Obsah

POZOR ZMĚNA !!!

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Ředitelství Základní školy v Březníku oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září v 8:30 hodin v kmenových třídách základní školy.                                                                                                           Děti nastupující do 1. ročníku zahájí školní rok v 9:00 hodin ve  své třídě.

Ukončení prvního školního dne je plánováno v 9:30 hod.
Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen ve středu 2. září 2020. 

Při zahájení školnho roku bude umožněna přítomnost pouze rodičům budoucích prvňáků a nově příchozích šesťáků, rouška povinná.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYHODNOCENÍ SBĚRU CITRONOVÉ A POMERANČOVÉ KŮRY

Rádi bychom vás informovali, že aktuálně proběhl sběr citronové a pomerančové kůry. Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat, protože jste do pokladny SRPŠ přispěli částkou 1960Kč.

Vyhodnocení tříd

třída

citronová kůra

pomerančová kůra

1.

0,1kg - 6,1Kč

16,34kg - 212,42Kč

2.

0,33kg - 20,13Kč

6,2kg – 80,6Kč

3.

0,33kg - 20,13Kč

5,55kg – 72,15Kč

4.

 

5,6kg – 72,8Kč

5.

0,9kg - 54,9Kč

13,2kg – 171,6Kč

6.

0,8kg – 48,8Kč

20,15kg – 261,95Kč

7.

3,34kg – 203,74Kč

15,86kg - 206,18Kč

8.

0,8 kg – 48,8Kč

15,5kg - 195,65Kč

9.

 

8,15kg – 105,95Kč

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Zakončení školního roku a předání vysvědčení se uskuteční

v pátek 26. 6. 2020 v době 8:30  - 9:00 hod. na školní zahradě.

Pasování prvňáčků na čtenáře a předání vysvědčení proběhne

v pátek 26.6 2020 v 9:15 hod. na školní zahradě.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

 

Žáci 2.– 9. ročníku odevzdávají učebnice v učebně u hlavního vchodu.

 

Úterý 16. 6.          8,00 – 12,00

Středa 17. 6.     12,00 -  16,00

Čtvrtek 18. 6.      8,00 – 12,00

 

Učebnice budou přijaty bez obalů,  vzadu v tabulce podepsané, vygumované,

Děkujeme rodičům za dohled při přípravě učebnic k odevzdání.

Za poškozené učebnice bude vybírán poplatek vzhledem k jejich stáří.

 

Při vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení.

Rouška nutná!!!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE O MOŽNOSTI PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ II. STUPNĚ VE ŠKOLE

 

Denní provoz školy pro žáky II. stupně nebude zahájen z  technických důvodů a probíhajících oprav ve třídách.

Možné budou konzultace žáků 6. - 9. ročníku po předchozí domluvě s vyučujícím.

Žáci, kteří doposud neodeslali žádnou zadanou práci, mají tak poslední možnost ji osobně odevzdat vyučující ve škole nejpozději do 15.6.

Při vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení.

Rouška nutná!!!

 

Čestné prohlášení

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY- !!!Změna termínu!!!

 

Vážení rodiče,

 

ve dnech 26. 5. - 5. 6. 2020 bude probíhat sběr pomerančové a  citrónové kůry.

 

 

Sběr bude probíhat následující formou:

 

 • Před hlavním vchodem do školy bude po celou dobu velká krabice s nápisem SBĚR NA BYLINY.
 • Do této krabice prosím vložte pytlík s kůrou, který bude zvážený a bude na něm uvedeno jméno dítěte      a třída.
 • Krabice bude vybírána jednou denně.

 

 

Děkujeme za spolupráci. Kolektiv ZŠ Březník

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE O MOŽNOSTI PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

 

V souladu s tzv. Harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství by od 25. května 2020 měla být umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná a prioritní zůstává na doporučení MŠMT distanční (dálková výuka).

 

Možnost přítomnosti žáků I. stupně

 

 • Ve školách nevzniknou klasické třídy, ale školní skupiny do počtu 15 dětí.
  Učit a dohlížet na školní skupiny budou spíše asistenti, vychovatelé. Děti pod jejich vedením budou plnit stejné úkoly, jako děti doma. Úkoly pro obě skupiny dětí bude na dálku připravovat Vaše paní učitelka, a ta bude úkoly dětem také opravovat a psát jim zpětnou vazbu.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků skupiny v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu, který je žákům zadáván distanční formou.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Děti, které budou zůstávat na odpolední část, budou umístěny všechny v jedné skupině.
 • Stravování žáků ve školní jídelně bude zajištěno při dodržení hygienického režimu a odděleně po skupinách.
 • V průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné. Žák bude muset mít na výuku dvě roušky a sáček na uložení roušek.
 • Podmínkou nástupu žáka od 25. května 2020 do školy  je zákonným zástupcem vyplněné a podepsané, „Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového onemocnění, které žák odevzdá v den nástupu ve škole.

 

Žáci II. stupně nemají možnost přítomnosti ve škole, dále se vzdělávají dálkovou formou bez přítomnosti v budově školy.        Žáci 9. ročníku mají možnost přípravy na přijímací zkoušky ve škole.

 

V případě zájmu o nástup žáka I. stupně od 25. 5. do školy, žádáme rodiče, aby nám nejpozději do 15. 5. zaslali vyplněnou   „Žádost o nástup žáka I. stupně k vzdělávacím aktivitám ZŠ Březník.

Žádost najdete v příloze této informace. Vyplněnou žádost zasílejte výhradně prostřednictvím emailové pošty                          na info@zsbreznik.cz.

 

 

              Mgr. Jan Nešpor, ředitel ZŠ a MŠ Březník

 

Bližší informace a dotazy k organizaci vzdělávání Vám rádi zodpovíme na číslech:

797 728 751 Mgr. Martina Kobrová, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Březník,

721 603 781 Mgr. Jan Nešpor, ředitel ZŠ a MŠ Březník

 

Čestné prohlášení

Žádost o nástup žáka I. stupně ZŠ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyzvednutí osobních věcí do tělesné, výtvarné a pracovní výchovy, dále přezůvek a ručníků je možné každé úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY 

Vážení rodiče, zápis do první třídy ZŠ Březník, probíhá letos elektronickou cestou. Na stránkách ZŠ si stačí otevřít odkaz nebo použít tlačítko „Online zápis do školy“ a vyplnit přihlášku. V naší odpovědi si pak vyberete „žádost o přijetí“ nebo „žádost o odklad“. Pak postupujete podle návodu – poslední krok je zaslání vyplněné a podepsané žádosti do ZŠ. Děkujeme za důvěru a těšíme se na nové prvňáčky. Kolektiv ZŠ Březník. ODKAZ: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbreznik/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

 

KONEC PLACENÍ OBĚDŮ

Žádáme rodiče dětí, aby zastavili platby obědů na měsíc květen a červen.

 

 

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

(platí do odvolání)

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ pdf.

 

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na  https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

 

 

 

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

POZOR ZMĚNA !!! SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Ředitelství Základní školy v Březníku oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září v 8:30 hodin v kmenových třídách základní školy.Děti nastupující do 1. ročníku zahájí školní rok v 9:00 hodin ve své třídě.
Ukončení prvního školního dne je plánováno v 9:30 hod.
Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen ve středu 2. září 2020.
Při zahájení školního roku bude umožněna přítomnost pouze rodičům budoucích prvňáků a nově příchozích šesťáků, rouška povinná. celý text

ostatní | 17. 8. 2020 | Autor:

VYHODNOCENÍ SBĚRU CITRONOVÉ A POMERANČOVÉ KŮRY

Rádi bychom vás informovali, že aktuálně proběhl sběr citronové a pomerančové kůry. Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat, protože jste do pokladny SRPŠ přispěli částkou 1960Kč. celý text

ostatní | 15. 6. 2020 | Autor:

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Zakončení školního roku a předání vysvědčení se uskuteční celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor:

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

Žáci 2.– 9. ročníku odevzdávají učebnice v učebně u hlavního vchodu. celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor:

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

Odevzdávání učebnic bude probíhat po 15.6. 2020.
Bližší informace budou vyvěšeny na webových stránkách v následujících dnech. celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor:

INFORMACE O MOŽNOSTI PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ II. STUPNĚ VE ŠKOLE

Denní provoz školy pro žáky II. stupně nebude zahájen z technických důvodů a probíhajících oprav ve třídách.

celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor:

PŘIHLÁŠENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

Vážení rodiče,
zájemci o školní družinu na příští školní rok 2020/2021 (týká se žáků současných 1. – 4. tříd).
Vyplněnou přihlášku je možné odeslat naskenovanou na info@zsbreznik.cz nebo odevzdat do poštovní schránky školy nejpozději do 19. 6. 2020.

(Pokud někdo nemá možnost tisku, může si tiskopis vyzvednout ve škole).

Michaela Fraňková
celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor:

NABÍDKA KROUŽKŮ - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Nabídka kroužků v novém školním roce 2020/2021, které by se konaly v naší škole pod vedením pracovníků DDM Radost. celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor:

SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY - !!!ZMĚNA TERMÍNU!!!

26. 5.- 5. 6. 2020

celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor:

ZÁPIS DO 6.ROČNÍKU

Vážení rodiče, zápis do šestého ročníku ZŠ Březník probíhá letos elektronickou cestou v termínu 19. 5.- 27. 5. 2020. Na stránkách ZŠ si stačí otevřít odkaz nebo použít tlačítko „Online zápis do školy“ a vyplnit přihlášku - „žádost o přijetí". Pak postupujete podle návodu – vyplněné a podepsané žádosti zašlete poštou na adresu školy nebo vhoďte do schránky u vchodu do ZŠ Březník. Děkujeme za důvěru a těšíme se na nové žáky. Kolektiv ZŠ Březník. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor:

NOVÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Nové informace k přijímacímu řízení na střední školy naleznete v přiloženém souboru "Přijímací řízení", případně na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/. celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor:

INFORMACE O MOŽNOSTI PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

V případě zájmu o nástup žáka I. stupně od 25. 5. do školy, žádáme rodiče, aby nám co nejpozději do 15.5. 2020 zaslali vyplněnou „Žádost o nástup žáka I. stupně k vzdělávacím aktivitám ZŠ Březník“.
Žádost najdete v příloze této informace. Vyplněnou žádost zasílejte výhradně prostřednictvím emailové pošty na info@zsbreznik.cz. celý text

ostatní | 13. 5. 2020 | Autor:

INFORMACE O MOŽNOSTI PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

V souladu s tzv. Harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství by od 25. května 2020 měla být umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná a prioritní zůstává na doporučení MŠMT distanční (dálková výuka).
celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor:

INFORMACE OHLEDNĚ SBĚROVÝCH AKCÍ

Sběr papíru se odkládá na podzim, pomerančovou kůru dobře uskladnit a vyčkat, až se škole ozve odběratel. Děkujeme. celý text

ostatní | 3. 5. 2020 | Autor:

VYZVEDNUTÍ OSOBNÍCH VĚCÍ ŽÁKŮ

Vyzvednutí osobních věcí do tělesné, výtvarné a pracovní výchovy, dále přezůvek a ručníků je možné každé úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod. celý text

ostatní | 29. 4. 2020 | Autor:

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče, zápis do první třídy ZŠ Březník, probíhá letos elektronickou cestou. Na stránkách ZŠ si stačí otevřít odkaz nebo použít tlačítko „Online zápis do školy“ a vyplnit přihlášku. V naší odpovědi si pak vyberete „žádost o přijetí“ nebo „žádost o odklad“. Pak postupujete podle návodu – poslední krok je zaslání vyplněné a podepsané žádosti do ZŠ. Děkujeme za důvěru a těšíme se na nové prvňáčky. Kolektiv ZŠ Březník. celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor:

KONEC PLACENÍ OBĚDŮ

Žádáme rodiče dětí, aby zastavili platby obědů. celý text

ostatní | 15. 4. 2020 | Autor:

Hodnocení dálkové výuky

Vážení rodiče,
už více jak 3 týdny probíhá „učení na dálku“ žáků naší školy. Zvolili jsme jako řada škol co nejjednodušší variantu. Úkoly jsou zadávány pouze z jednoho místa, zadání je po dnech jako by probíhala běžná výuka. Úkoly se snažíme volit tak, aby je mohli dělat žáci samostatně a rodiče pouze provádět kontrolu jejich práce.
Podle vývoje situace je velmi pravděpodobné, že se děti v letošním školním roce vrátí až na konci školního roku nebo v horším případě vůbec, přesto je naší zákonnou povinností vydat vašim dětem vysvědčení.
Proto po Velikonocích, (měsíc od zahájení „učení na dálku“), budeme na základě zadané a odevzdané práce provádět průběžně hodnocení žáků, abychom mohli děti na konci školního roku klasifikovat. Ve většině případů už komunikujete s učiteli předmětů a zasíláte práce Vašich dětí k ohodnocení, starší děti zasílají práci i bez Vaší pomoci. Za toto Vám moc děkujeme a dále prosíme o podporu a kontrolu odesílání prací dětí na uvedené e-mailové adresy učitelů.
Víme, že je pro některé z Vás velmi těžké spojit pracovní vytížení s domácí výukou dětí. Naše cesta není technicky náročná (nepožadujeme po vás nákupy tiskáren, mikrofonů, webkamer, instalace komunikačních programů, spolehlivé síťové připojení…). Stačí požadované věci ofotit, případně oskenovat a zaslat v příloze e-mailu učitelům k hodnocení. Nebojte se komunikovat s učiteli ohledně výuky i při vzniklých problémech. Jsme na společné řešení problému připraveni.
Děkujeme Vám za spolupráci a pomoc v této neobvyklé situaci, věříme, že více společného času s dětmi Vám přinese také hodně radosti a nových zážitků. Snažte se, aby děti dělaly co nejvíce věcí samostatně, abyste také měli v rodině čas na společnou zábavu a jinou činnost než učení.
Závěrem bych chtěl poprosit rodiče dětí, které doposud nezaslaly žádný z požadovaných úkolů, aby se se spojili s učiteli a postupně splnili požadavky. Bylo by velmi smutné a zbytečné, aby některý žák z naší školy musel být při nedostatku podkladů pro hodnocení zkoušen a hodnocen v náhradním termínu.
Těšíme se na další spolupráci.
Přejeme všem krásné Velikonoce, hodně sluníčka a pevné zdraví.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Březník Jan Nešpor. celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Mgr.Jan Nešpor

Třídní schůzky - ZRUŠENO

Plánované třídní schůzky dne 15.4. se nekonají. celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor:

ALBATROS MEDIA - OBJEDNÁVKY KNIH Z KATALOGŮ KMČ JARO 2020 A KKF JARO 2020

Expedice (doručování) objednaných knížek do škol byla dočasně přerušena, aby se zamezilo možnému nedoručení balíků na zavřených školách. Všechny objednávky budou vyexpedovány, jakmile bude jasný termín konce platnosti mimořádného opatření. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor:

Vyučování v České televizi

Česká televize spustila v pondělí 16.března unikátní pořad nazvaný UčíTelka.
Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1.stupně základních škol na programu ČT2 poutavé vyučování
v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:
Pondělí:
Český jazyk + pohybová aktivita
Úterý:
Matematika + pohybová aktivita
Středa:
Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
Čtvrtek:
Český jazyk + pohybová aktivita
Pátek:
Matematika + pohybová aktivita

Televizní škola pomůže jak rodičům, kteří zůstali doma se svými dětmi, tak učitelkám a učitelům, kteří mohou svou přípravu a úkoly pro žáky přímo navázat na televizní vysílání. Kromě toho se
chystá půlhodinový blok pro přípravu žáků 9. tříd a půlhodinový blok pro přípravu maturantů. celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor:

ÚKOLY PRO ŽÁKY

Úkoly pro žáky jsou vyvěšeny na webových stránkách školy:
celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor:

Uzavření mateřské školy

Od pondělí 16. 3. 2020 bude po dohodě se zřizovatelem uzavřen provoz MŠ V Březníku.

Pečlivě sledujte aktuální informace na stránkách školy. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor:

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020 celý text

ostatní | 11. 3. 2020 | Autor:
Fotografování tříd 1

Fotografování tříd - ZRUŠENO

21.4.2020 celý text

ostatní | 2. 3. 2020 | Autor:

Exkurze 8. - 9.tříd na SPŠT Třebíč (řemesla a studijní obory)

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se březnická škola 8. – 9.ročník zúčastnila exkurze na SPŠT v Třebíči. Žáci navštívili nejprve dílny s tříletými učebními obory a dále i čtyřleté obory s maturitou. Navštívili jsme uměleckou kovárnu, chlapci se podívali do dílen automechaniků, autotroniků, opravář zemědělských strojů, dále elektrikáři, pasíři, zámečníci. Tyto obory jsou v dílnách za městem. Na škole jsme dále viděli mechanik elektronických zařízení, provozní elektrotechnik, obráběč kovů pro CNC stroje atd. Žáci se seznámili podrobně s tématy oborů. Všem žákům se exkurze líbila.
celý text

ostatní | 14. 1. 2020 | Autor:

Mikulášská laťka

Mikulášská laťka Náměšť nad Oslavou
V pátek 6.12.2019 se žáci naší školy ZŠ Březník, zúčastnili závodu ve skoku do výšky
( ZŠ Husova). Závodníci byli velmi šikovní a konkurence veliká. Závodu se zúčastnilo 136 žáku z 5 škol. Výkony našich žáků byly výborné. Dosáhli jsme ve 4. kategoriích na 2. místo v kat. mladší žáci a 2 x 4.místo v kat. starší žáci a žákyně.

Kategorie:
Ml.žáci: Michal Pemčák 120cm
Star.žáci: Haresta Matěj 130cm
Tesař Petr 145cm 2.místo
David Bábuněk 115cm
Vojta Kamaryt 130cm

Star.žákyně : Eliška Pelánová 120cm
Vojta Kabátek 115cm
Daniel Oršoš 140cm
Jakub Prokeš 130cm
Tobiáš Vojta 150cm 4.místo

Starší žákyně: Veronika Kabátková 115cm
Kristýna Vochyánová 125cm
Kristýna Dufková 110cm
Natálie Šmardová 125cm 4.místo

Gratulujeme.celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor: Mgr. Patra rabušicová
Exkurze do Vídně 1

Exkurze do Vídně 20. 11. 2019

V rakouské metropoli jsme zavítali k zámku Schönbrunn, prošli úžasným parkem. Po přesunu do centra jsme navštívili přírodovědné muzeum, dále pokračovali z Maria-Theresien Platz přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána. Návštěvu Vídně jsme zakončili návštěvou vyhlášených vánočních trhů na Rathausplatz. celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor:
Vánoční akademie 1

Vánoční akademie

Tradiční vystoupení dětí MŠ a žáků základní školy v místní sokolovně.
Začátek v 9:00hod.,předpokládané ukončení akce v 11:00 hod. celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor:
#

Sportovní devítka 9. 10.2019

Florbalový turnaj celý text

ostatní | 18. 10. 2019 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední