Navigace

Obsah

Předměty

Anglický jazyk

Učitelé: Mgr. Petra Čapková, Mgr. Hana Staňková, Mgr. Kristýna Trojanová

Český jazyk a literatura

Učitelé: Mgr. Milena Fröhlichová, Mgr. Šárka Kafková, Mgr. Kristýna Trojanová, Mgr. Zina Jiránková

Člověk a práce

Učitelé: Mgr. Hana Staňková, Mgr. Zina Jiránková,  Mgr. Martina Kobrová, Mgr. Kristýna Trojanová

Člověk a svět

Učitelé: Mgr. Petra RabušicováMgr. Kristýna TrojanováMgr. Zina Jiránková, Mgr. Hana Staňková

Dějepis

Učitelé: Mgr. Hana Staňková, Mgr. Pavla Coufalová

Fyzika

Učitelé: Mgr. Jan NešporRNDr. Lenka Jarolímová

Hudební výchova

Učitelé: Mgr. Martina KobrováMgr. Zina Jiránková, Mgr.Kristýna Trojanová

Chemie

Učitelé: Ing. Lenka Malá

Informatika

Učitelé: Mgr. Jan Nešpor, Mgr. Kristýna Trojanová, RNDr.Lenka Jarolímová

Matematika

Učitelé: Mgr. Jan NešporRNDr. Lenka JarolímováMgr. Martina KobrováMgr. Kristýna TrojanováMgr. Zina Jiránková

Německý jazyk

Učitelé: Mgr. Milena Fröhlichová

Pracovní činnosti

Učitelé: Ing. Lenka Malá, Mgr.Pavla Coufalová

Přírodopis

Učitelé: Ing. Lenka MaláMgr. Petra Rabušicová

Přírodověda

Učitelé: Mgr. Petra RabušicováMgr. Kristýna Trojanová

Tělesná výchova

Učitelé: Mgr. Zina JiránkováMgr. Kristýna TrojanováMgr. Petra Rabušicová

Vlastivěda

Učitelé: Mgr. Petra RabušicováMgr. Hana Staňková

Výchova k občanství

Učitelé: Mgr. Šárka Kafková

Výchova ke zdraví

Učitelé: Mgr. Pavla CoufalováMgr. Šárka Kafková

Výtvarná výchova

Učitelé: Mgr. Kristýna Trojanová, Mgr.Zina Jiránková,  Mgr.Pavla Coufalová, Mgr. Hana Staňková

Zeměpis

Učitelé: Ing. Lenka Malá