ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Stále hledáme paní uklízečku na zkrácený úvazek 2 hodiny denně na odpoledne s pracovní dobou podle dohody. Nástup je možný ihned.

Informace podá pad ředitel na telefonním čísle 721603781.

Přírodopis

20. 5.

- dnes online hodina ve 12.15 hodin na Teams

Opakování - nervová a smyslová soustava.

Přečíst str. 110 - 111 - GENETIKA a do zápisu si opiš shrnutí.

______________________________________________________________________________________________

19. 5.

Dnes samostatná práce.

Zopakuj si nervovou a smyslovou soustavu. Přečti si ještě jednou tato témata v učebnici, podívej se na zápisy v sešitě. Příští hodinu budu obě soustavy zkoušet. Kdo nebude na čtvrteční hodině přítomen nebo nebude při online hodině komunikovat, bude zkoušen příští středu ve škole.

______________________________________________________________________________________________

6. 5.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Opakování - POHLAVNÍ SOUSTAVA a ZÁZRAK ZROZENÍ

Úkoly v PS.

______________________________________________________________________________________________

5. 5.

Přečti si str. 106 - 108 - ZÁZRAK ZROZENÍ. Do zápisu si opiš shrnutí ze str. 108.

Podívej se na zajímavé video, zítra si je rozebereme:

https://www.youtube.com/watch?v=aIKDSRW8w_4

______________________________________________________________________________________________

29. 4.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Opakování učiva.

Kontrola úkolů v PS.

Přečti si str. 104 - 105 - POHLAVNÍ SOUSTAVA a do zápisu si zapiš shrnutí ze str. 105.

V PS si vypracuj str. 47.

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

28. 4.

Přečíst str. 102 - 103 - HORMONÁLNÍ SOUSTAVA. Do sešitu si opiš shrnutí a tabulku ze str. 103. Kdo má možnost kopírování, může si zkopírovat obr. ze str. 102, abyste si lépe pamatovali, kde se žlázy v těle nacházejí.

V PS vypracuj str. 46.

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0

Práci mně pošli.

______________________________________________________________________________________________

22. 4.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Smysly - opakování.

Kontrola úkolů v PS.

______________________________________________________________________________________________

21. 4

Přečíst str.100 - 101- ZRAK i s informacemi na lištách. Do zápisu si opiš shrnutí ze str. 101 a za ně si z textu vypiš:

 • co je zornice a jakou má funkci
 • co je akomodace 
 • které buňky umožňují černobílé a které barevné vidění
 • které místo se označuje žlutá skvrna

V PS vypracuj str. 45.

Podívejte se na následující video:

https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo

______________________________________________________________________________________________

15. 4.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Pozorně si přečti str. 98 - 99 - SLUCH. Do zápisu si opiš shrnutí ze str. 99 dole. 

V PS vypracuj str. 44 a str. 42.

Podívej se na následující video: https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY

______________________________________________________________________________________________

14. 4.

Dnes samostatná práce.

Přečíst str. 96 - 97 SMYSLOVÉ ORGÁNY. Do sešitu si zapiš shrnutí ze str. 97 a v PS vypracuj str. 43.

______________________________________________________________________________________________

8. 4.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Kontrola PS.

Shrnutí a doplnění NS.

Samostatná práce: přečíst str. 93 - 95 - NOSITELÉ SIGNÁLŮ.

Zápis do sešitu: Př 8 zápis .docx (13.89 kB)

Zápis mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

7. 4.

Přečíst str. 90 - 92 ŘÍDÍCÍ CENTRUM. Do zápisu opiš shrnutí na str. 92 a z textu si vypiš, jaká centra se nacházejí v jednotlivých částech mozku (např. prodloužená mícha - centra nepodmíněných a obranných reflexů) a zkopíruj nebo překresli i s popisem obr. na str. 91 - Laloky koncového mozku s centry.

V PS vypracuj str. 41.

______________________________________________________________________________________________

31. 3.

Přečíst str. 88 - 89 - NERVOVÁ SOUSTAVA, do sešitu zapsat shrnutí ze str. 89 a nakreslit si nervovou buňku i s popisem. V PS vypracovat str. 40.

Zápis i PS mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

25. 3.

- dnes online hodina ve 12.05 hodin na Teams

Opakování kožní soustavy a kontrola úkolů v PS.

Pro lepší pochopení a zapamatování se ještě podívejte na následující video.

https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE

______________________________________________________________________________________________

24. 3.

Dnes samostatná práce.

V příloze máte zápis KOŽNÍ SOUSTAVA. Je to jako vodítko vašeho zápisu. Pokud bude problém s čitelností, vyhledej si danou problematiku v učebnici a opiš si to z učebnice.

KS - 1. část.jpg (3.24 MB)

KS - 2. část.jpg (2.08 MB)

Zítra si zápis společně projdeme a případné nejasnosti vysvětlíme a doplníme.

Práci z dnešní a minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

18. 3.

- dnes online hodina ve 12.10 hodin na Teams

Do sešitu napište odpovědi na otázky 1 - 3 na str. 83.

Přečti si kapitolu KOŽNÍ SOUSTAVA a v pracovním sešitě vypracuj str. 39.

______________________________________________________________________________________________

17. 3.

Přečtěte si str. 84 - 85 - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (to bude i nadpis), pozorně si prohlédni obrázky na str. 84 a podívej se na následující video.

https://www.youtube.com/watch?v=2lFTmeGDTEg

Zápis si opiš z přiloženého souboru.

VS - zápis.jpg (2.58 MB)

Součástí zápisu jsou i obrázky. Vy si je můžete zkopírovat z učebnice, jen si tam doplňte informace, které jsou u nich dopisovány.

VS - obrázky.jpg (3.15 MB)

V PS vypracuj str. 38. Ve čtvrtek budeme PS kontrolovat.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

11. 3.

- dnes online hodina ve 12.10 hodin na Teams

Přečtěte si str. 82 - 83 - ENERGETICKÁ ROVNOVÁHA a do zápisu si napište shrnutí ze str. 83 dole.

Za zápis odpovězte na otázky 1 - 5 na str. 83 dole.

______________________________________________________________________________________________

10. 3.

Přečtěte si str. 79 - 81 - UŽITEČNÉ ŽIVINY. 

Do zápisu si napište:

 • co je metabolismus, anabolismus, katabolismus
 • které jsou základní živiny
 • k cukrům si napiš význam, a k jednotlivým druhům cukru si napiš co je to za cukr a v čem je obsažen
 • tuky - význam pro člověka, funkce, vitamíny rozpustné v tucích, které jsou tuky živočišné, které rostlinné
 • bílkoviny - funkce, význam, kde se nacházejí živočišné a kde rostlinné bílkoviny
 • jaké další látky musí potrava obsahovat a jejich význam pro člověka
 • opiš si nebo zkopíruj přehled nejznámějších vitamínů 

Práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

4. 3.

- dnes online hodina ve 12.10 hodin na Teams

1. Kontrola úkolů v PS z minulé hodiny.

2. Zápis do sešitu:

Části trávicí soustavy

1. dutina ústní - ohraničena rty, tvrdým a měkkým patrem, tvářemi

     - jazyk - z příčně pruhované svaloviny

                 - umožňuje žvýkání a polykání

Zbytek zápisu je v přiložených souborech. Součástí zápisu jsou obrázky, které si můžete zkopírovat z učebnice nebo si je překreslíte a popíšete. 

TS 1. část.jpg (3.67 MB)TS 2. část.jpg (4 MB)TS 3. část.jpg (3.37 MB)

Dnešní zápis a zápis  z 25. 2. mi pošlete.

______________________________________________________________________________________________

3. 3.

Přečtěte  si v učebnici str. 76 - 83 a podle získaných informací vypracujte v PS str. 35 - 37. Ve čtvrtek si úkoly zkontrolujeme v online hodině. 

Podívejte se pozorně na přiložené video k trávicí soustavě.

https://www.youtube.com/watch?v=EyVni7s_eHY

______________________________________________________________________________________________

25. 2.

- dnes online hodina ve 12.10 hodin na Teams

Do sešitu si ještě k dýchací soustavě přepište nebo zkopírujte a vlepte tabulku ze str. 74 Kapacita plic.

V tabulce si zvýrazněte: dechový objem, vitální kapacita plic, rezervní plicní objem a celková kapacita plic.

Pod tabulku si ještě napište:

- obranné reflexy: kýchání (při podráždění nosní sliznice) a kašlání (při podráždění sliznice dolních cest dýchacích)

Pro zopakování dýchací soustavy a dýchání se podívejte ještě na následující video.

https://www.youtube.com/watch?v=34iSralulXg

Nyní si napíšete dnešní datum a z přiloženého souboru si opište úvod k TRÁVICÍ SOUSTAVĚ.

TS - úvod.jpg (2.65 MB)

______________________________________________________________________________________________

24. 2.

Z přiloženého souboru si opište zbytek zápisu k dýchací soustavě. Zkopíruj si obrázek plic a plicvích váčků ze str. 73 a nalep je za zápis.

DS II. část.jpg (2.84 MB)

Podívejte se na krátké video k dýchání.

https://www.youtube.com/watch?v=3BQ5A8YDVL8

V PS vypracuj str. 34.

Dnešní práci mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

18. 2.

K minulému zápisu si opište ještě kousek zápisu k imunitě z přiloženého souboru.

Imunita.jpg (1.71 MB)

Dnes si přečtěte v učebnici str. 72 - 75 - DÝCHACÍ SOUSTAVA.

Zápis:

- zajišťuje přísun kyslíku do krve a odvádí oxid uhličitý

- dýchání = respirace

Zbytek zápisu si opište z přiloženého souboru.

Dýchací soustava.jpg (3.69 MB)

V PS vypracuj str. 33.

Práci z dnešní a minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

17. 2.

Přečtěte si v učebnici str. 69 - 71. Do sešitu si napište nadpis MÍZNÍ SOUSTAVA. Do zápisu si napište shrnutí ze str. 71. Pište každou větu na novou odrážku.

V PS vypracujte str.32.

______________________________________________________________________________________________

11. 2.

- dnes on-line hodina ve 12.05 hodin na teams

Přečtěte si str. 67 - 68 i s doplňujícími informacemi na lištách. 

Nadpis: SRDCE

- dutý sval uložený v hrudní dutině mezi plícemi 

- váží asi 300g

- je uloženo ve vazivovém pouzdru - osrdečníku

- je tvořeno 2 síněmi a 2 komorami

- mezi síněmi a komorami jsou cípaté chlopně (zabraňují zpětnému toku krve)

- okysličenou krev do těla odvádí aorta (srdečnice)

- neokysličenou krev do plic odvádí plicnice

- na začátku aorty a plicnice jsou poloměsíčité chlopně

- věnčité tepny vyživují sdrce a zásobují ho kyslíkem

- střídá se stah srdečního svalu -> systola a ochabnutí -> diastola

- v klidu se srdce stáhne asi 70x za minutu

Sem si zkopíruj a nalep nebo překresli i s popisem řez srdcem

Krevní oběh

- uzavřený, tvořen 2 okruhy

1. velký (tělní) oběh

2. malý (plicní) oběh

Nakreslit nebo nalepit obrázek ze str. 68.

- srdeční ozvy - vznikají při uzavírání srdečních chlopní (dají se poslouchat fonendoskopem)

- krevní tlak: systolický 

                      diastolický 

                      - měří se tonometrem

- zdravý člověk má krevní tlak 120/80

- elektrokardiograf (EKG) - zaznamenává elektrickou aktivitu srdce

Dnešní práci a práci z minulé hodiny mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

10. 2.

- on-line hodina bude ve čtvrtek

Dnes budete pracovat ještě na str. 66. Přepište si do sešitu tabulku Rozdělení krevních skupin a přečtěte si k tomu odstavec vedle této tabulky, kde máte všechno vysvětlené. Pod to si ještě napište:

- na červených krvinkách může být aglutinogen - Rh-faktor  =>  Rh-pozitivní krev (Rh+)

                                             když tam není  =>  Rh-negativní krev (Rh-)

Potom si do sešitu vypracujte úkol 1 na str. 66 (Něco najdeš v učebnici nebo sešitě, ostatní vyhledej na internetu). Krevní tělíska jsou červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky.

______________________________________________________________________________________________

28. 1.

- dnes on-line hodina v 12.15 hodin na teams

Zápis do sešitu:

Nadpis bude OBĚHOVÁ SOUSTAVA

V příloze máte zápis.

Př - 1. část.jpg (1.89 MB)

Př - 2. část.jpg (3.16 MB)

Př - 3. část.jpg (1 MB)

______________________________________________________________________________________________

27. 1.

Přečtěte si v učebnici str. 64 - 68 - OBĚHOVÁ SOUSTAVA a v PS si podle toho vypracujte str. 30 a 31. Ve čtvrtek bude on-line hodina, kde si vysvětlíme vše potřebné, opravíme případné chyby v PS a zapíšeme zápis.

______________________________________________________________________________________________

21. 1.

Napište datum a nebudeme psát nadpis. Nakreslete si nebo zkopírujte obr. Stavba kosterního svalu ze str. 61.

V příloze vám posílám zápis. Opište si ho do sešitu.

Zápis 1. část.jpg (3.26 MB)

Zápis 2. část.jpg (1.25 MB)

______________________________________________________________________________________________

20. 1.

Dodělejte úkoly v PS ke kosterní soustavě - str. 27 - 28.

V učebnici si přečti str. 61 - 63 - SVALOVÁ SOUSTAVA a do sešitu si opiš shrnutí. Opět by bylo vhodné zkopírovat si a nalepit ze str. 62 obrázky svalů člověka zepředu i zezadu. Tyto svaly se naučte pojmenovat.

V PS si ke svalové soustavě vypracujte str. 29.

______________________________________________________________________________________________

14. 1.

- dnes on-line setkání na Teams ve 12.10 hodin

Dnes dokončíme kosterní soustavu. Čeká nás kostra trupu a kostra dolní a horní končetiny. Přečtěte si proto v učebnici str. 58 - 60 i s informacemi na lištách a prohlédněte si obrázky jednotlivých částí kostry.

Kostra trupu

- tvoří ji páteř a hrudník

- páteř - 33 - 34 obratlů: krční (7) - 1. nosič (kývání hlavy), 2. čepovec (otáčení hlavy)

                                           hrudní (12) 

                                           bederní (5)

                                           kost křížová (5 srostlých obratlů)

                                           kost kostrční (4-5 srostlých obratlů)

- zakřivení páteře - dvojesovité 

                               - lordóza - prohnutí dopředu - krční a bederní část páteře 

                               - kyfóza - prohnutí dozadu - hrudní a křížová část páteře

- skolióza - vybočení páteře 

- hrudník - tvoří dutinu hrudní

                 - chrání srdce a plíce

                 - skládá se z hrudní kosti a žeber, která jsou vzadu připojena k hrudní páteři

žeber je 12 párů: 7 párů pravých - jsou připojena k hrudní kosti

                               3 páry nepravých - jsou připojena k 7. žebru

                               2 páry volných

Kostra končetin

- je tvořena pletencem (část, která spojuje končetinu s osovou kostrou) a volnou končetinou. 

Tady by bylo opět dobré zkopírovat si (kdo má možnost) ze str. 59 horní i dolní končetinu a pánev i s popisem a nalepit.

 

Na str. 60 máte v zeleném rámečku vady, onemocnění a poranění, které mohou nastat u kosterní soustavy. Jenom si je pročtěte, zapisovat je nebudeme.

Kosterní soustava na videu:

https://www.youtube.com/watch?v=UrrfLL5s560

______________________________________________________________________________________________

13. 1.

Dnes budeme pracovat na str. 56 - 57. Strany si pčečtěte naučte se názvy kostí, které tvoří lidské tělo.

Do sešitu si napište nadpis STAVBA KOSTRY ČLOVĚKA.

Zápis:

- kostru člověka tvoří: osová kostra - kostra hlavy a kostra trupu

                                       kostra horní a dolní končetiny

Kostra hlavy - lebka

- část mozková - tvoří ji 8 kostí, chrání mozek

                            - horní část ( klenba lebeční) - kost čelní, 2 kosti temenní

                            - spodina lebeční - kost týlní, klínová, 2 kosti spánkové

                            - kost čichová

- část obličejová - tvoří ji 15 kostí

                               - (vypiš si je z učebnice str. 57)

K dnešnímu zápisu si okopírujte a nalepte do sešitu kostru člověka ze str. 56 i oba obrázky lebky ze str 57. 

Kdo nemá možnost kopírovat, dám mu to okopírované, až se vrátíte do školy.

V PS vypracuj na str. 27 úkol 1, 2a 3.

Vypracovanou páci v PS mi pošli.

______________________________________________________________________________________________

7. 1.

Přečtěte si v uč. str. 54 - 55. Nadpis bude KOSTERNÍ SOUSTAVA

Zápis:

- zajišťuje oporu těla, určuje tvar a rozměry těla

- chrání vnitřní orgány (srdce,plíce, mozek)

- kosti jsou důležité pro krvetvorbu (červená kostní dřeň -> červené a bílé krvinky, krevní destičky)

osifikace = kostnatění 

stavba dlouhé kosti (nakresli si ji z učebnice i s popisemnebo zkopíruj a nalep)

- růst kostry končí mezi 18. - 25. rokem

- okostice - na povrchu kosti, umožňuje růst kosti do šířky, kost chrání a vyživuje

- osteoporóza - řídnutí kostí

 

Na konci zápisu budou tabulky ze str. 55 tvary kostí a spojení kostí a stavba ramenního kloubu. Pokud máš možnost kopírování, můžeš si to okopírovat, jinak musíš přepsat a nakreslit.

______________________________________________________________________________________________

6. 1.

1. Pro zopakování probrané látky si vypracujte zbývající úkoly na str. 25 v PS.

2. Než začneme probírat jednotlivé orgánové soustavy, vypracujte v PS i str. 26, která je takovým úvodem pro vaše další studium lidského těla. K tomu budeš potřebovat  prolistovat učebnici, abys zjistil, o jakou soustavu se jedná a na začátku každé nové soustavy se dozvíš i její funkci nebo funkce.

3. Vypracovanou stranu 26 mi pošli ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

17. 12.

Dnes nás čeká kapitola OD BUŇKY K ČLOVĚKU. Přečtěte si ji na str. 52 - 53. Nadpis si dejte TKÁNĚ. 

Zápis:

 • Opiš shrnutí na str. 53.
 • Ze str. 52 si opiš, co jsou tkáně. (tkáně jsou soubory buněk stejného ..............................)
 • Potom si vypiš druhy tkání   1. tkáň krycí a výstelková (epitel) a k tomu si napiš příklady tkání, které jsou uvedeny pod obrázky v učebnici.        2. tkáň pojivová (a pokračuješ stejně, až se dostaneš na tkáň nervovou)
 • Potom si napíšeš  - orgánové soustavy a opíšeš předposlední odstavec na str. 53, každou větu na nový řádek (- k řídicím soustavám patří nervová soustava ( a pokračuješ dál)

V PS vypracuješ úkol 3 na str. 25.

Dnešní práci pošli ke kontrole.

______________________________________________________________________________________________

16. 12.

Přečtěte si str.50 - 51. Přečtěte si i informace na lištách, kde se dozvíte další zajímavé informace.

Nadpis si dejte podle učebnice: VZNIK MODERNÍCH LIDSKÝCH POPULACÍ. Do zápisu si zapište shrnutí na str. 51.

V PS vypracujte stranu 24.

______________________________________________________________________________________________

3. 12.

V PS si vypracujte str. 19. Je to opakování minulé hodiny. 

Dnes začínáme biologii člověka. V učebnici si přečtěte str. 43 - 45. 

Do sešitu si dejte pěkný větší nadpis BIOLOGIE ČLOVĚKA, pod něj si dejte normální nadpis ÚVOD DO BIOLOGIE ČLOVĚKA.

Do zápisu si opiš shrnutí ze str. 45. V PS vypracuj úkol 1 na str. 20.

______________________________________________________________________________________________

2. 12.

Dodělejte si v PS úkoly po str. 18 a opakujte si savce od vejcorodých po šelmy. Za týden ve středu na ně bude prověrka.

V učebnici si přečtěte kapitolu JAK SE ZVÍŘATA DOROZUMÍVAJÍ, do zápisu si opište shrnutí na str. 42 a potom si vypište z posledního odstavce na str. 39, co všechno patří mezi instinkticní chování. 

______________________________________________________________________________________________

26. 11.

Dnes máme poslední skupinu savců - PRIMÁTI.

Do zápisu si nejdřív napište charakteristiku celé skupiny, potom je máte rozděleny na poloopice, opice a lidoopy. Zase si napište charakteristiku a zástupce. Pište heslovitě, na odrážky. 

______________________________________________________________________________________________

25. 11.

Předposlední skupinou savců jsou SUDOKOPYTNÍCI. Přečtěte si je v učebnici a do zápisu si nejprve napište charakteristiku z

1. odstavce. Potom je máte rozděleny na nepřežvýkavce a přežvýkavce.

U nepřežvýkavců si zase napište charakteristiku a potom zástupce.

U přežvýkavců si kromě charakteristiky a zástupců nakreslete složený žaludek přežvýkavců, roh a paroh.

______________________________________________________________________________________________

19. 11.

Dnes se budete zabývat skupinou savců nazvanou LICHOKOPYTNÍCI. Přečtěte si str. 32 a do zápisu si zase napište jejich charakteristiku (vypíšeš z prvního odstavce nebo opíšeš shrnutí) a potom si vypiš z učebnice zástupce, kteří k nim patří.

V PS si vypracujte úkoly k savcům, které se týkají skupin, které už máte hotové v sešitě.

______________________________________________________________________________________________

18. 11.

Další skupinou savců jsou KYTOVCI. Přečtěte si o nich v učebnici, vypište si k nim jejich charakteristiku a potom si zapište zástupce ( k nim si nic psát nemusíte).

https://www.youtube.com/watch?v=syQZeTSAedM

Protože je toho na hodinu málo, dáme si ještě skupinu CHOBOTNATCI. Jsou to sloni. Zase si k nim napište charakteristiku a zástupce. 

______________________________________________________________________________________________

12. 11.

Další skupinou jsou PLOUTVONOŽCI. Je to krátká kapitola. Přečtěte si ji a společně si zapíšeme zápis.

- příbuzní šelem, obývají mořská pobřeží

- dokonale přizpůsobeni .................

- (opiš si, jak jsou přizpůsobeni)

- na souši - pomalí, neobratní

- ve vodě - obratní a rychle plavou

- masožravci, živí se .........

- v době rozmnožování tvoří velké kolonie (milion jedinců)

- vyskytují se v ....................... podnebném pásu

zástupci: (vypiš z učebnice)

______________________________________________________________________________________________

11. 11.

Dnes nás čeká skupina šelmy. Kapitolu si přečtěte a do zápisu si zapíšeme charakteristiku této skupiny, rozdělení a zástupce.

Nadpis: ŠELMY

(zápis si doplň a napiš do sešitu)

- přizpůsobeni životu ................

- tělo mají ......................

- pohybují se ..................

- mají dobrý sluch, .................

- ke zpracování kořisti používají .........................

Psovití

- kořist uštvou

- nemají ................. drápy

- hlava má většinou protáhlý čenich

zástupci: (vypiš z učebnice)

Kočkovití

- rychlí běžci

- kulatá hlava, velké oči, pružné mrštné tělo

- mají zatažitelné drápy

Zástupci: (vypiš z učebnice)

Lasicovití

- menší šelmy

- protáhlé štíhlé tělo,  krátké nohy, nezatažitelné drápy

- živí se drobnými hlodavci, hmyzem i rostlinnou potravou

- pachové žlázy u řitního otvoru

Zástupci: (vypiš)

Medvědovití

- největší šelmy

- velká hlava, zavalité tělo, mohutné tlapy

- většinou všežravci

- přizpůsobeni různým podmínkám (žijí v tropických lesích i polárních oblastech)

Zástupci: (vypiš)

______________________________________________________________________________________________

5. 11.

Další skupinou savců jsou HLODAVCI na str. 22 a 23. Následují ZAJÍCI na str. 24.

Obě dvě skupiny si pozorně přečtěte.

Nadpis: HLODAVCI

- téměř polovina všech savců, někteří přenášejí nebezpečná onemocnění (myš, potkan)

- přizpůsobeni různým podmínkám prostředí

- mají 1 pár hlodavých zubů v každé čelisti ( neustále jim dorůstají)

- mají velkou rozmnožovací schopnost ( několikrát za rok, až 8 mláďat ve vrhu)

- dobře vyvinutý sluch a čich

- někteří mají pachové žlázy

Zástupci: (vypiš si je z učebnice)

 

ZAJÍCI

- stavbou těla a způsobem života se podobají hlodavcům

- mají hlodavé zuby, ale v horní čelisti mají 2 páry řezáků

Zástupci:

zajíc polní - mláďata se rodí dobře vyvinutá, osrstěná a vidí, brzy po narození běhají

králík divoký - má kratší uši i přední končetiny než zajíc

                       - mláďata se rodí holá a slepá

______________________________________________________________________________________________

4. 11.

Přečtěte si další skupinu savců - CHUDOZUBÍ - na srt. 21.

Do sešitů si přepište a doplňte zápis:

- žijí pouze ve ..............

- velmi dobrý ..... ( mají protažený čenich)

- ostatní smysly ................

Patří sem: lenochodi - tropické pralesy ...............

                                       - celý život ....................

                                       - trus vylučují ................

                                       - spí ........

                                       - živí se ................

                    mravenečníci - protáhlá hlava s ............... čenichem

                                             - potravu sbírají ...................... (hlavně mravenci, termiti)

                                             - mají ostré ........

                    pásovci - velkou část těla chrání ..........., tvoří ho ........... různé ........ a .........

                                   - břišní strana těla je porostlá ......

                                   - při nebezpečí ................

                                   - živí se ..........

                                   - mají až 100 ..........

https://www.youtube.com/watch?v=z2Aw7XaEWk4

https://www.youtube.com/watch?v=cXd8CXY4VXQ

______________________________________________________________________________________________

22. 10.

 • pokračujte další skupinou savců - LETOUNI, přečtěte si ji a zapište

______________________________________________________________________________________________

21. 10.

 • pokračujete kapitolou PLACENTÁLOVÉ a HMYZOŽRAVCI
 • vypracujte i úkoly v PS

______________________________________________________________________________________________

15. 10.

 • ŽIVORODÍ a VAČNATCI (ale nevím strany, nemám doma učebnici).
 • V PS vypracovat úkoly k těmto skupinám savců.

______________________________________________________________________________________________

14. 10.

 • zapsat si kapitolu VEJCORODÍ.

 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:93
TÝDEN:505
CELKEM:595035