Obsah

Týden od 16. do 20. března

Úterý 17.03. 

Uč. str. 32–33: vysvětli pojmy a zapiš do sešitu k tématu „Vznik USA“

 • Sedmiletá válka
 • Clo na anglické zboží
 • „Bostonské pití čaje“
 • Boj 13 osad za nezávislost
 • George Washington
 • Bitva o Bunker Hill
 • Pomoc Francie
 • Vyhlášení nezávislosti (kdy, kde – obrázek)
 • Ústava USA

Internet: vyhledej informace o osobnostech a zapiš do sešitu

 • Thomas Jefferson
 • Markýz Lafayette
 • Benjamin Franklin

Zhlédnout prezentaci (klikni zde)

Středa 18.03.

Projekt:

„Statue Of Liberty“ – socha Svobody – vypracovat projekt do sešitu.

Týden od 23. do 27. března

Úterý 24.03.

Uč. 34, 35 – zápis podle bodů:

Velká francouzská revoluce 

 • Absolutismus 
 • Král Ludvík XVI.
 • Versailles
 • Privilegované stavy
 • Třetí stav
 • Vypsání nových daní
 • Dobytí Bastily
 • Heslo revoluce
 • Hymna
 • Vlajka
 • Francie konstituční monarchií
 • Deklarace práv člověka a občana

Podívej se na prezentaci týkající se zámeckého areálu Versailles (klikni zde).

Středa 25.03.

Pokračuj dál v zápisu tématu do sešitu podle následujících bodů (uč str. 36)

 • Francie válčí s Evropou
 • Francie republikou
 • Poprava krále a královny
 • Gilotina
 • Vláda jakobínů

Zhlédni videa o francouzské revoluci (první video, Byl jednou jeden člověk).

 

Týden od 30.března do 3. dubna

Ůterý 31.03.

Všechny Vás zdravím a opět prosím o splnění úkolů: zapište si  téma  Napoleon Bonaparte (uč. str. 37) jako obvykle

 • Napoleon-Korsika , vojenská škola
 • Napoleon- generál
 • Tažení Napoleona do Egypta
 • Napoleon . konzul
 • Napoleon císařem Francouzů
 • Klady a zápory jeho vlády

 

 Středa 01.04 - dnes je apríl!! Podívej se na historii tohoto svátku zde a pak pokračuj v zápisu :

 • Dobyvačné války
 •  bitva u Slavkova 1805
 • Tažení do Ruska
 • Konec Napoleonovy vlády
 • ostrov Elba a ostrov sv. Heleny
 • smrt Napoleona
 • Vídeňský kongres
 • Svatá aliance

Podívej se na památná místa, která se vztahují k bitvě u Slavkova  - Mohyla míru

                                                                                                                      - Žuráň ( odtud řídil N. bitvu)

                                                                                                                       - stará pošta u Pozořic ( pomník padlým koním)

                                                                                                                          ( chudáci koně)

 

Týden od 6. do 8. dubna

Úterý 7. dubna

Přeji vám pěkné Velikonoce a zde je trocha  informací  k historii tohoto svátku, klikni zde

Opět si udělejte nový zápis podle těchto bodů:

                                                   Národní obrození ( str.41-45)

                           1. etapa (1770-1810)

 • české země jako součást habsburské monarchie
 • počet obyvatel v čes. zemích
 • snaha oživit český jazyk
 • Josef Dobrovský
 • Václav Matěj Kramerius
 • Nosticovo divadlo
 • Bouda 
 • Matěj Kopecký

Středa 8. dubna

                          2. etapa (1810-1850)

 • Josef Jungmann
 • František Palacký
 • Jan Svatopluk Presl
 • Jan Evangelista Purkyně
 • zakládání muzeí
 • Josef Kajetán Tyl a Fidlovačka
 • vesnické školy
 • střední školy
 • 2 univerzity
 • odborná příprava učitele
 • vysvědčení - prohlédni si je a zjisti co je silozpyt.

   Zhlédni video o nár. obrození zde 

Prosím o zaslání ofoceného nebo naskenovaného zápisu "  Národní obrození " na adresu stankovazsbreznik@seznam.cz

Termín je do úterý 14. dubna

 

Týden od 14.dubna do 17.dubna

Úterý 14.04.
Zdravím všechny a doufám, že jste si Velikonoce v rámci možností užili.Také děkuji za zaslané zápisy v sešitech( někteří je mají krásné i s obrázky)Hodnotit budu takto: za každou kapitolu (USA,FR,Napoleon,NO i s úkoly)bude malá 1, za 5 jedniček  bude jednička za sešit s váhou 3.Ještě byl projekt Socha svobody (váha 2),  vše můžete zaslat dodatečně do konce dubna.

Dnešní úkol  se týká tématu "Jazykoví puristé", zápís proveďte podle materiálu zde a pošlete do středy 22.4. Ať se trochu pobavíte :-)

Středa 15.04.

Zpracujte zápis z učebnice str. 46-48 podle těchto bodů:

             SPOLEČNOST NA PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ

                               VENKOV

 • práce v zemědělství
 • zemědělské plodiny
 • lihovary, cukrovary, olejny
 • majetkové rozdíly na venkově
 • chalupa a její vybavení
 • selský statek
 • strava
 • oblečení

                               MĚSTO

 • byt měšťana
 • biedermeier
 • manufaktury a první továrny
 • pavlačové domy 
 • vznik parků, muzeí,galerií, divadel
 • postavení v rodině
 • výchova dětí
 • změny v módě
 • dětské oblečení

 Prezentace k živ. stylu zde a zajímavosti k složité dámské módě zde

 

Týden od 20. dubna do 24. dubna

Zdravím a přeji hezké jarní dny.

Úterý 20.04.

Podle učebnice str. 49 udělejte zápis  podle těchto bodů :

                       Klasicismus a empír

 • vysvětlení pojmu klasický
 • znaky klasicismu v architektuře
 • zámky Kynžvart, Kačina
 • empír
 • kolonády
 • klasicismus v hudbě ( Mozart, Beethoven, Haydn, Stamic)
 • veřejné koncerty
 • kramářské písně

                      Romantismus

 • vysvětlení slova romantismus
 • znaky romantismu v literatuře
 • souboje na pistole a šavle
 • novogotika ( zámek Hluboká, Lednice)
 • anglické parky
 • romantismus v hudbě (Chopin )

Zde jsou  hudební ukázky, které určitě dobře znáte           Mozart             Beethoven 1  Beethoven 2 Beethoven 3

A  tenhle romantický skvost od Chopina ( šopéna) v kombinaci s jarní přírodou, naprosto "romantické "

Středa 21.04.

V učebnici na str. 51 zpracujte do sešitu cvičení 2,4,5,7,8 a pošlete do středy 29.4. Mějte se pěkně. H.S.

Zápisy můžete posílat průběžně.

 

Týden od 27.dubna do 30. dubna

Všechny vás pozdravuji - ne všichni se dosud ozvali a nemám tušení , jak fungují s plněním úkolů :-(

Úterý 28.04.

Učebnice 52-53                  První fáze průmyslové revoluce

 • prům. revoluce = zavádění  t.....s.....výroby  místo ř.....výroby
 • časové rozpětí - pol. 18. století - až........
 • jiný název pro toto období je" s.... p....... "
 • kolébkou  pr. revoluce se stala V.....B......, které se říkalo "dílna světa"
 • zapiš její předpoklady:   velké loďstvo, mnoho k......., dostate p...s...,zdroje s....,odbytiště v k...., technologie
 • první stroje byly d..... poháněné v....k.... a objevily se t.....výrobě
 • klíčovým vynálezem byl p.... stroj
 • nejdřív fungoval jko parní pumpa v d.....
 • zdokonalil ho  J....W....tak, že mohl pohánět další ......
 • vznikají továrny, které vlastní kapitalisté (b......)
 • v továrnách pracují dělníci ( p......)
 • celá společnost se mění z feudální na kapitalistickou
 • prac. podmínky dělníků:..........
 • v továrnách pracovalý ženy  i děti od...let
 • stávky dělníků.......
 • rozbíjení strojů.......
 • zakládání  svépomocných dělnických pokladen .......

       Středa 28.04.

                                                Revoluce v dopravě ( nahradila dostavníky a f.....vozy)

 • železniční doprava
 • koňská železnice (koňka)....
 • 1814 George S......první  p.... l...... ( rychlost byla....km/ hod)
 • první železniční trať  v A..... roku .....
 • přečtěte si , jak na železnici reagovali lékaři, formani, novináři
 • lodní doprava
 • kolesový p..... sestrojil Robert F........ 1807, rychlost.... km/hodinu
 • přeplutí Atlatského oceánu se uskutečnilo v roce ...... za.....dní a bylo to z L..... do New Yorku
 • kolesový pohon byl brzy nahrazen lodním  .š......
 • silniční doprava
 • první automobily se nazývaly p.......
 • letecká doprava
 • první let balonem roku..... uskutečnili bratř M.......
 •  

Týden od 4.května do 7. května

Pozdravuji všechny osmáky a děkuji za zasílání úkolů, někteří plní vše vzorně :-)

Úterý 05.05.

 Učebnice str. 56-7                        Průmyslová revoluce v českých zemích 

 • rozvoj ve .......letech 19. století
 • stroje se zaváděly nejprve v .......... průmyslu, potom v.......,   ........  a  sklářství
 • výroba železa v h........., těžba uhlípro hutě na O.............
 • české země - nej......... část habsburské monarchie

                                                      Železnice

 • 1830 - 1.  k...... železnice v Evropě z Č ........       do L......  ( sloužila hlavně k přepravě s......)
 • 1838 - 1. parní  .........   , vedla z V.... přes .... do  K...... ( s odbočkami do......  )
 • vlaky tehdy dosahovaly rychlosti až .......

                                                        Silniční doprava

 • budují se císařské ( .....) silnice, nejdříve  s k..... povrchem,  potom .........
 • 1. parovůz sestrojil ........... a předvedl v roce .......

                                                         Městská doprava

 • koňská  k..... dráha poprvé v B..... v roce 1869
 • parní tramva porvé jezdila také v Brně .-)    ( šaliny v Brně  mají velkou tradici )

                                                         Lodní doprava

 • 1817 - 1. kolesová parní loď, kterou sestrojil  J.... B ( co se stalo při předváděním ?)
 • parní lodě zdokonalil J.... R......  svým patentem na vhodné umístění  l...........š......

                                                         Zemědělství

 • 1827  -  bratranci V.............. sestrojili r..........., které půdu kypřilo a také obracelo

 Zhlédněte video  Věk páry

Středa  06.05

učebnice str. 58-59                                    Habsburská monarchie do roku 1848

 • František II. -zavedl znovu absolutismus, který realizoval jeho kancléř  kníže M.............
 • symbolem  Metternichova absolutismu byla  t........,c............., vysoké d........
 • Ferdinand I.  zvaný Dobrotivý -pokračování absolutismu, císaře spíše zajímala hudba,   ..........,  ........
 • utlačované národy v habsburské mnohonárodnostní monarchii se dožadovaly r...............
 • také v českých zemích  sílí požadavky na zrovnoprávnění  Čechů s N............
 • významnou osobností byl novinář a básník K.....H.....B.........
 • objevují se 1. české časopisy -například  K.....č.......
 • byly uspořádány 1. české bály (vznikl český národní tanec - p...........

Vypracujte projekt k osobnosti Karla Havlíčka Borovského a pošlete do příští středy 13. května ( měl by být napsán rukou)

Pomůže vám  i toto video. Dnes bychom Havlíčka označili za investigativního novináře, který svojí satirou  kritizoval nedostatky.

Myslím, že by měl problémy i v dnešní době :-).

  

Týden od 11. května do 15. května

Přeji hezký týden v období "zmrzlíků" - tří ledových mužů- Pankráce,Serváce a Bonifáce 

Úterý 13.05.

Učebnice str. 60               Revoluční rok 1848

 • revoluce proběhly v řadě evropských zemí
 • cílem bylo odstranění......... a vydání ...........
 • Itálie- cílem bylo sjednocení a osvobození..........., tento cíl se ..........
 • Francie -stala se podruhé ....., prezidentem se stal.......,který se nakonec prohlásil ........
 • Prusko - jednalo se o sjednocení země, součástí tzv. V........Německa se měla stát i habsburská monarchie

                                          Habsburská monarchie - revoluce v Čechách

 • sestavena petice císaři ve Svatováclavských lázních v Praze 11. března 1848
 • obsahovala 4 požadavky1.............2...........3...........4............
 • císař Ferdinand I. slíbíl jejich splnění
 • Slovanský sjezd v Praze chtěl vytvořit z  rakouské monarchie spolkový stát , kde jsou si všechny národy r........
 • 12.6. vypukly v Praze pouliční boje, budovaly se b........., 
 • proti nim zakročil rakouský generál W.........., který dal ostřelovat P.......
 • revoluce byla p........
 • jediný výsledek bylo zrušení............v září 1848
 • Ferdinand I se vzdal vlády
 • nastupuje jeho osmnáctiletý synovec F.......J.....I.
 • revoluce ukázaly, že demokratické reformy jsou nevyhnutelné

  K zápisu nakresli scénu hořících staroměstských mlýnů po ostřelování ( obrázek str. 62)

Zhlédněte video zde

Středa 13.05.

Vypracujte opakování na straně 63 - otázky číslo 2 ,4, 6, 7. Zašlete do příští středy 20.05.

 

Týden od 18. května do 22. května

Dobrý den , všechny zdravím

Úterý 19.05

 

Viktoriánská Anglie

 • název podle dlouhého panování královny Viktorie (1837 - ……) Vládla  ……. let  ( spočítej)
 • Viktorie byla donedávna nejdéle vládnoucím panovníkem v britských dějinách
 • v roce 2015 tento rekord překonala její pravnučka, současná královna Alžběta II( v roce 2020 - na trůnu již 68 let)
 • je to období velkého ………
 • Británie je konstituční m………,  vznikají zde nové technologie, ovládá světový …….., má nejsilnější loďstvo
 • v zemi se upevnil demokratický parlamentní způsob vlády
 •  byly zde  dvě politické strany - k…….. a l………….., které se střídaly ve vládě podle výsledku v…….

Sjednocení Itálie

 • národně osvobozenecké hnutí za sjednocení Itálie se nazývá   RISORGIMENTO /risordžimento/
 • v čele boje za osvobození stál italský národní hrdina GARIBALDI
 • ke sjednocení došlo v ….. letech 19. století

Sjednocení Německa

 • v čele snah o sjednocení stálo Prusko a jeho kancléř O….v     B…….
 • byl stoupencem sjednocení silou ( tzv. “ krví a mečem “)
 • Německo vedlo války, které uspíšily sjednocení
 • byla to válka prusko - rakouská, rakousko poraženo, krvavá bitva u Sadové  nedaleko …….. roku 18..
 • celkové ztráty byly ……...tisíc z toho ……..tisíc na rakouské straně
 • Prušáci měli lepší zbraně, které střílely 3 krát rychleji
 • v době pobytu pruských vojsk sem zavlekli choleru (bakteriální průjmové onemocnění)
 • válka prusko - francouzská , byl to spor o Alsasko a Lotrinsko, o které měla zájem i Francie
 • Francie byla poražena
 • 1871 bylo na zámku ve Versailles u Paříže vyhlášeno Německé císařství
 • Německo se brzo stalo významným státem Evropy - novou velmocí s novými ambicemi, které vedly až k I. světové válce

                                                                                    Carské Rusko

 • zaostalost, absolutismus ( samoděržaví )
 • nevolnictví zrušeno až roku 1861
 • Rusko mělo snahu ovládnout Balkán , neboť Osmanská říše (Turecko ) se rozkládala
 • vypukla válka mezi Ruskem a Tureckem - Krymská válka, kde se na stranu Turecka přidaly Francie a Británie
 • Rusko bylo poraženo
 • v této válce  byl poprvé použit t……… a  f…………..
 • v důsledku válečných hrůz  byla v roce 1863 založena  v Ženevě  mezinárodní zdravotnická organizace ČERVENÝ KŘÍŽ
 • Turecko se stejně nakonec rozpadlo - vznikly státy Bulharsko, Srbsko, Rumunsko a Černá Hora

Středa 19.05.

 Zhlédněte video o bitvě u Sadové (2. největší bitva 19. stol. – po bitvě u Slavkova)

 

Týden od 25.května do 29. května 

Pozdravuji žákyně i žáky  8. třídy

Úterý 26.05.

Učebnice str. 68-70                                 Spojené státy americké

 • po napoleonských válkách - velká vlna  přistěhovalců (............milionů lidí) ze sev. a záp. Evropy
 • odchod za lepším životem, také kvůli "zlaté horečce" ( "golden rush ") v Kalifornii ,pak na Aljašce
 • probíhá kolonizace "divokého západu"- v podstatě genocida Indiánů
 • střety mezi  Indiány a osadníky podporovanými  vládním vojskem
 • Little Big Horn-   napiš podrobnosti
 • USA - rozdíly mezi Severem a Jihem :

                                            Sever- průmysl, obilnářské a dobytkářské f.......

                                                       - chtěli zrušit otroctví na jihu země, podpora u prezidenta  A.......L......

                                                        - napiš několik info o něm

                                            Jih      - plantáže  s bavlnou, c.......,t........., na kterých pracovali o.......... z Afriky

                                                        -kvůli  otázce otroctví  se 11 jižních států......... a vyhlásilo tzv. K..........

 • napětí mezi severem a jihem přerostlo v o.......... válku 
 • probíhala v letech 18...- 18...
 • jih byl poražen a ..... bylo zrušeno, USA zůstaly jednotné
 • na jihu založena rasistická organizace ...........
 • po válce velký hospodářský  rozvoj, možnosti svobodného podnikání , těžba uhlí, ž......, p....., velká města, obchod, banky,.  1. transkontinentální.........,vývoz.......,automobilový a ......... průmysl
 • USA začínají být světovou velmocí

                                                                        Japonsko

 • dlouho  v izolaci
 • od poloviny 19. století se otevírá pro americké obchodní lodě
 • reformy prováděné japonským císařem - modernizace - průmyslová revoluce
 • zrušeny výsady vojenské šlechty - s.......ů
 • snaha Japonska získat nová území

                                                                           Čína

 • také v izolaci
 • čínský císař vládl s pomocí místních úředníků - tzv. m.......ů
 • později otvírá své přístavy
 • na rozdíl od Japonska byla Čína ještě dlouho zaostalá

Středa 27.05.

 Učebnice str. 71                                            Koloniální říše

 • kolonie = závislé území, které je využíváno (nerostné bohatství, pracovní síla, odbyt pro výrobky)
 • anglické kolonie -  viz atlas  novověk str 33 mapa č 1 nebo internet
 • francouzské kolonie -.........
 • německé kolonie - .........
 • italské kolonie - ........
 • belgické kolonie  - .........
 • napiš, proč se vAustrálii, Kanadě, Indii, Jihoafrické republice mluví anglicky ?
 • mezi koloniálními velmocemi docházelo k válkám o kolonie
 • Afrika byla dlouho mimo koloniální zájmy
 • po objevení nerost. bohatství  (diamanty, kaučuk, zlato)došlo ke koloniálním válkám, tradiční způsob obživy domorodého obyvatelstva  byl narušen
 • vybudován Suezský průplav, který propojil S.......a R.... moře ( plavba z Británie do Indie se zkrátila ze 3....na 3.....)

 Projektový úkol :  zjisti podstatné věci o těchto dvou cestovatelích, které spojovalo objevování neznámých končin Afriky. Jsou to  anglický lékař David Livingstone a  český cestovatel Emil Holub. O každém napiš info rukou na polovinu A4

Termín:2. června

 

 Týden od 1.června do 5. června

Přeji všechno nejlepší ke Dni dětí. Koho zajímá historie tohoto svátku, klikni zde

 Úterý 02.06.

Učebnice str. 72                   Druhá fáze průmyslové revoluce(tzv. technicko-vědecká revoluce)

 • rozvoj hlavně těžkého průmyslu
 • využití elektrické energie ( 1879 -Thomas Alva Edison - žárovka,......viz str. 78 dole, M. Faraday - .....)
 • nové  poznatky v chemii -  umělé látky, hmoty, hnojiva ( celofán, bakelit, kaučuk, silon, hedvábí
 • v dopravě se začíná využívat spalovací motor( benzínový - 1.automobil s benzín. motorem sestrojil C.... B.....  a 1. motor na naftu sestrojil R...D....)První ložiska ropy objevena v P.....  v USA roku.....

v zemědělství se prosadil nový způsob osévání polí tzv. s........ Nakresli kolečko str. 73, stroje - mlá.....,tra.....,ža......., používají se první umělá hnojiva

                                                  Významní vynálezci  ( hledej na str. 77 - 80 )

 • Luis Pasteur - pasterizace = ...... , sérum proti vzteklině.
 • A.G. Bell.......
 • J. Dunlop ........
 • F. Zeppelin ........
 • S. Morse ...
 • Ch. Darwin ...
 • R. Koch.....
 • Marie Curie-Sklodowska ....
 • A. Nobel.....
 • W. Morton ...
 • D. Mendělejev.....
 • Jan Jánský....
 • bratři Lumiérové....
 • Peary a Amundsen ....... Str.80 úplně dole
 • objevily se nové věci denní potřeby - z...,v......p......g.....r.....š...   str. 80.., ale také dokonalejší zbraně -k...., p......

                                                         Proměny společnosti ve druhé polovině  19. st. (str. 75-6)

 • prohlédni si společenský žebříček str. 75
 • neutěšenou situaci dělníků chtěli řešit filosofové Karel Marx a Bedřich Engels - chtěli soukromé vlůastnicví nahradit státním a vytvořit socialistickou společnost
 • anarchisté neuznávali stát, chtěli neomezenou .... a organizovali a......
 • boj za ženská práva - feministické hnutí - emancipace žen
 • antisemitismus - novodobé protižidovské hnutí
 • vzájemné nepochopení mezi Romy  a většinovou společností - protižidovské pogromy
 • str. 74 -zvyšoval se počet obyvatel- lepší hygiena, kanalizace, lékař. péče
 • nová povolání -elektrikář, zámečník,
 • objevují se první obchodní ....... a zásilkový prodej p.....

Vypracujte opakování " Svět ve 2. pol. 19.st - otázky č.2,3,4,5,6,7. Zašlete do 15. června.

Dobrovolný úkol : projekt - srbský  vynálezce Nikola Tesla ( velmi zajímavá osobnost!) - soustředit se na jeho činnost, napsat rukou 3/4 strany A4 -poslat do 15. čevna.

 

Středa 03.06.

Učebnice str. 82 - 85         Rakousko za ministra Bacha

 • absolutistická vláda Františka Josefa I. -  ministr vnitra Alexandr Bach
 • napište info o Fr. Josefovi - drobné písmo- přezdívka " Franta Procházka"
 • cenralizace, cenzura, nerovnoprávné postavení nerakouských národů
 • 1861 - se  Rakousko stalo  konstituční ......, Fr. Josef vydal ústavu, začaly fungovat opět zemské sněmy
 • v českých zemích ožívá veřejný život - 1862 - založen Sokol (Miroslav Tyrš), pěvecký sbor Hlahol, umělecký spolek Česká beseda

                                                Rakousko - uherské vyrovnání

 • uherští poslanci  žádali větší samosprávu, nakonec jim bylo vyhověno
 •  1867došlo k tzv. rakousko-uherskému vyrovnání,  vznikly dvě rovnoprávné  skoro samostatné části, nově vzniklý stát dostal název R......- U.......
 • čeští poslanci požadovali  česko- uherské vyrovnání, ale nebyli vyslyšeni
 • na protest organizovali různé vlastenecké akce - Například t....... lidu  =.........
 • velkou vlasteneckou manifestací bylo  položení základního kamene Národního divadla 16. 5. 18..
 • podle str. 91 zapiš nejdůležitější fakta a jména
 • císař chtěl situaci uklidnit, byl zřejmě ochoten provést vyrovnání, ale proti  se postavili Němci žijící v čes. zemích
 • Češi se museli spokojit s drobnými ústupky (  tzv " drobečky ") - například .......vypiš 2 nejdůležitější na straně 85 dole

 Zhlédněte video k Národnímu divadlu a ke spolkovému životu

 

Týden od 8. června do 12. června

Úterý 08.06.

Učebnice str. 86         Tomáš Garrigue Masaryk

 • ovlivnil veřejný život v českých zemích od konce 19. století
 • profesor  na pražské univerzitě
 • kladl důraz na vzdělávání a nesnášel lež
 • zpočátku chtěl rakousko přeměnit na federaci, později bojoval za samostatný český stát
 • známý je jeho postoj k pravosti Rukopisů královédvorského a z........., které označil za podvrhy
 • vystoupil na obranu Žida Leopolda Hilsnera, který byl označen neprávem za vraha - projev antisemitismu

Učebnice str. 87             Problematické vztahy Čechů a Němců

 • na našem území žila početná německá menšina, která se sem dostala v době kolonizace -osídlování pohraničí a také po Bílé hoře
 • vztahy mezi Čechy a Němci se zhoršily po roce  1848
 • rozpory se týkaly jazyka, školství
 • začaly se objevovat projevy nacionalismu = nezdravé prosazování jednoho národa na úkor druhého
 • někter´ří němečtí politici dokonce požadovali vystěhování Čechů z českých zemí
 • tento problém se v dalších letech zhoršoval
 • ale  někde se oba národy dokázaly dohodnout ( např. v Brně )

   Zhlédněte video  Rukopisy                                                          

Středa 09.06.
Učebnice strana 88          Rozvoj hospodářství a kultury  v českých zemích
 
 • nová výrobní odvětví - ........( např. .....názvy pod obrázky )
 • v zemědělství se rozšířilo pěstování.......
 • první český automobil ........ vyroben v .......roku......dosahoval rychlosti.....
 • v Mladé Boleslavi  - dílna Laurin a Klement - kola, motocykly a pak auta, pak se sloučil se závodem Emila Škody v Plzni        ( název Škodovka )
 • první let v českých zemích podnikl ing .Jan ........ roku..... z p..... do P.......
 • Všeobecná zemská výstava roku1891 - předváděla výrobky různých odvětví, celé osvětlení výstavy instaloval vynálezce .........., byla také postavena rozhledna na P..... ( jako kopie Eifelovy věže)
 • Viktor Kaplan - ....... str. 90
 • Johan Gregor Mendel - .........str. 90
 • Bedřich Smetana -......str. 91
 • Antonín Dvořák- .......
 • Ema Destinová -.......
 • impresionismus - nový malířský směr - snaha zachytit určitý okamžik, pocit - např. Antonín Slavíček
 • secese - hlavně v architektuře - barevnost, použití bskla, kovů, různost tvarů, ornamentů - např. Alfons Mucha  ( rodák z Ivančic - 20 obrovských pláten "Slovanská epopej ")  
 
 
Týden od 15. června do 17. června
Pondělí - středa
Téma I. světová válka se probírá v IX. ročníku, ale můžete se předběžně podívat na video  k tomuto světovému konfliktu