Obsah

Aktuality

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO MŠ

Seznam přijatých uchazečů do MŠ.pdf (292.61 kB)

 

ZAHÁJENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU

Po provedeném průzkumu ze strany zájmu rodičů a se souhlasem zřizovatele bude od 25.5.2020 obnoven provoz Mateřské školy v Březníku v tradiční provozní době od 6:30 do 16:00 hodin.
Rodiče byli prostřednictvím e-mailů informováni o podmínkách provozu a hygienických opatřeních, která bude nutné dodržovat.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka následující:

     1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

     2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

         (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).   ...ke stažení zde: čestné prohlášení

     

PRŮZKUM NA ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU

Obracíme se na rodiče dětí zapsaných v MŠ Březník s dotazem na zájem o znovuotevření mateřské školy v termínu od 25.5.2020. Emailem jste obdrželi soubor podmínek pro provoz mateřských škol v období do konce tohoto školního roku.

Prosíme o vyjádření, zda  MÁTE ZÁJEM X NEMÁTE ZÁJEM  o umístění vašeho dítěte do MŠ.

Vaše odpovědi budeme očekávat v podobě emailů na msbreznik@volny.cz nebo sms na telefonním čísle 797 728 750.

Děkujeme za spolupráci.

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BŘEZNÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis dětí do MŠ Březník bez osobní přítomnosti  dětí a zákonných zástupců ve škole. V termínu od 4. května do 15. května 2020 budou rodiče zvoleným způsobem (poštou na adresu školy, osobním předáním do Školní jídelny ZŠ) odevzdávat dokumenty, které je nutné doložit:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání žádost o přijetí

2. Prostá kopie rodného listu dítěte

3. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno čestné prohlášení

4. Prostá kopie očkovacího průkazu dítěte

5. Souhlas s poskytnutím kopií rodného listu a očkovacího průkazu souhlas

Potřebné dokumenty, stejně jako podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, jsou zveřejněny na webu školy.

kritéria přijímání

podmínky přijímacího řízení

ustanovení o počtu dětí

Komunikace školy se zákonnými zástupci bude probíhat prostřednictvím e-mailů, které rodiče uvedou v žádostech o přijetí.

 

NABÍDKA AKTIVIT PRO DĚTI V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ BŘEZNÍK

1. DOPRAVNÍ ZPÍVÁNKY

2. LÁĎA JEL NA KOLE, UPADL DO POLE

3. ČARODĚJNICE KANIMŮRA

4. MAMINKA MÁ SVÁTEK

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 a na základě vyhlášení nouzového stavu a doporučení o omezení nebo přerušení mateřských škol JE PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU OD 16.3.2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ PŘERUŠEN

 

UPOZORNĚNÍ

Prosíme rodiče, aby v případě návratu  z rizikových oblastí, kde jsou známa onemocnění koronavirem, oznámili tuto skutečnost vedení školy a nepřiváděli děti po dobu 14 dní do mateřské školy.   Důrazně žádáme, abyste respirační onemocnění dětí ( rýma, kašel, teplota) léčili doma a nepřiváděli děti do kolektivu.  Děkujeme za pochopení.

 

Letak_covid-FINAL.pdf (1.66 MB)

 

Plán akcí na II. pololetí školního roku 2019/2020:

 • 29. ledna 2020 artistická show v Sokolovně
 • 4. února 2020 vystoupení kouzelníka Waldinoho v MŠ
 • 28. února 2020 karneval v MŠ
 • 17. března 2020 pojedeme do Mohelna na dopravní výchovu "S tetinami na zelenou" ZRUŠENO
 • 21. dubna 2020 divadlo ze Šternberka v MŠ ZRUŠENO
 • 7. května 2020 besídka ke dni matek ZRUŠENO
 • 11. května 2020 vystoupení KUK a CUK v MŠ
 • 15. května 2020 zápis do MŠ
 • 12. června 2020 rozloučení s předškoláky a oslava dne otců
 • 19. června 2020 přespání v MŠ

 

MŠ Březník a Česká obec sokolská 

Ve školním roce 2019/2020 se MŠ Březník zapojuje do projektu "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky".

Tento celoroční projket je určen dětem od 3 do 6 let a je pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí.

Děti v rámci tohoto projektu plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i netradiční aktivity, které jsou vázány k ročním obdobím. Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit. Projekt tak vhodně doplňuje základní cíle a poslání Školního vzdělávacího programu MŠ  Březník "Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je pořád prima" (k nahlédnutí v Dokumentech).

Organizační záležitosti projektu v MŠ Březník má na starst paní učitelka Olga Neshybová Vladyková.

 

Plán akcí na 1. pololetí školního roku 2019/2020:

 

 • 1. 10. 2019 VYŠETŘENÍ OČÍ Mgr. Jeřábkovou 
 • 4. 10. 2019 DRAKIÁDA (od 15:00 hodin, sraz u Sokolovny)
 • 8. 10. 2019 FOTOGRAFOVÁNÍ firmou Photodienst) 
 • 29. 10. 2019 Divadelní představení v MŠ (Divadlo Barborka)
 • 8. 11. 2019 SCHŮZKA S RODIČI (od 16:00 hodin)
 • 15. 11. 2019 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ S PANEM VOJKŮVKOU
 • 29. 11. 2019 ADVENTNÍ DÍLNA (od 15:00 hodin)
 • 1. 12. 2019 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na návsi 
 • 25.12.2019 NÁVŠTĚVA DIVADLA s vánoční tematikou 
 • 5. 12. 2019 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v MŠ
 • 18. 12. 2019 VÁNOČNÍ BESÍDKA v MŠ
 • 20.12.2019 VÁNOČNÍ AKADEMIE ZŠ A MŠ BŘEZNÍK v Sokolovně 

 

Tereza Pololáníková (MIGHTY SHAKE Zastávka) ve spolupráci s OÚ Březník pořádají:

TANEČNÍ KROUŽEK PRO DĚTI V MŠ v rámci projektu "Kdo tancuje, nezlobí"

KDY: každé pondělí v době od 10:00 do 11:00 hodin, začínáme  9. září 2019

KDE: ve II. třídě MŠ Březník

ZDRAMA PRO VŠECHNY DĚTI, KTERÉ BUDE TANEC BAVIT

 

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BŘEZNÍKU

Dne 15.5.2019 proběhl v Základní škole a mateřské škole Březník zápis dětí k předškolnímu vzdělávání:

Seznam přijatých uchazečů:

 

Zápis MŠ 2019

 

 

Dítě

 

Přidělené číslo

 

Přijato

 

Nepřijato

1

1505201901

ANO

 

2

1505201902

ANO

-

3

1505201903

ANO

-

4

1505201904

ANO

-

5

1505201905

ANO

-

6

1505201906

ANO

-

7

1505201907

ANO

-

8

1505201908

ANO

-

9

1505201909

ANO

-

10

1505201910

ANO

-

11

1505201911

ANO

-

12

1505201912

ANO

-

13

1505201913

ANO

-


 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Oznamujeme rodičům, že v době hlavních prázdnin bude v době od 1.7. do 26.7.2019 v MŠ Březník zajištěn jednotřídní prázdninový provoz. Své děti můžete přihlašovat u vedoucí učitelky, Mgr. Lenky Lechnerové.

Rodiče dětí navštěvujících MŠ Mohelno vyplní žádost o prázdninový provoz (možné stáhnout v sekci dokumenty) a doručí
řediteli ZŠ a MŠ Březník, P. O. nejpozději do 17.6.2019.

MŠ Březník bude v době od 29.7.2019 do 30.8.2019, z důvodu čerpání dovolené pedagogických pracovnic, uzavřena.

V době od 19.8. do 30.8.2019 nabízí prázdninový provoz MŠ Mohelno. Informace a žádost o přijetí k PP jsou k dispozici
na webových stránkách MŠ Mohelno https://msmohelno.webnode.cz/aktuality/ 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Zápis dětí do MŠ Březník, Břeník 247, se koná ve středu 15.5.2019 v době od 10:00 hodin do 13:00 hodin.

Rodiče k zápisu přinesou rodný list, očkovací průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout předem v budově MŠ Březník, nebo stáhnout na webových stránkách mateřské školy v sekci Dokumenty, stejně tak jako Směrnici pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 při překročení stanovené kapacity maximálního počtu dětí pro MŠ Březník.

 

Plán akcí na II. pololetí školního roku 2018/2019:

 • 7.2.2019 od 9:45 účast na akrobatické show v Sokolovně
 • 27.2.2019 hudební vystoupení pana Břetislava Vojkůvky v MŠ
 • 1.3.2019 konání karnevalu v MŠ
 • 4.4.2019 cirkusové představení se zvířátky v MŠ
 • 12.4.2019 od 15:00 jarní dílna pro veřejnost v MŠ
 • 25.4.2019 od 8:15 dopravní výchova v MŠ "Lišák Foksík"
 • 9.5.2019 fotografování firmou PHOTODIENST + hromadné fotografování tříd
 • 10.5.2019 od 16:00 besídka ke dni matek
 • 15.5.2019 den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Březník + zápis dětí do MŠ
 • 21.5.2019 muzikoterapeutické představení s paní Hradeckou "Netradiční hudební nástroje"
 • 31.5.2019 oslava dne dětí v MŠ
 • 13.6.2019 výlet MŠ do Planetária v Brně
 • 14.6.2019 loučení s předškoláky a oslava dne otců
 • 21.6.2019 přespání v MŠ

 

ADVENTNÍ DÍLNA V MŠ

KDY: v pátek 30. 11. 2018

KDE: v suterénu MŠ Březník

S SEBOU: přezůvky, peníze, dobrou náladu.

Všichni jsou srdečně zváni.

 

V PÁTEK 5. 10. SE KONÁ DRAKIÁDA: INFO: zde ke stažení

 

SAUNOVÁNÍ V MŠ BŘEZNÍK

KDY: každou středu v době od 10:00 do 11:30 hodin, začínáme 14. 11. 2018

KDE: obecní sauna v prostorách budovy OÚ březník

ZDARMA PRO VŠECHNY DĚTI, KTERÉ BUDOU MÍT CHUŤ A ODVAHU

 

Tereza Pešová (MIGHTY SHAKE Zastávka) ve spolupráci s OÚ Březník pořádají:

TANEČNÍ KROUŽEK PRO DĚTI V MŠ

KDY: každé pondělí v době od 10:00 do 11:00 hodin, začínáme 1. 10. 2018

KDE: ve II. třídě MŠ Březník

ZDRAMA PRO VŠECHNY DĚTI, KTERÉ BUDE TANEC BAVIT

 

Plán akcí na I. pololetí školního roku 2018/2019:

 • 1. 10. 2018 FOTOGRAFOVÁNÍ firmou Photodienst (formuláře pro zájemce jsou k dispozici v šatnách, náměty pozadí si vyberte dle vzorů na spojovacích dveřích)
 • 3. 10. 2018 MUZIKOTERAPIE v MŠ s paní Hradeckou: „Kdysi dávno“ pro děti starší 4 let
 • 5. 10. 2018 DRAKIÁDA (od 15:00 hodin, sraz u Sokolovny)
 • 8. 10. 2018 VYŠETŘENÍ OČÍ Mgr. Jeřábkovou (zájemci se mohou zapisovat do formulářů v šatnách, přítomnost rodičů u vyšetření není vyžadována, cena 200,-)
 • 12. 10. 2018 Divadelní představení v MŠ - Divadlo Šternberk
 • 7. 11. 2018 Kouzelník Waldini v MŠ
 • 9. 11. 2018 SCHŮZKA S RODIČI (od 16:00 hodin)
 • 30. 11. 2018 ADVENTNÍ DÍLNA (od 15:00 hodin)
 • 2. 12. 2018 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU na návsi 
 • 4. 12. 2018 NÁVŠTĚVA DIVADLA v Třebíči, představení s názvem „Hvězdička Betlémská“
 • 5. 12. 2018 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v MŠ
 • 14. 12. 2018 VÁNOČNÍ BESÍDKA v MŠ (od 16:00 hodin)
 • 18. 12. 2018 DIVADLO KAMARÁDI v Galerii Stodola v Mohelně (od 10:00 hodin)
 • 21. 12. 2018 VÁNOČNÍ AKADEMIE ZŠ A MŠ BŘEZNÍK v Sokolovně (od 09:30 hodin)

 

Zprávy

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO MŠ

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVNÍ celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: