabulky, protože je máme ve škole a rozdám vám je až přijdete do školy. Budete se snažit pochopit pojem mocnina a odmocnina, naučíte se mocniny přirozených čísel do 20.

Vypracované listy z minulého týdne pořádně schovat a přiněst do školy! Dobrovolné úlohy udělalo pouze několik žáků, moc si toho cením a zítra vyhodnotím.

uč. str. 37 DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA

Druhá mocnina racionálních čísel

20.10.

1)Opakování: Vypočítej tento příklad

Turistický oddíl zasadil na jaře 145 stromků; bylo to o 16% více, než plánovali. Jaký byl jeho původní plán? (pozn. plán je vždy 100%).

2)Mocniny: Do sešitu napiš podle přiloženého dokumentu mocniny přirozených čísel 1 až 20. Nauč se je nazpaměť! 

3) Opiš z přiloženého dokumentu cv.7.9 na str. 38 a podle přikladů vyřeš cv.8,10 na str. 38

Mocniny 20.10..pdf (535.47 kB)

Pozn. k dobrovolným úkolům ze dne 16.10.

Pouze tři žáci vypracovali dobrovolné úkoly. V příloze přikládám řešení těchto příkladů. Doufám, že si je alespoň prohlédnete. 

Dobrovolné úkoly 16.10..pdf (616.95 kB) překročili plán?

21.10.

1)Opakování: a)Vypočítej tento příklad:

Pracovníci dílny vyrobili v jednom dni místo plánovaných 480 součástek 516 součástek. O kolik % překročili plán?

                         b) Zopakuj si druhou mocninu čísel od 1 do 20

2) Vlastnosti druhé mocniny uč. str. 38

    38/1 do sešitu

    Do sešitu napiš vlastnosti druhé mocniny z přiloženého dokumentu

    Vlastnosti druhé mocniny.pdf (529.19 kB)

    39/2 ústně

Výsledek slovního úkolu z minulé hodiny je 125 stromků.

22.10.

Dnes se tedy neuslyšíme. Pokud budete mít dotaz, napište, nebo si ho objasníme v pátek. Snad vše bude dobře pracovat.

1)Opakování: a)Vypočítej tento příklad: Zvětši číslo 460 o 45%.

                         b) Zopakuj si druhou mocninu čísel od 1 do 20

2) Určování druhé mocniny na kalkulačce uč. str. 39

Projděte si úvodní příklad, podívejte se na svou kalkulačku, zda tam máte funkci x2. Pokud ne, musíte násobit čísla mezi sebou. Na kalkulačce, která je na počítači funce x2 je.

Propočítejte si pár příkladů ze cv.1 na str. 40

Určování druhých mocnin pomocí tabulek se naučíme společně ve škole.

Do sešitu vypočítej 42/10

                                  43/15

3)Výsledek příkladu z minulé hodiny je : Plán překročili o 7,5%.

 

23.10.

1)Opakování: a)Výrobek, který stojí 100 Kč byl o 10% zdražen, pak o 10% zlevněn. Kolik stojí nyní?

                         b) Zopakuj si druhou mocninu čísel od 1 do 20

2) Druhá odmocnina uč. str. 43

Úvodní příklad, podívej se na tento dokument a zapiš do sešitu Druhá odmocnina.pdf (311.61 kB)

44/1,2 do sešitu

44/3 ústně

44/4 do sešitu

44/5 ústně

44/6 do sešitu

Výsledek příkladu ze čtvrtka je 667.

Výsledky 43/15 jsou a) 164, 364    b) 62, 3 302  c) 7 688, 51 840    d) 23 276, 5 888

 

Zdravím vás,

v pondělí 2.11. pokračuje distanční výuka. Kdo bude chtít, může mi dovést s materiály do ČJ úkoly na procenta z 1. týdne. Předá je paní uč. Černé.  Zbytek si opravím, až nastoupíte do školy. Budeme dále probírat  a procvičovat mocniny a odmocniny. Čeká nás Pythagorova věta. Stále doufám, že se brzo uvidíme.

                                                                     Jarolímová

 

2.11.

1)Opakování: a)Vypočítej: 1)Kolik je 5% ze 20 Kč?

                                               2) Základ, z něhož 12% je 480.

                                               3) Kolik %  ze 6 m je 30 cm?

                         b) Zopakuj si druhou mocninu čísel od 1 do 20

                         c) Z přiloženého dokumentu vypočítej mocniny a odmocniny. Opakování - mocniny a odmocniny.pdf (128.57 kB)

                              Překontroluj si řešení z tohoto okumentu. Řešení mocnin a odmocnin.pdf (167.66 kB) Jak se ti vedlo?

2) Vlastnosti druhé odmocniny uč. str. 44

  44/1 zpaměti

   44/2 tužkou do učebnice napiš výsledky, porovnej  a pak vymaž. Určitě jsi objevil nějakou vlastnost odmocnin.

   Do sešitu napiš tento zápis Vlastnosti druhé odmocniny.pdf (323.48 kB)

 

3.11.

1)Opakování: a)Číslo 420 zvětšené o 15% je ......

                         b) Číslo 500 zmenšené o 4% je ......

                         c) uč. sr. 45/3 do sešitu Podívej se na zápis odmocnin zlomků na dokument45-3.pdf (202.48 kB)

2) Určování druhé odmocniny pomocí kalkulačky uč. str. 45

Každý si zkusí určit druhou odmocninu na své kalkulačce. Jeden postup je popsán v učebnici, ale není univerzální pro každý typ kalkulačky

46/1 a),b),c) do sešitu z každého řádku vypočítej na kalkulačce 4 příklady

46/2,4  Když si nevíš rady, použij nápovědu Nápověda k př. 2,4.pdf (114.73 kB)

Výsledky z 2. 11.  a)1) 1 Kč,    2) 4 000     3) 5%

 

4.11.

  • Vypočítej do sešitu: 1) Vypočítej 22% z 8324.

                                               2) 72% je 180. Jaký je základ?

                                               3) Kolik % je 24 m ze 480 m?

                                               4) Zvětši číslo 520 o 10%.

             Příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz.

  • uč. str. 50 /3 - ústně, 5,6 do sešitu. Výsledky překontroluj v uč. str. 182

 Dnes vám nebudu volat, aby jste měli klid na práci. Zaslané příklady si ohodnotím. Ale budu na Skypu, kdyby jste měli nějaké dotazy.         

5.11.

  • Nejdříve se seznámíme s tabulkami. Většina z vás dostala tyto Tabulky pro základní školu Tabulky.pdf (405.36 kB)

           Druhou mocninu a odmocninu můžeme určit také z těchto tabulek Tabulky - druhá mocnina.pdf (1.72 MB)

                                                                                                                                 Tabulky - druhá odmocnina.pdf (1.48 MB)

           Sbírka úloh str. 14/8 1. sloupec, 16/2

6.11.

  • Vypočítej do sešitu: 1) Šaty byly zlevněny o 132 Kč, což je 15% jejich původní ceny. Určete původní cenu šatů.

                                               2) Traktorista má zorat celkem 40 ha polí. Kolik % z úkolu má splněno, když mu zbývá zorat 3,6 ha?

            Příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Připomínám, že to jsou slovní úlohy!

9.11.

Pythagorova věta uč. str. 51

Spojíme se v 725. Řeknu vám úvod k Pythagorově větě, pak si poznamenáte teorii z dokumentu Pythagorova věta.pdf (304.13 kB) 

Projdete si cvičení v učebnici na str. 52/2,3

Poté si do sešitu zapište, jak se vypočítá přepona pravoúhlého trojúhelníku Výpočet přepony prav. trojúhel..pdf (309.68 kB)

Matematického klokana si napíšeme zítra 10.11. Pro soutěžící se přihlásím v 1045

10.11.

Dnes se rozdělíme na dvě skupiny. 

1. skupina - Soutěžící v Matematickém klokanu

Doufám, že se vás do soutěže zapojí co nejvíce. Z deváté třídy se zapojilo 15!

Přihlásím se v 1045. Zopakuji pravidla. Poté vložím soutěž sem na stránky školy. Budete pracovat 60 minut. Po skončení mi pošlete ihned výsledky. Připomíná, že adresa je lenka.jarolimova@post.cz. Přeji hodně úspěchů!

Soutěž Benjamín: 

2. skupina - nesoutěžící.

Ti co nepíší klokana so zopakují mocniny a odmocniny z dokumentu: Mocniny a odmocniny - 10.11..pdf (589.02 kB)

 

11.11.

1) Nejdříve vyhodnotíme soutěž Matematický klokan.  Do soutěže se vás zapojilo 13 žáků.

2) Pythagorova věta

Zopakujeme si Pythagorovu větu a budeme procvičovat výpočet přepony pravoúhlého trojúhelníku.

Sbírka str. 88/dole 2, 3a),4a)

                   89/6,7

Příklady budeme řešit podobně jako v dokumentu z 9.11. Výpočet přepony. Vždy musíme udělat nákres, který nás navede na řešení příkladu. Zapišeme Pythag. větu a vypočítáme.

        

Vyhodnocení Soutěže Matematický klokan, kategorie Benjamín:

Soutěže se zúčastnilo 13 žáků. Pořadí prvních deseti žáků :

1. místo:      Pemčák Jozef                                              91 bodů

2. místo:      Jeřábek Lukáš                                              64bodů

3. místo:      Haresta Jakub                                              61 bodů

4. místo:      Pelánová Eliška                                            60 bodů

5. místo:      Pavlíčková Klára                                           59 bodů

6. místo:      Hejlíková Klára                                              54 bodů

7. místo:     Juřicová Žaneta                                             52 bodů

8.- 9. místo: Haresta Matěj a Josef Polehla                   51 bodů

10. místo:    Tesař Jiří                                                         45 bodů

Blahopřeji Jožkovi a děkuji všem, kteří se soutěže zúčastnili!

 

12.11.

Nejdříve si zkontolujte příklady z včerejší hodiny: Řešení úloh z 11.11..pdf (708.25 kB)

Výpočet odvěsny pravoúhlého trojúhelníku

Opiš si do sešitu Výpočet odvěsny pravoúhlého trojúhelníka.pdf (384.79 kB). Prostuduj postup výpočtu

Podle úvodního příkladu vypočítej SB (sbírka) str. 89/2

                                                                                        89/1a), b)

Pozn.Úkol z 4.11. neposlali tito žáci: Jůzová, Kabátek, 

           Úkol z 6.11. neposlali: Jůzová, Kabátek, Kabátková, 

Pokud je nepošlete do pátečního večera 13.11. bude hodnocena nedostatečně.

Ještě čekám na práci pěti žáků ze dne 10.11. 

Připomínám, že adresa je lenka.jarolimova@post.cz

13.11. 9:25 na Skypu

Nejdříve si zkontolujte příklady z včerejší hodiny: Řešení 12.11..pdf (316.92 kB) 

Procvičování výpočtu přepony a odvěsny pravoúhlého trojúhelníku

Dnešní příklady budeme počítat ze sbírka Matematická cvičení s diferencovaným  zadáním 55/2Aa), b) 

                                                                                                                                                                   55/3A a) b) c)

Zápis z dnešní hodiny mi pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

 

16.11. 725-810

Obrácená věta k Pythagorově větě

1) Opakování. Z dokumentu Opakování 6.pdf (114.41 kB) si zopakuj operace s druhou mocninou. Řešení: Výsledky 6.pdf (164.86 kB)

2) Obrácená věta k větě Pythagorově. 

     Opiš si do sešitu z dokumentu Obrácená věta k PV.pdf (354.56 kB) obrácenou větu  k PV a úvodní příklady

     Vypočítej uč . str. 58/4

 

17.11. Státní svátek

 

18.11. 1020-1105

1) Opakování. Z dokumentu Opakování 18.11..pdf (88.82 kB)si zopakuj operace s druhou odmocninou. Řešení: Výsledky 18.11..pdf (83.98 kB)

2) Rovnoramenný trojúhelník - využití Pythagorovy věty

     Rovnoramenný trojúhelník.pdf (330.23 kB)

3) Procvičování uč. str. 55/6

Přihlásím se ny Skypu 1030. Prvních deset minut věnujte opakování.

Řěšení př. 55/6: Řešení 18.11..pdf (371.64 kB)

 

19.11. 725 na Skypu

1) Opakování : Z dokumentu Opakování 19.11..pdf (58.32 kB) si zopakuj operace s druhou mocninou. Řešení: Výsledky opakování 19.11..pdf (112.49 kB)

2) Užítí Pythagorovy věty v úlohách uč. str. 55/8, 9, 11a, 12

Řešení: Příklady 19.11..pdf (532.28 kB)

 

20.11. 925 na Skypu

1) Opakování : Z dokumentu Opakování 20.11..pdf (65.01 kB)si zopakuj operace s druhou mocninou. Řešení: Výsledky opakování 20.11..pdf (179.32 kB)

2) Užítí Pythagorovy věty v úlohách uč. str. 55/10 55-10.pdf (110.32 kB)

                                                                              58/1 58-1.pdf (50.09 kB)

                                                                              58/2 58-2.pdf (74.57 kB)

                                                                              59/3 59-3.pdf (42.52 kB)

Řešení: Řešené příklady 20.11..pdf (637.51 kB)

 

23.11. 725-810

1) Opakování. Z dokumentu Opakování 23.11..pdf (128.86 kB) vypočítej zadané příklady. Vyřešené příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz. do dnešního večera.

2)Procvičování Pythagorovy věty: Sbírka úloh str. 88/1 e) nahoře; 90/7a); 90/8 b); 90/9

Řešení: Řešení příkladů 23.11..pdf (418.61 kB)

Tentokrát vás nebudu provolávat, ale budu pro případné dotazy připojena v době výuky na Skypu.

 

24.11. 1115-1200 na Skypu

1) Kontrola práce z 23.11. a vyhodnocení testu.

2)Procvičování Užití Pythagorovy věty: Sbírka úloh str. 91/4, 6, 7 a 92/10a), 11

Řešení: Pythagorova věta v praxi 24.11..pdf (656.07 kB)

 

25.11. 1020-1105 na Skypu

1) Opakování uč. str. 59/6

2)Třetí mocnina rac. čísel uč. str. 60

    Zápis: Třetí mocnina.pdf (309.44 kB)

    společně 60/1,3; 61/4

    do sešitu 60/2; 61/5

 

26.11. 725-810

1) Opakování. Z dokumentu Příklady na P.V. 26.11..pdf (95.98 kB) vypočítej zadané příklady. Vyřešené příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz. do dnešního večera. Připomínám, že příklady budou mít nákres, výpočet, odpověď!. Vše se boduje!

2)Procvičování SB str. 28/10

Tentokrát vás nebudu provolávat, ale budu pro případné dotazy připojena v době výuky na Skypu.

 

27.11. 925 na Skypu

1) Překontrolujeme si cvičení SB 28/10

2) Určování třetí mocniny pomocí tabulek a na kalkulačce uč. str. 61

Seznámíme se s postupem určování třetí mocniny pomocí tabulek a pomocí kalkulačky. 

Do sešitu napíšete cvičení 61/1 - osm příkladů

                                                61/2 - osm příkladů

                                                61/3

Nejdříve třetí mocninu urči pomocí tabulek, následně překontroluj na kalkulačce.

V případě dostatku času vypočítáme 62/4,6

 

30.11. 725-810

1) Opakování 62/6

2)Třetí odmocnina. Mocniny s přirozeným mocnitelem uč. str. 63

Opište si zápis do sešitu. Zápis 30.11..pdf (328.86 kB). Přihlásím se asi v 740  a budeme pokračovat procvičováním.

Ústně: 63/1 nahoře ,2; 

            63/1 dole; 64/2,

Do sešitu 65/6,5 nahoře

 

1.12. 1115-1200 na Skypu

Početní výkony s mocninami

Sčítání a odčítání mocnin

Z dokumentu Sčítání a odčítání mocnin.pdf (362.36 kB)  napiš zápis do sešitu

Procvičování: SB str. 29/1,2,3a),b)e)f)

 

2.12. 1020-1105 na Skypu

1) Opakování  SB 29/3 a)b)c)d) včera jsme v hodině nestihli

2) Násobení mocnin 

Z dokumentu  Násobení mocnin.pdf (337.01 kB) napiš zápis do sešitu

Procvičování: SB str. 29/5, 30/8, 6

     

3.12. 725-810

1) Dělení mocnin se stejným základem

Z dokumentu Dělení mocnin.pdf (574.78 kB) napiš zápis do sešitu

2)Procvičování SB str. 30/10,9

 

4.12. 925-1010

1) Umocňovámí součinu, zlomku a  mocniny

Z dokumentu Umocňování součínu, zlomku a mocniny.pdf (602.01 kB) napiš zápis do sešitu

2)Procvičování SB str. 30/11 a) až d), 12 a) až e), 31/13 a až d), 31/15 a) až e), 31/16

Příští týden budeme pravidla procvičovat. V pondělí si vezměte sbírku Matematická cvičení.

 

14.12. 725-810

Opakování. Z dokumentu  Opakování - mocniny.pdf (1.35 MB) vypočítej zadané příklady. 

Součin a podíl mocnin se stejným základem: cvičení 1 až 5

Mocnina podílu, součinu a mocniny: cvičení 3, 5

Zápis čísla v desítkové soustavě: cvičení 1 až 5

Do sešitu nezapomeň zapsat datum, pro snadější kontrolu.

Kdo si zadání vytiskne a nalepí do sešitu, vypočítá všechny zadané příklady. Ostatní, kteří budou psát do sešitu, vypočítají z každého cvičení polovinu příkladů. Nezapomeňte opsat zadání příkladu!

Tentokrát vás nebudu provolávat, ale budu pro případné dotazy připojena v době výuky na Skypu.

 

15.12. 1115-1200 na Skypu

1) Kontrola práce ze 14. 12. Řešení 14.12..pdf (2.74 MB)

2) Kruh , kružnice

Z přiložené dokumentu Kruh, kružnice.pdf (349.11 kB)proveď zápis do sešitu.

Do sešitu vypracuj cvičení uč. str. 69/1, 2, 3, 4 a)

 

16.12. 1020-1105 na Skypu

Vzájemná poloha přímky a kružnice (kruhu) uč. str. 70

 

17.12. 725-810  na Skypu

Procvičování vzájemné polohy přímky a kružnice - konstrukce tečny

Učebnice 72/13, 73/14! a 15. Příklady řešíme do sešitu.

 

18.12. 925-1010 na Skypu

Procvičování vzájemné polohy přímky a kružnice

Do sešitu řešíme příklady 74/16, 17, 18 a ústně 74/19.

 

4.1. 725- 810

Hodinu budem věnovat opakování učiva.

1) 2) Početní výkony s mocninami, zápis čísla v desítkové soustavě

     Z dokumentu Opakování 1,2.pdf (328.95 kB) vypočítej zadané příklady. Pro opakování využij zápisky v sešitu.

3) Pythagorova věta

      SB str. 88/3a),b),

      SB 90/7a), 8b)

4) Vzájemná poloha přímky a kružnice

      SB 80/6 ústně.

Přihlásím se v 750  na Skypu. Překontrolujeme si výsledky cvičení 1),2)

4.1. výsledky.pdf (320.66 kB)

 

5.1. 1115-1200 na Skypu

Vzájemná poloha dvou kružnic uč. str. 75

Do sešitu opiš vzájemné polohy kružnic z dokumentu Vzájemná poloha dvou kružnic.pdf (886.35 kB). V hodině si projdeme každou polohu.

Pokud nám vyjde čas, uděláme 76/7 - tužkou poznamenat do učebnice, pak vygumovat..

Tento týden budu každou hodinu vkládat příklady na procvičování mocnin. Kdo chce, může procvičovat. Doporučuji to obvzláště těm, kteří se chtějí přístí rok přihlásit na střední školy. 

Sčítání a odčítání mocnin.pdf (268.82 kB)

Mocniny - sčítání a odčítání - řešení.pdf (536.69 kB)

 

6.1. 1020-1105 na Skypu

Procvičování vzájemných poloh kružnic

76/7 - přepontrolujeme

77/8 - ústně

77/9,10,12 do sešitu

Procvičování: Násobení mocnin.pdf (243.09 kB)

                         Násobení mocnin - řešení.pdf (435.54 kB)

 

7.1. 725- 810

Thaletova věta uč. str. 78

Budeme pracovat podle přiloženého dokumentu: Thaletova věta.pdf (889.1 kB)

Procvičování : Dělění mocnin.pdf (260.23 kB)

                          Dělení mocnin - řešení.pdf (514.07 kB)

 

8.1. 925-1010

Thaletova kružnice - procvičování

SB str. 99/1,3 nahoře - ústně

uč. str. 82/ 7,8 do sešitu 82-7,8.pdf (299.28 kB)

Vzdálenost bodu od přímky - užití Thaletovy kružnice Vzdálenost bodu od přímky.pdf (239.78 kB)

Procvičování: Umocňování mocnin.pdf (234.45 kB)

                         Umocňování mocnin - řešení.pdf (476.53 kB)

 

11.1. 725- 810 na Skypu

1) Opakování: Do sešitu narýsuj tento příklad a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera. Hodnotím rozbor, konstrukci a správný popis.

Příklad: Je dána kružnice k(S;r=2,5cm) a bod A, jehož vzdálenost od bodu S je 6 cm. Sestroj tečny vedené bodem A ke kružnici k.

2) Délka kružnice, obvod kruhu uč. str. 82

Vysvětlíme si, jak se vypočítá délka kružnice. Do sešitu zápis z dokumentu Délka kružnice.pdf (363.71 kB)

85/5 do sešitu

Procvičování: Rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě.pdf (280.78 kB)  

                         Umocňování mocnin - řešení.pdf (476.53 kB)

 

12.1. 1115-1200 na Skypu

1) Vyhodnocení práce z 11.1.

2) Příklad: Je dána kružnice k(S;r=4cm) a její tětiva 7 cm dlouhá. Vypočítej vzdálenost tětivy od středu kružnice.

    Tento příklad vypočítej a pošli do dnešního večera na adresu lenka.jarolimova@post.cz, případně na Skype. Nezapomeň na pěkný náktes, který ti napoví, jak řešit.

3) Výpočet poloměru, průměru z obvodu kruhu

    Podívej se a do sešitu poznamenej jak se vypočítá r,d: Výpočet poloměru, průměru.pdf (176.47 kB)

     uč. str. 85/6 a),b),c)

     86/9

     86/8

13.1. 1020-1105 na Skypu

1) Opakování: Do sešitu narýsuj tento příklad a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera. Hodnotím rozbor, konstrukci a správný popis.

Příklad: Sestroj kružnici l(L; r=25 mm), dále sestroj:

               a) vnější přímku p kružnice l tak, aby její vzdálenost od středu L byla 4 cm

               b) tečnu kružnice l rovnoběžnou s přímkou p

2) Procvičování délky kružnice, obvodu kruhu

   uč. str. 86/11, 12a), 14, 13

 

14.1. 725- 810 na Skypu

1) Opakování: Do sešitu vypočítej tento příklad a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera. Nezapomeň napst vzorec, dosadit do vzorce, výsledek s jednotkou, odpověď.

Příklad: Plot kolem záhonu obdélníkového tvaru má délku 22m. Jaký by byl poloměr záhonu kruhového tvaru ohraničeného stejně dlouhým plotem?

2) Obsah kruhu uč. str. 87

Vysvětlíme si, jak se vypočítá obsah kruhu. Do sešitu zápis z dokumentu Obsah kruhu.pdf (301.42 kB)

Do sešitu 89/5 a)b)c)

                  89/8

 

15.1. 925-1010

1) Opakování SB 82/2

2) Výpočet poloměru z obsahu kruhu

    Do sešitu opiš zápis z dokumentu Výpočet poloměru z obsahu kruhu.pdf (207.25 kB). Projdeme uč. 89/6a), vypočítáme 6b),c)

    Na závěr SB str. 83/6

    Příklady 11.1.-14.1..pdf (550.71 kB)

 

18.1. 725- 810 na Skypu

Procvičování obvodu a obsahu kruhu.

Z dokumentu Kruh kružnice.pdf (271.41 kB)

vypočítej úkol 4, 7

Z dokumentu Obsah kruhu.pdf (243.4 kB)

vypočítej 2a), 3, 6, 7.

 

19.1. 1115-1200 na Teamsech

1) Opakování - Kruh kružnice.pdf (271.41 kB) - 11a),b)

                           Obsah kruhu.pdf (243.4 kB) - 8

2) Obsah mezikruží

     Do sešitu si opiš zápis Obsah mezikruží.pdf (318.77 kB)

     Z dokumentu Obsah kruhu vypočítej příklad č. 10

 

20.1. dnes si nebudeme volat (pedagogická rada)

Samostatně vypracujte z uč na str. 97/12 (nápověda - podívej se na příklad 11b) z minulé hodiny), 14, 16 a 17.

Příklady si zítra překontrolujeme.

 

21.1. 725- 810 na Skypu

1) Překontrolujeme příklady z 20.1.

2) Délka oblouku kružnice - uč. str. 90

     uč. str. 90/1 do sešitu

                  92/3, 5

               

22.1. 925-1010 na Teamsech

1) Opakování. Do sešitu vypočítej:  Př. Jakou délku má oblouk kružnice o poloměru 2 m, který přísluší středovému úhlu 63°?

2) Uč. str. 92/5

3) Obsah kruhové výseče uč. str. 93

    93/7,8

 

25.1. 725- 810 na Skypu

1) Opakování SB str. 86/10, 86/4a)

2) uč. str 94/11 - prohlédneme

3) 94/10 do sešitu. Řešení: 94-10.jpg (990.22 kB)

 

26.1. 1115-1200 na Teamsech

1) Připomeneme si vzorce na výpočet obsahu a obvodu kruhu, délku kruhového oblouku a obsah kruhové výseče vzorce.jpg (283.31 kB)

2) Procvičování SB str. 85/21, 87/8, 14, 16 21,8,14.jpg (1.03 MB) 16.jpg (228.76 kB)

 

27.1. 1020-1105 na Skypu

1) uč. str. 175/8, 176/15

    Příklady vyřeš do sešitu a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do čtvrtka 28.1. do 16 hod. Připomínám, že hodnotím i postup řešení příkladu -  zápis (nákres), vzorec, dosazení výpočet s jednotkou a dopověď.

2) Procvičování - uč. str. 96/1,2,4,5,6, 96-1.2,4.jpg (944.57 kB)96-5,6.jpg (904.53 kB)

 

 

28.1. 725- 810 na Teamsech

Kruh kružnice - opakování

uč. str. 96/3 - ústně,7,8 - ústně,9 

SB str. 87/13 (86/5)

 

8.2. 725- 810 na Teamsech

Válec uč. str. 118

Válec, síť válce

Seznámení s tělesem válec

Do sešitu napíšeme datum, nadpis, str. 118 nákres, popis válce a definice válce

Společně str. 119/1,2,3

Připomeneme si tělesa na str. 119

120/4 Síť válce do sešitu

120/6

120/7 - dobrovolně

Dnešní zápis ofoť a pošli na známou adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

9.2. 1115-1200 na Teamsech

1) Zopakujeme si, co jsem se dozvěděli o válci

2) Povrch válce

     Do sešitu zapišeme zápis z dokument: Povrch válce.jpg (378.19 kB)

     122/3a)b)

     122/6

 

10.2. 1020-1105 

1) Opakování 122/3f)

2) Objem válce

     Do sešitu zapišeme zápis z dokument: Objem válce.jpg (209.97 kB)

     123/9 a)b)c)

     124/13

 

11.2. 725- 810

Povrch a objem válce - procvičování, výpočet výšky

Do sešitu: 124/11 - 1. a 2. řádek 124-11.jpg (230.66 kB)

                   124/12, 124-12.jpg (288.47 kB) 15, 124-15.jpg (283.32 kB) 16 124-16.jpg (345.79 kB)

 

12.2. 935-1010 na Teamsech

1) Samostatná práce. Z dokumentů Povrch válce.pdf (269.23 kB)Objem válce.pdf (247.58 kB) vyřeš cvičení 1. (Příklady můžeš spojit, protože se jedná o stejný válec). Příklady pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz  do pondělí 15.2.

Přihlásím se v 935.

2) Společná práce: 

    Z dokumentu Povrch válce.pdf (269.23 kB vypočítáme příklad 4a), 5 - 1.obrázek

    Z dokumentu Objem válce.pdf (247.58 kB) vypočítáme 3,4

 

15.2. 725- 810 

Povrch a objem válce - úlohy z praxe

1) Povrch válce.pdf (269.23 kB - ústně 3, do sešitu 8, 7

2) Objem válce.pdf (247.58 kB) - 10, 7, 8

    

16.2. 1115-1200 na Teamsech

1) Samostatná práce. Z dokumentů Povrch válce.pdf (269.23 kB) vyřeš příklad č. 2 a z dokumentu Objem válce.pdf (247.58 kB) vyřeš příklad 6. Příklady pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz  do středy 17.2.

2) Společná práce: 

    Z dokumentu Povrch válce.pdf (269.23 kB vypočítáme příklad 6

    Z dokumentu Objem válce.pdf (247.58 kB) vypočítáme 5, 7, 11

 

17.2. 1020-1105 

1) Opakování : z dokumentu Objem válce.pdf (247.58 kB) vypočítáme 13

2) Výrazy uč str. 99

     Číselné výrazy - společně úvod

     Do sešitu 99/1

     99/2 ústně

     str. 100 - tabulka - prohlédneme si

     100/3,4 do sešitu

 

18.2. 725- 810 

1) Opakování - 125/5

                           100/5 100-5 d)e)f).jpg (179.87 kB)

2) Výrazy s proměnnými uč str. 101

    Z dokumentu Výrazy s proměnnými.jpg (379.75 kB)opiš zápis do sešitu. 

    102/1 ústně, 2 do sešitu

    102/4,5

 

19.2. 925-1010 na Teamsech

1) Opakování 125/6

2) Procvičování výrazů s proměnnou 102/4,5, 103/8,9

3) Zavedeme nový pojem mnohočlen. Do sešitu zapiš: Mnohočleny.jpg (506.7 kB)

     104/11 ústně

 

22.2. 725- 810 

1) Opakování 125/8

2) Sčítání a odčítání výrazů uč. str. 105

    Sčítání mnohočlenů - z dokumentu Sčítání výrazů.jpg (520.17 kB) opiš zápis do sešitu, postup výpočtu budu komentovat

      105/1,2

Dnešní zápis ofoť a pošli na známou adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

23.2. 1115-1200 na Teamsech

1) Opakování - číselné výryzy Z dokumetu vypočítej:Číselné výrazy.jpg (183.95 kB)

2) Sčítání výrazů - procvičování

   SB str. 37/1,2

    uč. str. 105/2 d) e) f)

                  105/3

 

24.2. 1020-1105 na Teamsech

1) Rozcvička : Vypočítej z dokumntu Příklady.jpg (392.57 kB)

     105/4 - ústně

2) Odčítání mnohočlenů - z dokumentu Odčítání výrazů.jpg (958.3 kB) opiš zápis do sešitu, postup výpočtu budu komentovat

     106/5,6 do sešitu 

Dnešní zápis (celý) ofoť, naskenuj,... a pošli na známou adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

25.2. 725-810 na Teamsech

Sčítání a odčítání mnohočlenů - procvičování

Postup zopakujeme na dokumentu Sčítání a odčítání výrazů.jpg (429.6 kB)

Vypočítej: Matematická cvičení str. 59 - Sčítání a odčítání mnohočlenů

                   uč. str. 106/6

 

26.2. 925-1010 na Teamsech

1) Samostatná práce - SB str. 94/10.  Vyřešený příklad pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz  do pondělí 1.3.

2) Sčítání a odčítání mnohočlenů - procvičování

     SB str. 38/8, uč. sr. 106/7 Řešení:106-7.jpg (903 kB)

 

1.3. 725-810 na Teamsech

Opakování sčítání a odčítání mnohočlenů

1) Z dokumentu Mnohočleny sčítání a odčítání.pdf (262.41 kB) vypočítej Sečti mnohočleny, Odečti mnohočleny

2) SB str. 39/18

 

2.3. 1115-1200 na Teamsech

1) Opakování: Z dokument Zadání 1.jpg (127.23 kB)opiš zadání a vypočítej

2) Násobení mnohočlenu jednočlenem uč. sr. 106

    Vysvětlím, jak se násobí jednočlen jednočlenem a mnohočlen jednočlenem z dokumentu Násobení mnohočlenu jednočlenem.jpg (1.14 MB) , zápis opiš do sešitu.

    Procvičování. uč. str. 107/1 a) až d)

                                          108/7,8

Celý dnešní zápis (včetně opakování) nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do středy 3.3.

 

3.3. 1020-1105 na Teamsech   

Násobení mnohočlenu jednočlenem - procvičování

Zopakujeme si postup při násobení.

Procvičování: 108/9, 10, 13, 12, 11 Řešení 108/12 108-12.jpg (557.3 kB)

Pro rychlé žáka SB str. 42/34 

 

4.3. 725-810 na Teamsech

1) Opakování: Z dokument Zadání 2.jpg (208.81 kB) opiš zadání a vypočítej

2) Násobení mnohočlenu mnohočlenem uč. sr. 111

    Vysvětlím, jak se násobí mnohočlen mnohočlenem z dokumentu Násobení mnohočlenu mnohočlenem.jpg (301.53 kB) , zápis opiš do sešitu.

    Procvičování. uč. str. 111/1,2 

Celý dnešní zápis (včetně opakování) nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do pátku 5.3.

 

5.3. 925-1010 na Teamsech

Dnes budeme procvičovat Násobení mnohočlenů.

uč. str. 111/3, 112/4,5

 

8.3. 725- 810 na Teamsech

1) Opakování: Do sešitu vypočítej příklady z přiloženého dokumentu Opakování 8.3..jpg (165.44 kB). Provedeme společnou kontrolu.

2) Procvičování násobení : SB str. 43/38

 

9.3. 1115-1200 na Teamsech

Násobení mnohočlenů - procvičování

Z dokumentu Mnohočleny násobení.pdf (265.94 kB) procvičuj do sešitu. Doporučuji dodržovat pořadí. Kdo má možnost, může si zadání vytiskout. Nemusí pak opisovat zadání příkladů a bude psát přímo do pracovního listu.

Pro žáky, kteří již nemají problém s násobením, mohou z jednotlivých cvičení vypočítat 4 příklady a dále řešit cvičení ze sbírky str. 44/43

 

10.3. 1020-1105 na Teamsech   

1) Opakování: Z dokument Zadání 3.jpg (148.54 kB) opiš zadání a vypočítej. Příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

2) Vzorce - uč str. 112

     Vzorec (a + b)2

     Z dokumentu Vzorce.jpg (1.05 MB) opiš zápis do sešitu. Na něm budu vyvětlovat užití vzorce.

     uč. str. 112/1,2,3

 

11.3. 725-810 na Teamsech

1) Opakování: Do sešitu vypočítej příklady z přiloženého dokumentu Opakování 11.3..jpg (234.69 kB). Provedeme společnou kontrolu.

2)  Vzorec (a - b)2 uč. str. 113

     Z dokumentu Vzorec 2.jpg (409.28 kB) opiš zápis do sešitu. 

     Procvičování uč. str. 113/7, 8 (114/9)

 

12.3. 925-1010 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Zadání 4.jpg (204.72 kB) opiš zadání a vypočítej. Příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

2) Procvičování (a - b)2 uč. str. 113/8 a) až d)

3) Vzorec (a+b).(a-b)

     Z dokumentu Vzorec (a+b).(a-b).jpg (302.78 kB) opiš zápis do sešitu. 

     Procvičování uč. str. 115/14, SB str. 44/1, 45/6

 

15.3. 725- 810 na Teamsech

Vzorce - procvičování

V dnešní hodině budeme procvičovat užití všech tří vzorců. Z dokumentu Mnohočleny vzorce.pdf (208.86 kB) vypočíte zadané příklady.

 

16.3. 1115-1200 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Zadání 5.jpg (97.14 kB) opiš zadání a vypočítej. Příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

2) Dokončíme z dokumentu Mnohočleny vzorce.pdf (208.86 kB) poslední 3 cvičení

2) Užití vzorců pro výpočty - zapiš do sešitu: Užití vzorců pro výpočet.jpg (195.76 kB)

    Procvičování : uč. str. 113/4, 114/10, 115/15, SB 47/12

 

17.3. 1020-1105 na Teamsech  

MC str. 59 - Druhá mocnina dvojčlenu, 

              60 - Rozdíl druhých mocnin

 

18.3. 725-810 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Zadání 6.jpg (139.3 kB)  opiš zadání a vypočítej. Příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

2)Dělení mnohočlenu jednočlenem uč. str. 106

Postup si vysvětlíme z dokumentu, opište do sešitu: Dělení mnohočlenu jednočlenem.jpg (296.29 kB)

Procvičování: 107/3a)b)c), 4a)b), 5a)b), 109/14,16

 

Zítra 19.3. soutěžíme v Matematické klokanu. Začínáme v 915

Karta odpovědí: MK2021_Kadet.xlsx (63.12 kB)

                             nebo klasická KARTA ODPOVĚDÍ MAT. KLOKAN.pdf (71.72 kB)

19.3.

Dnes se rozdělíme na dvě skupiny. 

1. skupina - Soutěžící v Matematickém klokanu

Doufám, že se vás do soutěže zapojí co nejvíce. 

Začínáme v 915. V této době vložím na stránky zadání. Budete pracovat 60 minut. Odpovědi zapisuj do karty odpovědí. Po skončení (1015) mi pošlete ihned výsledky na adresu lenka.jarolimova@post.cz. Přeji hodně úspěchů! V době soutěže pro případné dotazy budu připojena na Teamsech, Skypu. 

Pomůcky: papír a tužka

Soutěž Kadet: Zadání i karta odpovědí  též na Teamsech

2. skupina - nesoutěžící.

Do sešitu vypracuj příklady: SB str. 53/51 a) až i), 53/52

Vyřešené příklady pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

22.3. 725- 810 na Teamsech

1) vyhodnocení soutěže Matematický klokan 

Pořadí Jméno Třída Počet bodů
1. Jeřábek Lukáš 8. 61
2. Bílková Marie 8. 53
3. Tesař Jiří 8. 50
4. Klíma Filup 9. 49
5. Pelánová Eliška 8. 47
6.-7. Haresta Matěj 8. 44
6.-7. Polehla Josef 8. 44
8. Hortová Lucie 9. 43
9. Batelka Jan 9. 42
10.-12. Kašparová Karolína 8. 39
10.-12. Pavlíčková Klára 8. 39
10.-12. Tuzová Nataly 9. 39
13. Pemčák Jozef 8. 38
14. Hortová Denisa 9. 36
15.-17. Haresta Jakub 8. 34
15.-17. Popov Adam 8. 34
15.-17. Cejnková Nela 9. 34
18.-19. Hejlíková Klára 8. 31
18.-19. Tesařová Eva 9. 31
20.-21. Jelínek Dominik 8. 29
20.-21. Kocurová Barbora 9. 29

 

2) Úprava výrazu na součin vytýkáním před závorku

    Učivo si vysvětlíme z dokumentu, opište do sešitu: Vytýkání.jpg (272.06 kB)

    Procvičování: uč. str. 110/21 ,22, 23, 24

 

23.3. 1115-1200 na Teamsech

Vytýkání 

Dnes budem pracovat s dokumentem: Rozklad mnohočlenů.doc (28 kB)

Pro řešení použij nápovědu: Nápověda.jpg (660.3 kB)

Rozkad mnohočlenů 1.jpg (862.16 kB)

Rozkad mnohočlenů - 2.jpg (665.08 kB)

 

24.3. 1020-1105 na Teamsech   

1) Opakování. Do sešitu vypočítej příklady z dokumentu Opakování 24.3..jpg (224 kB). Provedeme společnou kontrolu.

2) Vytýkání - budeme pokračovat v řešení příkladů (od cvičení 5) z pracovního listu ze včerejší hodiny.

 

25.3. 725- 810 na Teamsech

Vytýkání - procvičování

SB str. 47/15; 48/17,18 a) až d)

Pro rychlé žáky - MC str. 60/1

 

26.3. 925-1010 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Zadání 7.jpg (138.69 kB)  opiš zadání a vypočítej

2) Rozklad mnohočlenů pomocí vzorců 

    Učivo vysvětlím z dokumentu  Rozklad mnohočlenů podle vzorců.jpg (908.49 kB), zápis opiš do sešitu.

    Procvičování: uč. str. 113/6, 114/13, 115/17

Celý dnešní zápis (včetně opakování) nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

 

29.3. 725- 810 na Teamsech

V dnešní hodině budeme procvičovat Rozkad výrazů na součin z pracovního listu Rozklad na součin pracovní list.pdf (273.69 kB) Př.1,2,4,5,3

Výsledky:Výsledky př.1,2,3.jpg (931.23 kB) Př. 4,5.jpg (1 MB)

 

30.3. 1115-1200 na Teamsech

Pokračování v doplňování pracovního listu  Rozklad na součin pracovní list.pdf (273.69 kB) Př.6,7,8,9

Výsledky:Př. 6,7,8,9.jpg (603.96 kB)

 

31.3. 1020-1105 na Teamsech  

1) Opakování: Z dokumentu Zadání 8.jpg (203.63 kB)  opiš zadání a vypočítej. Příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera.

2) Shrnutí výrazů - opakování str. 116

     116/1,2,3,4,5,6

 

6.4. 1115-1200 na Teamsech

1) Opakování: Uprav na součin pomocí vzorců MC str 61/2 nahoře A, B

2) Lineární rovnice - úvod

    Rovnost uč str. 127

    Do sešitu 127/1,2,3

    Pro rychlopočtáře SB 55/1, 3, 6

 

7.4. 1020-1105 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Opakování 7.4..jpg (216.33 kB) vyřeš příklady do sešitu, společně překontrolujeme

2)  Rovnice uč. str. 128

Do sešitu opiš zápis z dokumentu Rovnice.jpg (558.63 kB)

Procvičování -128/1, SB 56/7

 

8.4. 725- 810 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Zadání 9.jpg (284.48 kB)  opiš zadání a vypočítej. Příklady nafoť a pošli na adresu lenka.jarolimova@post.cz do dnešního večera

2) Ekvivalentní úpravy rovnic uč. str. 129

   Do sešitu zapiš zápis Ekvivalentní úpravy rovnic.jpg (1.11 MB), v průběhu zápisu budu vysvětlovat

    Procvičování uč. str. 129/2

Na úvod řešení rovnic může pomoci tato prezentace: Lineární rovnice - úvod.pptx (1.95 MB)

 

9.4. 925-1010 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Opakování 9.3..jpg (169.17 kB) vyřeš příklady do sešitu, společně překontrolujeme

2) Řešení rovnic

 uč. str. 130/3,131/4, 131/5 - probereme společně.

 

12.4. 725- 810 na Teamsech

Řešení lineárních rovnic

131/5 - společně si projdeme řešení rovnic, připomeneme si ekvivalentní úpravy

Do sešitu 132/6a),b),c)  - vždy u první udělat zkoušku

                  132/7 - u 1. rovnice provést zkoušku

 

13.4. 1115-1200 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Lineární rovnice.jpg (853.77 kB) vyřeš cvičení 1

2) Řešení lin. rovnic se závorkami

    Řešení si připomeneme na dokumentu: Jak řešíme rovnice.jpg (584.42 kB). Vyřešíme rovnice 1,2

3) učebnice 132/7 b) až e). U rovnice c) proveď zkoušku

4) Z dokumentu lineární rovnice vyřeš cvičení 3

 

14.4. 1020-1105 na Teamsech

1) Opakování: Z dokumentu Opakování 14.4..jpg (205.5 kB) vypočítej příklady. Společně překontrolujeme.

2) Řešení lineárních rovnic se závorkami

    132/7 c)d)e), u c) proveď zkoušku

     SB 61/19, u a) proveď zkoušku

Pozn. Dnešní zápis z hodiny zašli na adresu lenka.jarolimova@post.cz

 

15.4. 725- 810 na Teamsech

Řešení rovnic - procvičování

SB str. 56/2 a) až d), u 1. rovnice provedeme zkoušku

SB str. 57/9 a)b)c), u 1. rovnice zkouška

SB str. 61/19  u 1.rovnice zkouška (řešíme od b))

 

 

 

 

Stránky tříd

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 42
TÝDEN: 1651
CELKEM: 309074