ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Matematika

14.5.2021 Výpočet procentové části ze základu

dokončení cvičení str. 58, 59 - pak výklad nové látky Teams 10:30

13.5.2021 Procvičení - úlohy na procenta z učebnice 
Matematická cvičení s diferencovaným zadáním 
skeny stránek - str. 38 (702.3 kB)      str. 39 (540.46 kB)

 • Pamatuj, celek můžeme vyjádřit číslem 1 nebo 100%
 • řešíte samostatně cvičení 
  - 1/str. 38 
  Návod:
  zlomky upravíme krácením nebo rozšiřováním na setiny, čitatel je pak počet %, např. 27/20 rozšířím pěti na 135/100 = 135%,
  desetinné číslo, podle počtu setin určím počet %
  např. 0,57 (číslo 0 celá, padesát sedm setin) je 57%, číslo 3,5 = 350%
 • Pamatuj pomůcku!
  Je-li zlomek či desetinné číslo menší než 1, bude vyjádření v % menší než 100% 
  35/100 = 35%,  0,62 = 62% obě menší než 100%
  je-li zlomek či desetinné číslo větší než 1, bude vyjádření v % větší než 100% 
  135/100 = 135%,  3,62 = 362% obě větší než 100%
 • Cvičení 2/ str.38
 • Cvičení 3/str. 39 (úloha C, D využiješ sčítání a odčítání zlomků)
 • Cvičení 1/str. 39

Kontrola v pátek při spojení TEAMS, dnes pracujete samostatně

12.5.2021 Procenta - počítáme požadovaný počet procent ze základu

 • Opiš si příklad C/56 do sešitu - počítáš počet %
  - Anička spočítala nejprve 1% ze základu 500 a pak je vynásobila 64 a dostala 64% z 500
  - Čenda si řekl že 64% je 64 setin a použil násobení setinným zlomkem
  - Pepa si řekl, že 64% je 0,64 (šedesátčtyři setin) a základ 500 vynásobil tímto číslem
 • ! vyber si kterýkoliv z těchto 3 postupů  - Aničky, Čendy  nebo Pepy a řeš do sešitu cvičení  5 - 11 str. 57 - u jednotlivých příkladů uvádějte postup jak jste došli k výsledku.
 • V průběhu hodiny přibližně 9:35 se spojíme v Teams a pomůžu s řešením. Budu se vracet z Třebíče od lékaře, pokud se mi nepodaří vrátit včas, počítáte sami. 
 • Ofocenou hodinu prosím na umaf@zsbreznik.cz

10.5.2021 Procenta

 1. zapiš si do sešitu rámeček str. 55 nahoře a zapamatuj co je 1% = 1/100=0,01
 2. Spojení Teams 8:25 - společné vysvětlení a cvičení
 • řešíme do sešitu cvičení 1 - 4 str. 55-56

DÚ:

 • do sešitu si zakresli rámeček str. 55 dole a do něj přikresli z úlohy B/56 znázornění 50% a 75% (B 1, 2)
 • Prostuduj výpočet počtu procent C/56

7.5.2021 Přímá a nepřímá úměrnost - procvičování

pojení teams 10:35 - společně řešíme cvičení str. 51 - 53

pokračujte samostatně, při spojení budeme kontrolovat

6.5.2021 Přímá a nepřímá úměrnost - procvičování

Spojení teams 8:20 - společně řešíme cvičení str. 51 - 53

 • pomůcky - sešit, pravítko, kalkulačka
 • Do sešitu řešíme cvičení str. 51 - 53

5.5.2021 Přímá a nepřímá úměrnost - procvičování

 • pomůcky - pravítko, kalkulačka

Spojení teams 9:25 - společné řešení cvičení

 • Do sešitu řešíme cvičení 1 - 10 str. 51

3.5.2021 Přímá a nepřímá úměrnost - písemka

Teams 8:20

Píísemný hodnocený úkol z učebnice M7 [2]: 2.6 Úlohy na závěr str. 48, 49:

 • všichni řeší řeší - sloupec B úlohy 1 - 10/str. 48, 49:
 • kromě příkladů na zákres bodů do souřadnic Oxy , řešíte vždy s postupem - jak jste k výsledku dospěli, samotný výsledek nestačí
 • postup bude součást hodnocení

!!! Zašlete prosím na umaf@zsbreznik.cz, zašli co nejdříve, včasnost je součást hodnocení, časový limit je do 9:15, u žáků s trojkou a čtyřkou v pololetí do 9:25.!!!

30.4.2021 Graf nepřímé úměrnosti 

Teams spojení a společné řešení úloh 10:20h

 • kontrola úloh z minulé hodiny
 • Do sešitu řešíme cvičení 4/str. 48
 • Do sešitu řešíš úlohy na závěr str. 48, 49 pouze sloupeček A, úlohy1 -10 

29.4.2021 Graf nepřímé úměrnosti 

omlouvám se za neodeslání pokynů, bylo vysvětleno na online vstupu 8:25h

 • pročtěte si motivační příklady A, B str. 45, 46
 • do sešitu si zapište a naučte se definici nepřímé úměrnosti - RÁMEČEK str. 47
 • společně řešíme do sešitu úkoly 1,2,3/ str. 47
  - druhý vstup Teams 8:50 - připoj se ke schůzce z 8:25h

AŤ se vám práce daří (grafy tužkou) UMAF

 

28.4.2021 Graf přímé úměrnosti cvičení

Teams 9:30

 • Samostatně pokračuj do sešitu příklady  5, 6 str. 45
 • oprava písemné práce, přímá a nepřímá úměrnost ŘEŠENÍ (198.75 kB)
 • hodnocení práce  - hovory s jednotlivými žáky

26.4.2021 Graf přímé úměrnosti

 • před spojením Teams v 8:30 si přečti motivační úlohy A, B,C str. 42 a 43
 • Do sešitu si přepiš a narýsuj tabulku str. 44 vzorec přímé úměrnosti si zvýrazni a nauč nazpaměť
 • do sešitu vypracuj úkoly 1, 2, 3, 4 str. 44

23.4.2021 Rýsování bodů do pravoúhlé soustavy souřadnic 

Upozornění: Soustavy Oxy i body rýsujeme tužkami podle pokynů z minulé hodiny!!

 • Nejprve si narýsujte do sešitu pravoúhlou soustavu souřadnic Oxy- podle obrázku dole str. 41, pozor! stačí vám osa od -5 do +5, stejně tak osa od -5 do +5.
 1. do této soustavy sestrojuješ body podle cv. 3/ str. 42 A, B - v souřadné soustavě narýsovaný bod označíš písmenem podle zadání např.  E, dole pod soustavou bude napsán každý bod i se souřadnicemi př. E[1;3]
 2. Řešíte postupně do sešitu cvičení 4, 5, 6 str. 42 - !!! PRO KAŽDÉ CVIČENÍ RÝSUJEŠ NOVOU SOUSTAVU SOUŘADNIC Oxy !!!
 3. Společná kontrola vaší práce 10:50h Teams

Úkol: Ofocenou práci odešli do večera na umaf@zsbreznik.cz - kromě správnosti hodnotím kvalitu rýsování  

22.4.2021 Pravoúhlá soustava souřadnic Oxy

POZOR pamatuj!!

 • Osy soustavy souřadnic rýsujeme vždy tužkou (tvrdost 3, H, když netlačíš, možno použít  tvrdost HB)
 • čísla na osy popisujeme měkčí tužkou (tvrdost 2, B, když jemně přitlačíš, možno použít  tvrdost HB)
 • osy jsou kolmé, rýsuješ podle trojúhelníka s ryskou

nejprve si přečti motivační cvičení A/str. 39 a prostuduj první rámeček str. 40 
MUSÍŠ ZNÁT POJMY: počátek O, první osu x, druhou osu y souřadné soustavy Oxy

 • Do sešitu si narýsuj B/ str. 39 .......pravoúhlou soustavu Oxy
 • Pod obrázek si napiš fialový rámeček str. 39
 • splň úkol C str. 40
 • do sešitu si opiš spodní rámeček str. 40
 • Společně řešíme 1/str. 41
 • : cv. 2/str. 41

Dněšní zápis ofoť a pošli do 16hod na umaf@zsbreznik.cz

Teams vysvětlení v 8:30 - po přečtení A a po narýsování B

21.4.2021 Písemná práce na příklady PÚ a NÚ řešené trojčlenkou.

Zahájení Teams 9:25

Návod:

 • čísla příkladů opíšeš do sešitu pod název dnešní hodiny
 • řešíš příklady pomocí trojčlenky počítání končíš v 10:10h
 • jakmile skončíš, písemku ofotíš a pošleš na umaf@zsbreznik.cz  odešli do 10:20
 • dotazy, problémy v průběhu hodiny - voláš mi na Teams nebo na mobil

ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE ZDE (16.52 kB)

19.4.2021 Trojčlenka

Teams 8:30h společné řešení cvičení, zkoušenídotazy před písemnou prací, která bude ve středu

Učebnice - str. 38, máš mít všechna cvičení, učebnice pracovní sešit - cvičení str. 86

DÚ: opakování přímé a nepřímé úměrnosti

16.4.2021 Nepřímá úměrnost -  trojčlenka

 • Samostatně počítej příklady v učebnici str. 38, tam, kde jsi skončil(a).
 • Kdo má spočítáno, počítá str. 87/cv. 12 -15 z Matematiky  Pracovní sešit
 • Teams 10:35 - společná kontrola a vysvětlení

15.4.2021 Nepřímá úměrnost -  trojčlenka

 • společné řešení cvičení na Teams 8:20
 • Písemně - v sešitě máš všechna cvičení ze str 85 a 86 z pracovního sešitu
 • společně řešíme cvičení z učebnice str. 37 a 38 pomocí trojčlenky cv 5 - 8, 
  DÚ cv. 9/38

14.4.2021 Nepřímá úměrnost

Společně teams 9:25

12.4.2021 Nepřímá úměrnost

přečti si motivační příklady str. 35 - 37 , 8:30 bude společné vysvětlení na Teams,

úkoly:

 • zapiš si rámečky na straně 35 a 36
 • společně řešíme cv 1, 2, 3 str 36, 4/37
 • DÚ do se sešitu si zapiš příklad C str. 37
 • Dnešní úkol odešli do 20h na umaf@zsbreznik.cz

9.4. 2021 Přímá úměrnost

samostatně řešíš cv 6 - 11/34 na přímou úměrnost

společný úvod Teams 10:20

DÚ - Pracovní sešit z matematiky - učebnice s fialovým pruhem cvičení 1 - 10 str. 83  

8.4. 2021 Přímá úměrnost

Před spojením Teams 8:30:

 • přečti si v sešitě věty zapsané v tabulce ze str. 30 - zapamatuj si je!
 • napiš si datum a do sešitu řešíš 3, 4 str. 31
 • společně řešíme  a zapisujeme úkoly D, E, F str. 32
 • DÚ: zápis do sešitu rámeček a příklad F str. 33 a cv.5/str. 34

7.4.2021 Přímá úměrnost

 • kontrola DÚ a hodnoceného úkolu ze 30.3.2021  společně TEAMS 9:30
  Řešení - STR I. (346.34 kB)     STR II. (279.48 kB)
 • Napíšeš si nadpis str. 29 a přečteš motivační příklady A, B, C str. 29 a 30
 • do sešitu opiš rámečky ze str. 29 i 30
 • DÚ cvičení 1, 2, 3 str 31

31.3.2020 Poměr závěrečná cvičení

Spojení Teams 9:30

Hodnocený úkol Úlohy na závěr 1.6 str 28:
(řešíte všechny příklady i s postupem, jako v poslední písemce)

 • Děvčata řeší sloupec A - úlohy 1 - 10
 • Chlapci řeší sloupec B - úlohy 1 - 10

!!! Zašlete prosím na umaf@zsbreznik.cz, díky UMAF, zašli co nejdříve, včasnost je součást hodnocení, měli byste to stihnout do konce hodiny.

 • DÚ: do sešitu zapíšete druhý sloupec, který jste v písemce nepočítali - chlapci A, děvčata B, dále si zkontrolujete, zda máte v sešitě všechna cvičení a úkoly od 11.3. 2021, kdy jsme začali poměr.

29.3.2021 Poměr - procvičování TEAMS

Vybraní žáci Matematický klokan - 60 min - pak odeslat - zápisový arch

Zadání klokan (501.15 kB)    Zápisový arch (63.13 kB)

 26.3.2021 Měřítko plánu a mapy

 • Společně pokračujeme v řešení cvičení str. 24 - 27
 • začni sám, pak společná kontrola 10:35 Teams 10:35

25.3.2021 Měřítko plánu a mapy

 • Přečti si motivační příklady A,B str. 21 - 23
 • zapiš si oba rámečky str. 21 - 23
 • pokračuj cvičení, pak společný výklad 8:35 Teams

24.3.2021 Vyzkoušejte si jak umíte poměr

Teams 9:25h zadání práce

 • do sešitu řešíš cvičení
  - Příklady na poměr 1 (156.87 kB)
  - Slovní úlohy na poměr 1 (163.91 kB)
 • U všech příkladů uveď nějaký postup, jak jsi k výsledku došel (např. čím jsi číslo násobil, čím jsi krátil nebo rozšiřoval, kolik byl jeden díl atd..) Pouhý výsledek nestačí.
 • Ofocené pošli do 10:20 na umaf@zsbreznik.cz, pozdní odeslání znamená méně bodů

22.3.2021 Postupný poměr

Z hodiny18.3.2021 máte mít v sešitě zápis ze stran 18, 19

 • do sešitu řešte cv. 1, 2/str. 19
 • pak si přečtěte rozšiřování a krácení postupného poměru - str.20

Teams: společné řešení cv. 20, 21 

DÚ: do středy dopočítej cv. str. 20, 21

19.3. Společná kontrola cvičení na počítání poměru

Teams 10:20 

Kdo se dnes nezúčastnil hodiny pošle mi spočítaná cvičení ze str.17 na umaf@zsbreznik.cz

Děkuji

18.3.2021 Změna čísla v poměru - cvičení

 • do sešitu začni řešit příklady 5, 6, 7 str. 16
 • Přečti si řešení příkladu B a stejným způsobem řešíš cvičení 8 - 13 str.17
 • DÚ: Přečti si příklad A/str.18 a do sešitu udělej zápis ze stran 18,19 na nové učivo "Postupný poměr"
 • Spojení Teams a společné řešení zadaných cvičení bude v 8:35h

17.3.2021 napiš jen datum 

Dnes od cca 9:30h nebude přístup na školní web - úprava stránek

Zapiš nový nadpis: Počítáme s poměry

 • zapiš si příklad A/str. 14 - (množství špekáčků)
  dopočítej množství ostatních surovin příkladu A
  (návod - množství suroviny násobíš zlomkem 7/2)
 • stejným způsobem spočítej cvičení 1, 2/str. 15

Domácí úkol:

 • Zapiš si všechny fialově zarámované věty str. 15
 • podle těchto vět spočítej cvičení 3,4 str.15
  (vzor máš na straně 15 nahoře ...200 . 7/2 = 700,  jenom násobíš zlomkem vytvořeným z poměru podle zadání  např. ve cv. 3 a) poměr 2:1 násobíš zlomkem 2/1 Při násobení využij znalosti z násobení zlomků, můžeš také krátit ať nepočítáš s velkými čísly. Kdo si chce zopakovat, projede si prezentaci násobení zlomků z hodin 3. a 4. 12.2020!! )
 • ofocený úkol a práci z hodiny mi prosím odešlete na umaf@zsbreznik.cz, děkuji váš UMAF

15.3.2021 Poměr - rozšiřování a krácení poměru

 • vašim DÚ bylo zpsat si rámečky str. 10, 11
 • sami si vyzkoušejte do sešitu řešit cvičení 1 - 5/str. 11 (kontrola v 8:35)
 • Teams 8:35 - společná kontrola DÚ a dnes zadaných cvičení
 • Kdo má hotové cvičení 5 napíše si nadpis POMĚR V ZÁKLADNÍM TVARU a opíše rámeček str .12 
 • samostatně cv. 7 - 11/str.13

12.3.2021 Poměr

Teams 10:20

 • Kontrola DÚ Řešení (470.95 kB)
 • společné řešení cvičení str. 7, 8, 9
 • Do sešitu zápis rámečků - PŘEVRÁCENÝ POMĚR
 • Do sešitu:
  - cv.10 - do sešitu si narýsujte rámeček strana 9 těžnice  trojúhelníka
  (pamatuj TĚŽIŠTĚ DĚLÍ TĚŽNICI TROJÚHELNÍKA V POMĚRU 2:1)
  - cvičení 11 - 15/str. 9, 10
 • Domácí úkol - zapiš si rámečky ROVNOST POMĚRŮ    a   ROZŠIŘOVÁNÍ A KRÁCENÍ POMĚRU  (str. 10, 11)

11.3.2021 Poměr 

 • Nejprve si sami přečtěte příklady A, B, C, D / str. 5, 6 - Matematika - díl 2
 • Než zahájíme Teams spojení, zapište si do sešitu:
  1) poměry z příkladů A, B, C, D / str. 5, 6 a k nim slovně co znamenají
  (podle tohoto vzoru: Poměr děvčatchlapců v 7. ročníku je: 5 : 14)
  2) Přepiš si tabulku str. 6 a nauč se význam pojmu POMĚR)
 • Teams spojení 8:40h a kontrola těchto úkolů (klikni ZDE)

DÚ: 1-5/ str 7 do sešitu

10.3.2021 Opakování početních operací s racionálními čísly

 • Dnes dokončujete a odesíláte mi všechna cvičení zadaná 4.3.2021 z "modré sbírky". Dnes pracujete samostatně,
  z organizačních důvodů nebude dnes on-line spojení. Ať se vám daří, UMAF

9.3. Opakování početních operací s racionálními čísly

-nepovinná konzultace místo středeční hodiny, která bude bez ON-LINE výuky.

Teams 11:20

8.3. Opakování početních operací s racionálními čísly

Ve středu ON-LINE matematika sice nebude, máte možnost ptát se na cvičení, která vám nejdou - zítra od 11:05 na TEEAMS - místo středy. UMAF

5.3.2021 Opakování  - ověřování vašich znalostí TEAMS 10:20

Stále opakujeme cvičení z učebnice  Matematická cvičení s diferencovaným zadáním (916.91 kB)

!! Rozplánujte si  počet příkladů na každý den! Plánujte tak, aby jste do středy vše stihli!!

4.3.2021 Opakování  - ověření vašich znalostí TEAMS 8:20

3.3.2021 Oprava písemné práce

Spojení teams 9:30 - vysvětlení chyb a vaše dotazy

1.3.2021 Opakování

Spojení Teams 8:20h

 • společné řešení slovních úloh str. 89, 90 s průběžnými zápisy do sešitu
 • cvičení 5 - 10 str. 90, do sešitu pište pod sebe zadání každého příkladu a počítáš, vždy celý postup! 
 • Ofocené odešli do úterního večera na umaf@zsbreznik.cz

26.2.2021 Početní operace s racionálními čísly - prověrka

 • spojení na Teams 10:20 - pokyny

v 10:30 se zde objeví písemka: Početní operace s racionálními čísly (114.71 kB)

! Děvčata řeší příklady sloupec A,    Chlapci řeší příklady sloupec B

(aby se písemka objevila načti stránku www.zsbreznik znovu!!)

Na čistý list do sešitu píšeš pod sebe postupně zadání každého příkladu a počítáš, vždy celý postup! Výsledek nestačí. 

Ofocenou písemnou práci mi do 11:10h na umaf@zsbreznik.cz

25.2.2021 Konzultace a počítání s racionálními čísly

Teams spojení 8:25 dotazy, problémy

 • Do sešitu si každý, kdo nemá problémy, vybere cvičení na sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel
 • ZDE Cvičení (773.77 kB)

24.2.2021 Dělení racionálních čísel

Spojení Teams 9:25h ÚVOD bez kamery

 • Nejprve si přečti a ZAPIŠ příklad B/str. 86, zde je zopakován návod jak dělit desetinná čísla a zlomky!
 • postupně počítej do sešitu včetně postupu cvičení 9, 10, 11/ str. 87
 • Písemně vyděl (včetně postupu  - písemné dělení) cvičení 12/ str. 87
 • DÚ: 13 str.87

Spojení teams 9:50 - společná kontrola cvičení - s kamerou!

Hodnocený úkol - pošli prosím ofocené řešení příkladů 10, 11, 12, 13/str. 87 na umaf@zsbreznik.cz  
Díky, ať se vám daří počítat jednoduše a bez chyb. UMAF

22.2.2021 Násobení racionálních čísel

Opakování:

 • desetinná čísla násobíš tak, že součin má počet desetinných míst jako je součet desetinných míst u všech činitelů
 • při násobení zlomků násobíš čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem (před počítáním můžeš krátit, výsledek můžeš zkrátit - pokud to jde).

Nezapomeň - před násobením musíš vždy nejprve určit zanaménko podle pravidel!!!

Do sešitu:

 • Nejprve si napiš pro zopakování cvičení A/ str. 85
 • postupně počítej cvičení 1 - 3/str. 85, pak pokračuj 4 - 8/str. 86

Spojení Teams 8:45 -společná kontrola spočítaných cvičení - všichni zapnutá kamera!

19.2.2021 Sčítání a odčítání racionálních čísel

Teams 10:20h

 • společné řešení příkladů 11 - 18/ str. 83 - 84

18.2.2021 Sčítání a odčítání racionálních čísel - nadpis máš, piš jen datum!

Samostatně pracuj do sešitu podle instrukcí:

 • Pročti si a zapiš motivační příklad B/ str.82 na opakování SČÍTÁNÍ a ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ
 • opiš si fialový rámeček z příkladu B
 • Podle vzoru počítej zlomky v příkladě C/ str. 82
 • Vzorně si přepiš i rámeček str. 83, zde je shrnuto jak sčítat a odčítat zlomky!!!
 • Podle vzoru i s postupem (příklad C/str. 82, nebo rámeček str. 83 počítej cvičení 8,9,10/str. 83 

Kontrola Vaší práce proběhne na TEAMS 8:45h

17.2.2021 Sčítání a odčítání racionálních čísel

Sčítání a odčítání racionálních čísel

 • Společně motivační příklad A/ str 81
 • Do sešitu si zapíšete motivační příklad A
 • do sešitu řešíte cv. 1 - 4/81
 • DÚ 5/ str. 81 (kontroluj kalkulačkou)

 

15.2.2021 Porovnávání racionálních čísel

Společné opakování jak porovnáváme racionální čísla  navázání na hodinu 11.2.2021 

 • sami si vyřešte 4B a 5AB/str. 79, - kontrola TEAMS 8:25 Klikni
 • po výkladu řešíte sami 6 - 10/str. 80
 • DÚ 13 a, b, c/str. 80, 14 A a) b)/str. 80

12.2.2021 Počítání s celými čísly a racionální čísla úvod

Schůzka TEAMS - společná konzultace problémů - dotazy

 • Kdo všemu porozuměl, může si prohlédnout video:

Porovnávání racionálních čísel

 • Nebo si vyzkoušejte procvičování celých čísel CELÁ ČÍSLA

11.2.2021 RACIONÁLNÍ ČÍSLA nadpis nepiš, jen datum

Kontrola cvičení - 5A/str. 76, kontrola 6/str. 76

 • Kdo neměl problém a všemu rozuměl, řeší samostatně 5B/str. 76
 • Pročtěte si C, D/ str. 76 a 77 a napište si rámeček str. 77 a pod něj Čendův výpočet pro zlomek 1/3

Nadpis POROVNÁVÁNÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL

 • pročti str. 78 a do sešitu si vyřeš cv. 1 - 3 str. 78 - 79 - !!! Jak budeš řešit tato cvičení, zapiš si i první 3 fialové rámečky str.78, 79
 • podle vzoru v úkolu B str. 79 vyřeš cv. 4 A, B/79 

Teams spojení proběhne od začátku hodiny 8:20 KLIKNI zde - řekneme si instrukce k samostatné práci,

 • pak budou ti, co všemu v minulé hodině rozuměli pracovat sami podle pokynů k dnešní hodině.
 • Já budu vysvětlovat těm, co měli problémy.

DÚ: zkontrolujete si a opravíte chyby v opakování z hodiny v pondělí 8. února - řešení je zde Opakovací list - řešení (589.5 kB)

10.2.2021 RACIONÁLNÍ ČÍSLA

Úkol 1: Pod nadpis si napiš definici RACIONÁLNÍ ČÍSLA – rámeček str .76, opiš si větu z rámečku a načrtni číselnou osu a vyznač podle vzoru v rámečku – osa bude tužkou

Pod rámeček si napiš malý nadpis – Záporná desetinná čísla a záporné zlomky

Společně se sejdeme na Teams 9:25 --KLIKNI ZDE pak děláte samostatně úkol 1  a další společné spojení bude v 9:40h, pokračujeme vysvětlením cvičení

Do sešitu řešíme po společném vysvětlení A/74 cvičení:

 • cv. 1, 2/str. 74
 • A/ str. 75 a) b) osu rýsuj tužkou!
 • cv. 3, 4/ str. 75
 • cv. 5A, 6/76

 

8.2.2021 Opakování - počítání s celými čísly

OPAKOVÁNÍ - 1 stránka (602.28 kB)

 • do sešitu řešíš včetně postupu cvíčení označená písmenkem "S"

Teams spojení 8:25h (připrav si sešit, můžeš, li - vytiskni si opakovací list), UMAF

28.1.2021

Domácí úkol z online hodiny: příklady ze str. 72 a 73, ve kterých jste našli chybu mi zašlete vyřešené , opravené i s postupem ke kontrole na umaf@zsbreznik.cz

Chyby poznám z vašeho úkolu, který jste mi posílali v pondělí. Buďte pečliví, opravdu si chybné příklady opravte, jinak budete chybovat stále. Pěkné prázdniny, UMAF

*****************************************************************************************************************************

Kontrola a oprava práce,sami si začněte kontrolovat výsledky cvičení 1 - 10 stran 72, 73 a opravujte celý příklad do sešitu.

Kontrolujete podle výsledků vzadu v učebnici.

Společná práce  Teams 8:30 - klikni zde

 

27.1.2021Dělení celých čísel - procvičování

- písemně do sešitu řešíte 5, 6, 7, 8, 9 / str. 73

Hodnocený úkol Úlohy na závěr 5.5 str 73:
(řešíte všechny příklady i s postupem, jako v poslední písemce - vzor je v hodině dne 21.1.)

 • Děvčata řeší sloupec A - úlohy 1 - 10
 • Chlapci řeší sloupec B - úlohy 1 - 10

Zašlete prosím na umaf@zsbreznik.cz, díky UMAF

Kontrola úloh 5 - 9/73 a vysvětlení - Teams 9:50

25.1.2021 Násobení celých čísel - nadpis nepiš, jen datum

 • pod domácí úkol cv. E/70 si napiš pravidlo - DOLNÍ RÁMEČEK STR. 70, ktreré ti zjednoduší!! počítání
  - NYNÍ STAČÍ NAPOČÍTAT V SOUČINU POČET ČINITELŮ SE ZÁPORNÝM ZNAMÉNKEM - je-li sudý počet mínusových znamének výsledek je kladný, je-li počet mínusů  lichý výsledek je záporný

 

 • samostatně počítáš do sešitu příklady 10 - 14/71 - pozor, příklady s absolutní hodnotou nejprve upravíš tak, že absolutní hodnotu nejprve vypočítáš - DOSTANEŠ VZDY KLADNÉ ČÍSLO! a pak teprve násobíš
  Vzor cv. 12/str. 70: a) |3|.|-5|=3.5=15   b)|-7.|-6|=7.6=42 ......atd.

Nový nadpis DĚLENÍ CELÝCH ČÍSEL

 • Přečteš si motivační úlohu A str. 71
 • Do sešitu spočítáš B/ str. 71
 • VZORNĚ si přerýsuj rámeček str. 72
 • samostatně do sešitu počítáš 1, 2a cv. 4/str. 72

DÚ: Napiš si do sešitu malý rámeček uprostřed str. 72 a nauč se zpaměti . Písemně počítej cvičení 5 - 9/str.73

Teams spojení a kontrola práce bude 8:45h do té doby pracuj samostatně. UMAF

 

22.1.2021 Násobení celých čísel - nadpis nepiš, jen datum

Samostatně řešte cvičení 5,6/ str. 69 - pracujete sami do sešitu, (po spojení se budu vyvolávat)
- cv. C/69 - do sešitu, potom si vysvětlíme postup

Spojení Teams 10:30h

 • Nyní si opíšete komutativitu a asociativitu pro násobení  - RÁMEČEK STR. 69 DOLE! (ne okopírovat, vystřihnout a nalepit - napíšete si to vlastní rukou, opisem se také učíte!!)

Nová věc:

 • řešíš písemně cv. D/69
 • !!!! Pak si opiš rámeček distributivity násobení na str. 70
 • s celým postupem řešte 7, 8, 9
 • DÚ: str 70/ cv. E
  ofocené řešení 7, 8, 9 mi pošlete prosím  na umaf@zsbreznik.cz V pondělí si společně opravíme chyby v těchto cvičeních, budu odpovídat na vaše dotazy k látce. UMAF

 

21.1.2021

První dnešní úkol je oprava písemné práce z 18.1.2021

Vezmete si před sebe písemnou práci a opravujete jednotlivé příklady podle vzoru:  Sčítání a odčítání celých čísel - Vzor PP (390.88 kB)

Pište buď do písemky přímo vedle špatného příkladu nebo napište vše znovu zezadu PP

 • opravujete všechny příklady a také příklady u kterých nemáte postup, jak jste k výsledku došli (v pokynech k PP jsem psal, že samotný výsledek mi nebude stačit! U písemek bez postupů jsem strhával body za nesplnění úkolu.)
 • Opravenou písemku mi ofocenou zašlete po hodině na umaf@zsbrezník.cz

Po skončení opravy si do sešitu napiš datum a nadpis:

Násobení celých čísel 

 • pročteš si pečlivě str. 67 a do sešitu si napíšeš:
  - příklad B/str. 67
 • Do sešitu si přerýsuj tabulku Str. 68

Pod tuto tabulku počítáš cvičení 1, 2 /str. 68 a 3/str.69

Vše ofotíš a dnes do 18 hod pošleš ma e-mail umaf@zsbrezník.cz

 • Teams diskuse začne 8:55h

Ať se vám daří, UMAF

20.1.2021 Násobení celých čísel

Spojení teams 9:30h

Pečlivě si projděte prezentaci Násobení a dělení celých čísel (2.44 MB)

Toto je vaše dnešní práce, budu vám během zítřka volata oznamovat známky. Dnes máte zdůvodů porady učitelů samostatnou práci. UMAF

 

18.1.2021Sčítání a odčítání celých čísel - prověrka

 • spojení na Teams 8:25 - pokyny

v 8:30 se zde objeví písemkaSčítání a odčítání celých čísel   (16 kB)

(aby se písemka objevila načti stránku www.zsbreznik znovu!!)

Na čistý list píšeš pod sebe postupně zadání každého příkladu a počítáš, vždy celý postup! Výsledek nestačí.

Písemku mi dnes do 10:00h pošlete na umaf@zsbreznik.cz  Děkuji UMAF

15.1.2021 Odčítání celých čísel - piš jen datum, nadpis máš od minulé hodiny

 • Spojení Teams
 • všichni zapnutou kameru!
 • počítáme cvičení 10 - 15/ str.66

DÚ: 16/66 - odpovědi celou větou

!!! Do sešitu si narýsuj tabulku ze strany 65 Znaménková pravidla a snaž se je pochopit, příklady budou také zeleně, přesně jako v tabulce.

Pondělní písemka bude na sčítání a odčítání celých čísel, trénujte UMAF

 

14.1.2021 Odčítání celých čísel

 • 8:20h Teams M7_2020_2021 
 • Kontrola DÚ
 • Sami si přečtěte motivační úkol  A str. 62 - 63, zapište si:
  1) Tužkou znázornění úlohy na číselné ose  , (jak řešila odčítání Anička)
  2) Aniččin výpočet
 • Společně spočítáme motivační příklad B/str. 63
 • cvičení 1 - 7 str. 64, 65

DÚ:

 • cv. 8, 9/65 ! zapisujeme stejně jako u př. C/65
 • Pod ně si zapiš tabulku str. 64 nauč se zpaměti, jak se odečítá celé číslo 

13.1.2021 Sčítání celých čísel - procvičování

(připomínám,  že i  v novém roce začína hodina datem, má okraje a snažíte se dodržovat co nejpěknější úpravu, důležité věci zvýrazňujeme, rámujeme nebo vybarvujeme -případně podle pokynů zadání, tyto věci je vhodné naučit se zpaměti!)

 • 9:25h Teams M7_2020_2021 
 • kontrola DÚ 12 a 13 str. 61
 • Vysvětlení a příklady proč je sčítání celých KOMUTATIVNÍ a ASOCIATIVNÍ - motivační úloha B

Pak samostatné řešení cvičení 14 - 18/str. 62 - do sešitu

DÚ:prezentace ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL (2.44 MB) - příprava na další látku

Snažte se princip sčítání a odčítání celých čísel pochopit, podle stejných pravidel budeme sčítát později desetinná čísla a výrazy, držím palce UMAF

11.1.2021 Počítání s celými čísly                                                           

 • nečekej na spojení a okamžitě pracuj - budu ústně zkoušet  

pod tento velký nadpis si napište dnešní téma:

*Sčítání celých čísel*
 • pod nadpis si napiš fialový rámeček str. 59 všechny 3 věty se snaž pochopit a nauč se jejich znění zpaměti! 
 • společně motivační příklady A,1,2/59
 • Příklad 3, 4, 5/ str. 59 řeš do sešitu, průběžně si pročítej tabulky na této straně
 • Spojení Teams M7_2020_2021 (vysvětlení sčítání celých čísel) začne 8:30, zatím pracuj na úkolech,    
 • řešíme 6 - 9 do sešitu

DÚ: 

 1. pečlivě prostuduj  tabulku str. 60, (můžeš si ji opsat, ale je to zbytečně dlouhé) tak stačí, když si opíšeš 3 možnosti, které mohou nastat  při sčítání čísel s různými znaménky (napsány tučně zeleně a k tomu připiš tento závěr:"

  Součet čísel s různými znaménky určíme tak, že odečteme jejich absolutní hodnoty (od větší odečteme menší) a k výsledku připíšeme znaménko čísla s větší absolutní hodnotou"

  (v sešitě si zvýrazni,a zarámuj a nauč)
 2. písemně 12 a 13/ str. 61 do sešitu
 3. Kdo úplně nechápe projde si prezentaci SČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL (2.47 MB)

Hodně zdaru, UMAF

8.1.2021 Porovnávání celých čísel 

 • Str . 55 - opiš si rámeček dole vzorně do sešitu
 • pak řeš samostatně cvičení cvičení 5 - 12/56 do sešitu
 • DÚ úlohy str. 57/ 1 - 10 vypracuj na jeden list, ofocené pošli na umaf@zsbreznik.cz

Spojení Teams začne 10:35, zatím pracuj na úkolech, UMAF →tým    M7_2020_2021

7.1.2021 napiš si jen datum

Pečlivě čti a postupuj podle těchto bodů:

 1. společně na Teams ! Schůzka "Porovnávání celých čísel "začne 8:25
 2. !!!!! nový tým   ► M7_2020_2021 ...najedeš na tento tým a v záložce příspěvky najdeš plánovanou schůzku
 3. NA NI KLIKNEŠ
 4. Objeví se ti podrobnosti o schůzce a v dolní čísti klikneš na text Kliknutím sem se připojíte ke schůzce

Mělo by fungovat i připojení kliknutím na modrý text ve větě 4.

 • kontrola DÚ 8/53
 • společně 9, 10/53

TEĎ! Nový nadpis Porovnávání celých čísel

 • společně A, B ÚSTNĚ

PÍSEMNĚ:

 • !! Pak přesně tak jak je v učebnici vše podle pravítka a tužkou nebo pastelkou (fix je nevhodný promašťuje) narýsovat rámeček str. 54 a zvýraznit si a zapamatovat text  "na číselné ose je číslo VLEVO vždy menší než ČÍSLO vpravo"
 • Samostatně do sešitu 1, 2 str. 54, 55

DÚ: zapsat rámeček str. 55 uprostřed, cvičení 3, 4 str. 55

Ať se vám daří, UMAF

6.1.2021 Absolutní hodnota celého čísla

Nadepiš si hodinu a přečti si na str. 51 úvod nového učiva

 • Do sešitu si opiš vzorně rámeček na str. 51 včetně obrázku osy
 • ze str 52 si napišco je to absolutní hodnota čisla

Skype vysílání začne 9:40, kdy vysvětlím, co jste si zapsali

UMAF

Zde se po hodině objeví další úkoly!

Společně řešíme cvičení na straně 52, 
písemně do sešitu děláte cvičení 2, 3, 6

DÚ:

 • Zapiš si do sešitu co je to opačné číslo - RÁMEČKY str. 53
 • písemně cv 7, 8 str.53
 • DÚ pošli ofocené ke kontrole

Děkuji UMAF

4.1.2021 Celá čísla 

Nejprve si samostatně přečti motivační úlohy A,B /str. 48

- Spojení teams 8:30h - nejprve si přečti motivační úlohy str. 48

Písemně:

 • vzorně si překresli rámeček str. 48
 • zapiš si prostřední a spodní rámeček str.49

Společně budeme řešit úlohu D na straně 50, 

Písemně řešíš:

 • cvičení 4, 5/50
 • Z cvičení D/str. 50 si překresli obrázek - číselnou osu a zaznamenej jednotlivé dny a odchylky

DÚ: cv 1, 2, 3 str. 49 - ofocené mi zašli na umaf@zsbreznik.cz , děkuji Váš UMAF

11.12.2020 Dělení zlomků (nadpis nepiš, jen datum)

 • pokračování v počítání cvičení 10 - 15/str.42, 43 - sami do sešitu
 • Spojení teams10:30h 
 • Začněte sami počítat, při spojené v 10:30 se mi pochlubíte, kolik cvičení jste stihli! UM

 

10.12.2020 Dělení zlomků

Napiš si nadpis, přečti si motivační příklady A, B str. 40

Cvičení 1 piš do chatu na skype, např převrácený zlomek ke zlomku 3/7 je  zlomek 7/3, (místo zlomkové čáry napiš  šikmé lomítko je nad písmenkem ú)

 • Do sešitu si vzorně opiš rámečky na straně 41
  - první vysvětluje PŘEVRÁCENÝ ZLOMEK
  - druhý vysvětluje DĚLENÍ ZLOMKŮ  (toto bylo vysvětleno v prezentaci včerejší DÚ DĚLENÍ ZLOMKŮ)
 • Obsah rámečků se nauč!
 • Pak písemně do sešitu cv. 2 - 9/str. 41, 42

Teams spojení a odpovědi na vaše dotazy začne v 8:45h, UMAF

9.12.2020 Násobení zlomků

Za DÚ jste měli fialové rámečky z učebnice (opsat a naučit)

 • Nyní využijeme rámeček ze str. 39, pro násobení tří zlomků - postupuješ jako u dvou zlomků, vynásobíš čitatele, tentokrát tři. Vynásobíš jmenovatele, opět je změna v tom, že násobíš tři čísla namísto dvou. - Vzor máte v rámečku.
 • POZOR, ABYS NEPOČÍTAL S VELKÝMI ČÍSLY - MÚŽEŠ, KRÁTIT. Vzor krácení str. 38,  fialový rámeček nahoře a cvičení E
 • Bez krácení se nadřeš a počítáš s velkými čísly

Písemně do sešitu: 

 • Cvičení 16, 17, 18 - str. 39

DÚ: prezentace k nové látce na zítra DĚLENÍ ZLOMKŮ

Teams spojení 9:50h, UMAF

 

 

7.12.2020 Násobení zlomků

 • spojení skype 8:20
 • spojení přes Teams 8:30
 • dnešní látka - násobení zlomků: cv. 10/B str 38
 • cvičení 11 - 15 str. 38, 39
 • DÚ: opiš si do sešitu fialové rámečky str 38, 39 a snaž se pochopit jejich význam, ušetří ti práci

4.12.2020 Násobení zlomků

Prezentace k dnešní látce:  Násobení zlomku zlomkem

 • DÚ: zapsat rámeček str. 38 
 • Cv: 9, 10/38

 

3.12.2020 Násobení zlomků

Prezentace k dnešní látce:  Násobení zlomku přirozeným číslem

27.11.2020 Odčítání zlomků

 • Společná skype hodina
 • společně kontrola úkolů z minulé hodiny
 • do sešitu řešíte příklady 7 - 12
 • DÚ na pondělí si zkontrolujte vaše zápisy z hodin od začátku výuky na dálku, každá hodina bude mít datum a bude podepsána rodičem - podle pravidel z hodiny14.10. 2020 
  - sešity budu hodnotit jak jsem hodnotil před domácí výukou (v sešitě všechny úkoly, každá hodina je poznat - nadpis, datum atd.. podle požadavků co jsem vám psal v dané hodině)
  - zápisy jsou čitelné
  -sešity mají okraje
 • v pondělí se uvidíme ve škole, všichni budou mít sešit a učebnici, už se na vás těším. UMAF

26.11.2020 Odčítání zlomků

 • Skype vysvětlení  
 • Do sešitu společně a zbytek samostatně:
  - úlohy str. 33 -1,2
  - úlohy str. 34 - 3, 4, 5, 6
 • DÚ 7/A

Při pochopení odčítání zlomkú ti pomohou následující prezentace

25.11.2020 Sčítání zlomků

Skype procvičování a konzultace 

Kdo všemu porozuměl, řeší slovní úlohy str. 32

DÚ: Odčítání zlomků:

 • napiš si nový nadpis
 • překresli a nauč se rámečky na str. 33 a str. 34

 

23.11.2020 Sčítání zlomků - napiš si jen datum, tento nový nadpis jte měli za DÚ

Skype vysvětlení v 8:30h

Nejprve si prohlédni prezentaci: SČÍTÁNÍ ZLOMKŮ

Pak čekej další úkoly:

Po skype vysvětlení si společně vyzkoušíme řešení cvičení:

 • 1, 2/29 - PÍSEMNĚ, (zlomky mají stejného jmenovatele - stačí sečíst čitatele!)
 • 3 - 10/str. 30, 31 VŠECHNA CVIČENÍ PÍSEMNĚ DO SEŠITU VČETNĚ POSTUPU - do středeční matematiky prosím odeslat
 • DÚ - cv. 11/21 Kdo má problém s hledáním společného jmenovatele, zopakuje si podle sešitu nejmenší společný násobek

Při sčítání smíšených čísel je nejprve nutné převéstvše na zlomky a pak postupovat stejně jako při sčítání zlomků
SČÍTÁNÍ SMÍŠENÝCH ČÍSEL

 

20.11.2020 Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla - napiš si jen datum

 • do sešitu řešíme úlohy 17 - 19 / str. 27
 • úlohy na závěr str.28
 • DÚ - Nadpis - SČÍTÁNÍ ZLOMKŮ
  - Do sešitu si krasopisně překresli tabulku str. 29
  - Do sešitu si krasopisně překresli tabulku str. 30
 • Prohlédni si prezentaci ZDE: (umístím po hodině)

Příští týden bude opakovací test na dosud probranou látku. UMAF

19.11.2020 Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla - napiš si jen datum

 • pokračujeme v desetinných číslech str. 25 - společně skype
 • Smíšená čísla - malý nadpis - opíšeš si rámeček str. 26 a zvýrazníš - společně skype
 • samostatná práce cvičení 14, 15, E, 16, 17/ 26, 27
 • zkus si test - Zlomky des. čísla 

Po společné části se s vámi budu jednotlivě na skype spojovat a zadávat úlohy k odeslání, UMAF

18.11.2020 Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla

Skype hodina pokyny 9:25, kontrola práce, vysvětlení porovnání záporných zlomků

 • str. 23 - opiš si rámeček do sešitu a zvýrazni
 • podle vysvětlení v hodině řešíš samostatně cvičení str. 23 do sešitu (ta cvičení, u kterých je napsáno přečti si pouze pro sebe nahlas přečteš - tyto cvičení nepiš)
 • Str. 24 - opiš si rámeček "Desetinné zlomky....." a zvýrazni
 • Cvičení 4 - 9 řeš do sešitu

Domácí úkol:

 1. Nadpis - Převod zlomku na desetinné číslo
 2. C/str. 24 (opiš si oba způsoby převedení zlomku na desetinné číslo
 3. Opiš si rámeček str. 25, zvýrazni si jej a nauč se nazpamět, co ti říká o převodu zlomku na desetinné číslo
 4. Porovnávání zlomků 14 - řešíš pracovní list

16.11.2020 Porovnávání zlomků nadpis si nepiš, máš ho od minule

pokračujeme v porovnávání zlomků

 • opiš si oba rámečky str. 21 (krásně si je barevně zvýrazni) a zapamatuj obsah
 • do sešitu řeš cvičení ze strany 21 a 22 tak jak jsou za sebou Pomůcka k řešení cv. 9/21

Skype spojení začne 8:30 - nečekej a pracuj podle pokynů

 • DÚ na úterý - vypracuj a odešli pracovní list Porovnávání zlomků 13
 • Dnes každý dostane na skype nebo na e-mail pokyny, které hodiny a cvičení mi pošle ke kontrole

Ať se Vám daří, čemu nerozumíte budeme konzultovat v hodině v 8:30h, připrav si dotazy. UMAF

 

13.11.2020 Porovnávání zlomků 

Na začátku skype spojení, pak 10minut samostatná práce ↓

 • napiš si jako vždy nadpis a datum
 • krasopisně do sešitu napiš rámeček str19 a zvýrazni si
 • narýsuj si pod rámeček osu (jeden dílek je 1cm) a vyznač si barevně čísla 3/107/10 jako pod rámečkem
 • do sešitu řeš cvičení 1, 2 str 19

Druhý vstup skype - vysvětlení látky - PŘEVOD ZLOMKU NA SPOLEČNÉHO JMENOVATELE

 • ZAPÍŠETE SI TABULKU str. 20
 • !!! pečlivě pročíst C / str. 20 Anička a Čenda převádějí na společného jmenovatele 
 • řešíš cvičení 3, 4, 5 str 20 a 21

Pomůcka ze skype vysílání Porovnávání zlomků

Návod k řešení DÚ př. 5 str.21

 

12.11.2020 Krácení zlomků  nadpis si nepiš, máš ho od minule

Vše do sešitu:

 • napiš si datum

Zde máte dva pracovní listy k počítání(po vyřešení si vlož do sešitu), ti co nemají tiskárnu  nebo to chtějí mít v sešitě nevlepené ale napsané,si opíší číslo příkladu a řeší úlohu do sešitu. (Nebudu uznávat jenom napsaný výsledek, chci také postup.)

Počítáte sami, v 8:45 se spojíme ke společné skype konverzaci UMAF

 

11.11.2020 Krácení zlomků  nadpis si nepiš, máš ho od minule

Vše do sešitu:

 • napiš si datum
 • samostatně řeš cvičení 6, 7 str. 17
 • samostatně řeš cvičení 8 - 12 str.18
 • DÚ: na konci hodiny zde dám nový list na krácení zlomků

Skype hodina bude na začátku a pak individuální dotazy, UMAF

Aktualizováno DÚ včetně vzoru řešení ↓

9.11.2020 Krácení zlomků  (napiš si datum a nový nadpis)

 • přečti si nejprve A str .15
 • Pak si napiš co je to krácení zlomků - celý rámeček strana 15 - zvýrazni si definici krácení zlomků UMĚT ZPAMĚTI:
  "Zlomek krátíme, když čitatele i jmenovatele zlomku vydělíme stejným přirozeným číslem"
 • opiš a zvýrazni si, co jsou  nesoudělná čísla (str.16)
 • opiš a zvýrazni si, pojem ZLOMEK V ZÁKLADNÍM TVARU (tabulka str.16)
 • řeš cvičení str 16do sešitu

DÚ:  na středeční hodinu:

 1. Kdo nestihl zapsat si vše v hodině - v sešitě bude cv. 1, 2, 3 str. 16 (kdo nestihl zápis slovního příkladu 3/16, zde je možný vzor zápisu:  SLOVNÍ ÚLOHA 3/16
 2. Do sešitu CV: 4 a 5 str. 17, opíšeš vždy zlomek a krátíš, dokud není v základním tvaru, ZÁKLADNÍ TVAR zakoužkuj!
  Vzor řešení: 4, 5 str 17 VZOR
 3. List k procvičení Krácení zlomků 09  (po vyřešení si vlož do sešitu), ti co nemají tiskárnu si opíší číslo příkladu, zadání a řeší úlohu do sešitu. Nebudu uznávat jenom napsaný výsledek! 

Váš UMAF

(Klokánek:

Oskenované nebo ofocené řešení Klokánka mi prosím pošlete na umaf@zsbreznik.cz  Díky, UMAF.

6.11.2020 Rozšiřování zlomků – nadpis si nepiš, máš ho od minule

Ti z vás,co nepíší klokana, můžou začít počítat tyto dva listy:   ZLOMKY4     Rozšiřování 8 

5.11.2020 Rozšiřování zlomků – nadpis si nepiš, máš ho od minule

Skype vysílání 8:25h, nejprve se všichni pozdravíme, pak su Vás budu po skupinkách volat a vysvětlovat Vaše dotazy, budu volat těm, se kterými se včera spojení nepodařilo.

Zde máte dva pracovní listy k počítání(po vyřešení si vlož do sešitu), ti co nemají tiskárnu si opíší číslo příkladu a řeší úlohu do sešitu. Nebudu uznávat jenom napsaný výsledek, chci také postup.

Zlomky úvod 2      Zlomky  rozšiřování 5

********************************************************Doplněno řešení******************************************

Pro kontrolu vyřešené pracovní listy ze věrejška: ŘEŠENÍ  zlomky úvod 1    ŘEŠENÍ zlomky rozšiřování 7

Aby se Ti řešení objevilo, musíš načíst znovu!!

!!!!!  Zítra zde budou pokyny a zadání k matematickému "klokánku", chtěl bych, aby si ji zájemci zkusili. 

Ať počítáte bez chyby! Váš UMAF

 

4.11.2020 Rozšiřování zlomků – nadpis si nepiš, máš ho od minule

 • pokračujeme ve cvičeních 8 - 12 strana 14. 15.
 • Zde se objeví dva pracovní listy v 9.45 na domácí úkol  Zlomky úvod 1     Zlomky rozšiřování  7 
 • Skype vysílání, nejprve se všichni pozdravíme, pak su Vás budu po skupinkách volat a vysvětlovat Vaše dotazy.

Pracovní listy mi zatím neposílejte, UMAF

 

Připrav si psací potřeby, tužku, pastelky, nalistuj si v učebnici str.13

2.11.2020 Rozšiřování zlomků – nadpis si napiš až po opakovací rozcvičce!!!!

- Opakovací rozcvička (10min):
(písemně do sešitu)

 1. napiš definici zlomku (co je to zlomek) - …..…(tvoje odpověď)…………
 2. z čeho se skládá zlomek: …..…(tvoje odpověď)…………
 3. u cvičení 1/ str. 13 urči, který zlomek je větší než jedna, menší než jedna a zapiš pomocí nerovnosti  vzor: ¼ <1 (zde zadání neopisuj a napiš jen nerovnosti podle vzoru)
 4. Zlomek je roven 1 když má: …..…(tvoje odpověď)…………
 5. Zlomek se rovná nula, když……doplň…….

Kdo je hotov napíše si nadpis a čte si A, B,C str. 13

Rozšiřování zlomků

a čeká na skype připojení v 8hod a ½ hod

 • budeme opisovat obě tabulky str.13 a větu o rozšiřování se naučíme zpaměti!
 • řešíme do sešitu cvičení 1 – 5/ str. 13, 14
 • DÚ6, 7/str.14

Váš UMAF

 

23.10.2020 Znázornění zlomků na číselné ose - skype vysvětlování  (10:20h)

Informace pro žáky, kteří se dnes nezúčastnili skype výuky (David, Vojta).

Do 2.11.2020 mi doručí Vojta a David ofocenou práci v matematice od 14.října do 23. října. Zasíláte na uvedené kontakty - jsou v úvodní hodině 14.10.2020.

Pokud máte problém s technikou můžete práci přinést osobně do budovy ZŠ v úterý 3.11.2020 od 9 do13h .

ZBYTEK TŘÍDY CHVÁLÍM ZA SNAHU. Váš UMAF

 

22.10.2020 Znázornění zlomků na během úterka donesou do školy číselné ose 

Nejprve si zkontrolujte včerejší práci, odkaz je ve včerejší hodině "Řešení ke kontrole"

Včera jsme si při hodině řekli, že končime cvičením 7 str. 12, ti z vás co se nepřipojili k online výuce na skype a pracovali sami podle pokynů už by měli mít i cvičení  8 podle pokynů hotovo.

Pro všechny je dnešním písemným úkolem:

 • cv. 8 str. 12 narýsovat podle učebnice tužkou číselnou osu a zaznamenat do ní zlomky, dejte si záležet na grafické úpravě - bude součástí hodnocení vaší práce
 • cv. 8 str. 12 je složitější, když si nebudete vědět kam zlomek zařadit - můžete si spočítat číselno u hodnotu zlomku tím, že vydělíte čitatel : jmenovatel = číselná hodnota zlomku  (např:14/4  = 14:4=3,5 a to už na osu umístíte)
 • pod tento příklad si opíšete rámeček ze str. 12 

Pro dnešek je to vše, dnes skype výuka nebude, vysvětlíme si případné dotazy v pátek, kdy mi budete posílat ofocené úkoly.

Ať se vám úkoly daří, váš UMAF

21.10.2020   Zlomky větší než jedna 

Řešení ke kontrole

Do sešitu písemně:

 • Ústně A,B str 11
 • Cvičení 1 – 5 str. 11
 • Společně C – str. 12
 • Cv 6 – 8 (osu do sešitu si narýsujte TUŽKOU)
 • Zkontroluj si ve výsledcích str. 94

V 9:35 začne skype společná výuka. UMAF

19.10.2020   Zlomky (nadpis nepiš, máš jej z minulé hodiny) napiš si pouze datum 

Do sešitu písemně:

 • Cvičení 8 -11 str. 9
 • Cvičení 12 -13 str. 10
 • Zkontroluj si ve výsledcích str. 93

 

V 8:35 začne skype společná výuka. 

Váš UMAF

 

16.10.2020   Zlomky (nadpis nepiš, máš jej z minulé hodiny) napiš si pouze datum 

Do sešitu:

 • Kdo ještě nemá, dopočítá si příklady str 7 – cv. 10 - 14
 • Definice:  „Zlomek je jiný zápis pro dělení“ (umět zpaměti)
 • Rámeček str 8. Překreslit a zvýraznit
 • Cvičení 1 -3.str. 8
 • DÚ: 4. 5/str. 8

Váš UMAF

15.10.2020 ZLOMKY

Dnešní hodinu budete samostatně do sešitu cvičení 1- 14

Budu se s vámi jednotlivě spojovat pomocí Skype a kontrolovat zda si víte s cvičeními rady, po výuce vám sem dám vyřešená cvičení. Kontrolovat si můžete také ve výsledcích.

Ti co se mi včera nepřihlásili prosím o spojení.

Váš UMAF

 

 

14.10.2020   Pravidla práce v matematice na dálku 

Moji milí sedmáci, 

V následujících týdnech dálkové výuky vás budu úkolovat prostřednictvím webových stránek školy, kde najdou vše i ti, co nemají aktuální možnost ONLINE spojení

Základní škola Březník/třídy/VII. třída/matematika/

Zde budete nacházet pod datem dne úkoly na každodenní výuku. 

Úkoly budete řešit písemně do školních sešitů, stejným způsobem,  jako kdybych vás učil ve škole. Tato vaše práce bude hodnocena stejně jako vaše práce ve škole. I když v tuto mimořádnou dobu si plníte povinnou školní docházku bez přítomnosti v budově školy. 

Abych mohl kontrolovat a hodnotit Vaši každodenní práci, připomínám jak bude hodina matematiky v sešitě  vypadat: 

1) za okrajem sešitu je uvedeno datum (stejně jako v hodině)

2) uvedete nadpis

3) písemně vypracujete úkoly podle pokynů na webových stránkách do sešitu

4) rodič podepíše vaši práci 

 

 • V následujících týdnech výuky vás budu úkolovat prostřednictvím webových stránek školy (OF-LINE výuka, bez okamžitého spojení s vyučujícím, žák pracuje samostatně na zadaných úkolech z webu).
   
 • ON-LINE, komunikovat spolu budeme dohodnutým způsobem, zatím pomoci SKYPE, při problémech můžete volat na mobil 721 603 781. Tento způsob slouží ke konzultaci látky s vyučujícím, vysvětlení látky, odpovědi na vaše dotazy a ke skupinové komunikaci.
 • Spojením SKYPE, budu také kontrolovat, zda jste přítomni v hodině, protože nyní je distanční výuka povinná, rodiče žáka omlouvají.

S pozdravem váš učitel  matematiky Mgr. Jan Nešpor, spojení: umaf@zsbreznik.cz, SKYPE jméno "UMAF", mobil 721 603 781

Úkoly:

(navázání spojení):

 1. Na e-mail umaf@zsbreznik.cz mi napište prosím své jméno na skype a číslo na váš mobil, pro rychlé volání.
 2. Zavolej mi na SKYPE - na jméno UMAF 

Písemně

 1. Datum a nadpis napiš do sešitu a pod něj čtyři pravidla práce v mtematice.
 2. Kdo bude hotov, na papír si tužkou pod sebe napiš odpovědi ze strany 5/ A, B, C, a cvičení  1, 2, strana 6/cv. 3

Přeji si, ať se nám práce daří a těším se na brzké setkání ve škole!!! 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:189
TÝDEN:189
CELKEM:567783