Navigace

Obsah

PLACENÍ OBĚDŮ

Od listopadu 2019 přechází škola Březník na bezhotovostní  úhradů obědů pro všechny žáky formou převodu z účtu. Platba se bude provádět zálohově nejpozději ke 3. dni daného měsíce. Přeplatek za neodebrané obědy se dětem vrátí na konci školního roku.

Všichni žáci dostanou oznámení s číslem účtu, na který se bude platba posílat             a variabilní symbol, který je nutno uvádět a výši platby.