Obsah

 

Informace pro přihlášené žáky

 

Prodaná nevěsta 28.2.2019

Začátek představení v 19:00 h,  konec představení v 21:50 h.

 

Odjezd autobusu: Náměšť  - 17:15 h  z autobusového nádraží

                                 Březník  - 17:20 h  na zastávce u pošty

                                 Kralice   - 17:25 h  pod křižovatkou

                                 Rapotice -17:35 h  u obecního úřadu

 

Předpokládaný návrat mezi 22:40 - 23:00 h.

Na zpáteční cestě bude autobus zastavovat navíc  V Kralicích u nádraží a v Březníku  na horkách.

 

Obsah opery

1. dějství
Je masopust. Všichni slaví a veselí se, jen Mařenka nemá příliš důvodů k radosti. Rodiče ji nutí, aby se provdala za bohatého Vaška a nechala Jeníka, který je jen chudý chasník bez domova. Otec podlehl slovům dohazovače Kecala, vypočítávajícího Vaškovy přednosti. Ten je totiž jediným dědicem velkého Míchova statku, neboť jeho nevlastní bratr se ztratil kdesi ve světě. Mařenka však energicky Vaška odmítá. Kecal, nechtěje přijíti o dobrý obchod, rozhodne se vyhledat Jeníka...

2. dějství
Mezi veselící se chasu by rád pronikl i Vašek, leč marně. Mařenka si ho všimne a okamžitě kuje železo. Vašek ji nezná a toho Mařenka využije ke své intrice. Pomluví mu jeho předurčenou nevěstu a vykreslí ji v těch nejhorších barvách, takže se Vašek v hrůze zapřísahá, že si takové děvče nevezme. Kecal zatím nabídl Jeníkovi 300 zlatých, upustí-li od Mařenky. Jeník k velikému zděšení a nevoli svých kumpánů svolil, avšak pod podmínkou, že si Mařenka vezme Míchova syna. Kecal souhlasí a je podepsána smlouva. V sále propukne rozčílení a odpor k hochovi, který prodal své děvče.

3. dějství
Do vsi přišli komedianti a zvou vesničany na představení. Vašek, otáčející se zvědavě kolem nich, nespouští oči z Esmeraldy. A ta ihned využije situace. Potřebují medvěda a poněkud pomalý Vašek se dá snadno přemluvit k této úloze. Mařenka se zatím dozvěděla, že ji Jeník prodal, ale nemůže tomu věřit. Jeník by jí rád vše vysvětlil, ale Mařenka se zdráhá ho vyslechnouti, na truc si vezme Vaška. Tu Jeník vidí, že musí rychle jednati. Předstoupí před Míchovy, oznámí všem, že on je jejich ztracený syn Jan, a žádá splnění  Kecalem sepsané smlouvy. Mařenka se vrhá Jeníkovi do náruče a rodiče jim žehnají.

 

 

 

Zprávy

Sportovní akce

• Florbal Náměšť 19.11.2018
V pondělí 19.11. jsme jeli s chlapci 8.-9.ročníku na okrskové kolo, kategorie IV., do Náměště n. Osl., ZŠ Komenského.Chlapci bojovali jak lvi, ovšem konkurence byla opravdu veliká. Na bedně jsme se neumístili, ale rvali jsme se o výsledky. Zahráli jsme si s Tasovem, Komenského, KG Třebíč, Na Kopcích Třebíč, Benešova Třebíč, Husova Náměšť. Chlapcům se turnaj líbil a těšili se ze hry.
Zúčastněni. Koubek O.,Křikava Vašek a Vít, Kryštof Jiří, Oršoš David, Kašpar Jan
Pedagog. Mgr.Petra Rabušicová

• Skok do výšky - ( Mikulášská laťka)
V pátek 7.12.2018 se naši žáci zúčastnili skoku do výšky (Mikulášská laťka) na ZŠ Husova v Náměšti nad Oslavou.Konkurence byla veliká, okolo 100 zúčastněných. Žáci byli velmi šikovní. V kategorii mladší závodili David Bábuněk, Vojta Kamaryt, Šimon Kašpar. Chlapci přeskočili 110 cm, což je krásný výkon. Ve starší kategorii závodily Eliška Pelánová, Klára Pavlíčková, Veronika Kabátková. Děvčata přeskočila 110 -115 cm. Gratulujeme, moc pěkné!
V poslední kategorii jsme byli velmi úspěšní. Martin Fojtík a Jan Kašpar přeskočili 140 cm a Adéla Veselá 120 cm. David Oršoš se 150 cm skončil na 4. místě. Gratulujeme, moc krásný výkon!! A nakonec ve starší kategorii dívek se umístila Saša Všianská výkonem 135 cm na krásném 1. místě. Gratulujeme, úžasné!! Pravdou je, že se žáci poctivě připravovali v Tv. Závody jsme si moc užili a atmosféra byla nepopsatelná.
Seznam žáků ZŠ Březník (Mikulášská laťka 7.12.2018)
5.ročník
1. David Bábuněk 2007 (95cm)mladší žáci II.
2. Vojta Kamaryt 2007 (95cm)mladší žáci II.
3. Šimon Kašpar 2008 (75cm)mladší žáci I.
6.ročník
4. Eliška Pelánová 2006 (90cm)mladší žákyně II.
5. Klára Pavlíčková 2006 (90cm) mladší žákyně II.
6. Veronika Kabátková 2005 (100cm)starší žákyně III.
9.ročník
7. Alexandra Všianská 2003 (110cm)starší žákyně IV.
8. Adéla Veselá 2004 (100cm)starší žákyně III.
9. Daniel Oršoš 2003 ( 120cm)starší žáci IV.
10. Martin Fojtík 2003 (120cm) starší žáci IV.
11. Jan Kašpar 2004 (110cm)starší žáci III.
Trenér: Mgr. Petra Rabušicová

celý text

ostatní | 13. 12. 2018 | Autor:

Logická olympiáda


V druhém listopadovém týdnu proběhlo základní kolo Logické olympiády pro 2. stupeň ZŠ. Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků. Z 1111 žáků kraje Vysočina se Jan Kašpar umístil na 40. - 43. místě a postoupil do krajského kola. Dalších pěkných výsledků dosáhli Matěj Buchtela, Sára Cibuliaková a Kristýna Chylíková. Jan Kašpar v krajském kole ještě zlepšil umístění. Z 50 soutěžících skončil na 27. místě.
celý text

ostatní | 29. 11. 2018 | Autor:

Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství Základní školy Březník vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 (školský zákon), z důvodu přerušení dodávky elektřiny

dne 10. prosince 2018 volný den, tzv. ředitelské volno.
Školní vyučování je v uvedený den zrušeno.

V tento den bude mimo provoz také Mateřská škola Březník, školní družina i školní jídelna.

celý text

ostatní | 27. 11. 2018 | Autor:

Florbal 19.11.2018

Florbal Náměšť 19.11.2018
V pondělí 19.11. jsme jeli s chlapci 8.-9.ročníku na okrskové kolo, kategorie IV., do Náměště n. Osl., ZŠ Komenského.
Chlapci bojovali jak lvi, ovšem konkurence byla opravdu veliká. Na bedně jsme se neumístili, ale rvali jsme se o výsledky. Zahráli jsme si s Tasovem, Komenského, KG Třebíč, Na Kopcích Třebíč, Benešova Třebíč, Husova Náměšť.
Chlapcům se turnaj líbil a těšili se ze hry.
Zúčastněni. Koubek O.,Křikava Vašek a Vít, Kryštof Jiří, Oršoš David, Kašpar Jan
celý text

ostatní | 21. 11. 2018 | Autor:

Život dětem

Vybraná částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. celý text

ostatní | 20. 11. 2018 | Autor:

Škola v přírodě Chaloupky 31. 10. - 2. 11. 2018

Informace pro rodiče
Škola v přírodě – Chaloupky 31. 10. - 2. 11. 2018
Odjezd: středa 31. 10. 2018 v 8:30 h., sraz u zadního vchodu do školy v 8:15 h.
Příjezd: pátek 2. 11. 2018, plánovaný návrat v 14:30 h.

V den odjezdu žák odevzdá paní učitelce Jiránkové vyplněný formulář „Prohlášení zákonných zástupců dítěte.“
Pedagogický dozor nad žáky budou vykonávat Mgr. Zina Jiránková, Mgr. Kristýna Trojanová, Mgr. Martina Kobrová.
celý text

ostatní | 23. 10. 2018 | Autor:
#

Sportovní akce

Sportovní akce podzim 2018


1. Přespolní běh Domamil okrskové kolo AŠSK
Ve čtvrtek 4. 10. 2018 se konalo Na ZŠ Domamil okrskové kolo v přespolním běhu žáků ZŠ. Naše škola Březník měla zastoupení v kategorii IV. starší žáci. Běhalo se ve družstvech po 5 žácích a čas posledního ve družstvu se nepočítal. Chlapci se umístili na pěkném 5. místě z 18 družstev. Gratulujeme.

Závodníci:
David Apruzzese
Daniel Oršoš
Martin Fojtík
David Oršoš
Jan Kašpar Doprovod : Mgr. Jan Nešpor2. Minikopaná okrskové kolo Hrotovice AŠSK
V pátek 5. 10. 2018 se konalo okrskové kolo v minikopané v Hrotovicích.
Škola Březník se také zúčastnila. Chlapci se bojovně utkali se ZŠ Hrotovice,
ZŠ Myslibořice, ZŠ Valeč. Skončili na krásném 3. místě. Gratulujeme.

Hráči :
Koubek Ondra
Křikava Vít
Křikava Vašek
Oršoš Daniel
Apruzzese David
Oršoš David
Fojtík Martin
Kašpar Jan Doprovod: Mgr. Petra Rabušicová3. Florbal sportovní devítka pořádaný DDM Náměšť nad Oslavou
V úterý 9. 10. 2018 se konal florbalový turnaj 8. a 9. tříd na ZŠ Komenského.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev. ZŠ Husova, ZŠ Komenského, ZŠ Březník, ZŠ Mohelno a ZŠ Mohelno (dívky). Naši chlapci bojovali statečně. Jen jeden zápas se ZŠ Husova jsme po urputném boji prohráli 1:2. Ostatní zápasy jsme vyhráli. Chlapci skončili na krásném 2. místě. Gratulujeme.

Hráči:
Koubek Ondra
Křikava Vašek
Křikava Vít
Kryštof Jiří
Tesař Jakub
Oršoš David Doprovod: Mgr. Petra Rabušicová

celý text

ostatní | 16. 10. 2018 | Autor:

Sběr papíru

Sběr papíru se uskuteční ve dnech 5. a 6. 11. 2018 celý text

ostatní | 15. 10. 2018 | Autor: