Obsah

Aktuality

Plán akcí na I. pololetí školního roku 2020/2021:

24.9.2020 fotografování firmou Photodienst

1.10.2020  Hudební vystoupení pana Vojkůvky

2.10.2020 vyšetření očí Mgr. Jeřábková

2.10.2020  Drakiáda (15,00 sraz na fotbalovém hřišti)

14.10.2020 Muzikoterapie s paní Hradeckou zrušeno

19.10.2020 Divadlo Barborka v MŠ (Kouzelný kolotoč) zrušeno

3.11.2020 Kosmický stan (9,00) zrušeno

10.11.2020 Schůzka s rodiči (16,00) zrušeno

27.11.2020 Adventní dílna pro veřejnost s p.Klímovou (15,00zrušeno

29.11.2020 Rozsvěcení vánočního stromu (16,00) zrušeno

4.12.2020 Mikulášská nadílka v MŠ

10.12.2020 Vánoční nadílka v MŠ

11.12.2020 Vánoční tvoření s dětmi a rodiči v MŠ (16,00) zrušeno

22.12.2020 Vánoční akademie MŠ a ZŠ v Sokolovně (dopoledne) zrušeno

12.1.2021 Divadlo maňáskové Šterberk Klasické pohádky (dopoledne)zrušeno

 

TANEČNÍ KROUŽEK PRO DĚTI V MŠ v rámci projektu "Kdo tancuje, nezlobí"

KDY: každé pondělí v době od 10:00 do 11:00 hodin, začínáme  7. září 2020

KDE: ve II. třídě MŠ Březník

Pod vedením Terezy Pololáníkové (MIGHTY SHAKE Zastávka) ve spolupráci s OÚ Březník 

ZDRAMA PRO VŠECHNY DĚTI, KTERÉ BUDE TANEC BAVIT

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Ve školním roce 2020/2021 se MŠ Březník zapojuje do celoročního projektu České obce sokolské určeného dětem od 3 do 6 let a je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí. Děti v rámci tohoto projektu plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i netradiční aktivity, které jsou vázány k ročním obdobím. Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit. Projekt tak vhodně doplňuje základní cíle a poslání Školního vzdělávacího programu MŠ  Březník "Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima" (k nahlédnutí v Dokumentech).

 

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO MŠ

Seznam přijatých uchazečů do MŠ.pdf (292.61 kB)

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU

Po provedeném průzkumu ze strany zájmu rodičů a se souhlasem zřizovatele bude od 25.5.2020 obnoven provoz Mateřské školy v Březníku v tradiční provozní době od 6:30 do 16:00 hodin.
Rodiče byli prostřednictvím e-mailů informováni o podmínkách provozu a hygienických opatřeních, která bude nutné dodržovat.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka následující:

     1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

     2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

         (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).   ...ke stažení zde: čestné prohlášení

     

PRŮZKUM NA ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU

Obracíme se na rodiče dětí zapsaných v MŠ Březník s dotazem na zájem o znovuotevření mateřské školy v termínu od 25.5.2020. Emailem jste obdrželi soubor podmínek pro provoz mateřských škol v období do konce tohoto školního roku.

Prosíme o vyjádření, zda  MÁTE ZÁJEM X NEMÁTE ZÁJEM  o umístění vašeho dítěte do MŠ.

Vaše odpovědi budeme očekávat v podobě emailů na msbreznik@volny.cz nebo sms na telefonním čísle 797 728 750.

Děkujeme za spolupráci.

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BŘEZNÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis dětí do MŠ Březník bez osobní přítomnosti  dětí a zákonných zástupců ve škole. V termínu od 4. května do 15. května 2020 budou rodiče zvoleným způsobem (poštou na adresu školy, osobním předáním do Školní jídelny ZŠ) odevzdávat dokumenty, které je nutné doložit:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádost o přijetí

2. Prostá kopie rodného listu dítěte

3. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno čestné prohlášení

4. Prostá kopie očkovacího průkazu dítěte

5. Souhlas s poskytnutím kopií rodného listu a očkovacího průkazu souhlas

Potřebné dokumenty, stejně jako podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, jsou zveřejněny na webu školy.

kritéria přijímání

podmínky přijímacího řízení

ustanovení o počtu dětí

Komunikace školy se zákonnými zástupci bude probíhat prostřednictvím e-mailů, které rodiče uvedou v žádostech o přijetí.

 

NABÍDKA AKTIVIT PRO DĚTI V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ BŘEZNÍK

1. DOPRAVNÍ ZPÍVÁNKY

2. LÁĎA JEL NA KOLE, UPADL DO POLE

3. ČARODĚJNICE KANIMŮRA

4. MAMINKA MÁ SVÁTEK

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 a na základě vyhlášení nouzového stavu a doporučení o omezení nebo přerušení mateřských škol JE PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU OD 16.3.2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN

 

UPOZORNĚNÍ

Prosíme rodiče, aby v případě návratu  z rizikových oblastí, kde jsou známa onemocnění koronavirem, oznámili tuto skutečnost vedení školy a nepřiváděli děti po dobu 14 dní do mateřské školy.   Důrazně žádáme, abyste respirační onemocnění dětí ( rýma, kašel, teplota) léčili doma a nepřiváděli děti do kolektivu.  Děkujeme za pochopení.

 

Letak_covid-FINAL.pdf (1.66 MB)

 

 

Zprávy

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO MŠ

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVNÍ celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: