ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

 

INFORMACE PRO RODIČE

Ředitelství Základní školy a mateřské školy vyhlašuje den volna na pátek 25. 9. 2020               z důvodu mimořádné situace nárustu nemocných dětí na základních školách a doporučení ministerstva zdravotnictví.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR ZMĚNA !!!

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Ředitelství Základní školy v Březníku oznamuje, že slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 bude v úterý 1. září v 8:30 hodin v kmenových třídách základní školy.                                                                                                           Děti nastupující do 1. ročníku zahájí školní rok v 9:00 hodin ve  své třídě.

Ukončení prvního školního dne je plánováno v 9:30 hod.
Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen ve středu 2. září 2020. 

Při zahájení školnho roku bude umožněna přítomnost pouze rodičům budoucích prvňáků a nově příchozích šesťáků, rouška povinná.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYHODNOCENÍ SBĚRU CITRONOVÉ A POMERANČOVÉ KŮRY

Rádi bychom vás informovali, že aktuálně proběhl sběr citronové a pomerančové kůry. Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat, protože jste do pokladny SRPŠ přispěli částkou 1960Kč.

Vyhodnocení tříd

třída

citronová kůra

pomerančová kůra

1.

0,1kg - 6,1Kč

16,34kg - 212,42Kč

2.

0,33kg - 20,13Kč

6,2kg – 80,6Kč

3.

0,33kg - 20,13Kč

5,55kg – 72,15Kč

4.

 

5,6kg – 72,8Kč

5.

0,9kg - 54,9Kč

13,2kg – 171,6Kč

6.

0,8kg – 48,8Kč

20,15kg – 261,95Kč

7.

3,34kg – 203,74Kč

15,86kg - 206,18Kč

8.

0,8 kg – 48,8Kč

15,5kg - 195,65Kč

9.

 

8,15kg – 105,95Kč

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Zakončení školního roku a předání vysvědčení se uskuteční

v pátek 26. 6. 2020 v době 8:30  - 9:00 hod. na školní zahradě.

Pasování prvňáčků na čtenáře a předání vysvědčení proběhne

v pátek 26.6 2020 v 9:15 hod. na školní zahradě.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

 

Žáci 2.– 9. ročníku odevzdávají učebnice v učebně u hlavního vchodu.

 

Úterý 16. 6.          8,00 – 12,00

Středa 17. 6.     12,00 -  16,00

Čtvrtek 18. 6.      8,00 – 12,00

 

Učebnice budou přijaty bez obalů,  vzadu v tabulce podepsané, vygumované,

Děkujeme rodičům za dohled při přípravě učebnic k odevzdání.

Za poškozené učebnice bude vybírán poplatek vzhledem k jejich stáří.

 

Při vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení.

Rouška nutná!!!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE O MOŽNOSTI PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ II. STUPNĚ VE ŠKOLE

 

Denní provoz školy pro žáky II. stupně nebude zahájen z  technických důvodů a probíhajících oprav ve třídách.

Možné budou konzultace žáků 6. - 9. ročníku po předchozí domluvě s vyučujícím.

Žáci, kteří doposud neodeslali žádnou zadanou práci, mají tak poslední možnost ji osobně odevzdat vyučující ve škole nejpozději do 15.6.

Při vstupu do školy musí žák odevzdat Čestné prohlášení.

Rouška nutná!!!

 

Čestné prohlášení

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBĚR POMERANČOVÉ KŮRY- !!!Změna termínu!!!

 

Vážení rodiče,

 

ve dnech 26. 5. - 5. 6. 2020 bude probíhat sběr pomerančové a  citrónové kůry.

 

 

Sběr bude probíhat následující formou:

 

 • Před hlavním vchodem do školy bude po celou dobu velká krabice s nápisem SBĚR NA BYLINY.
 • Do této krabice prosím vložte pytlík s kůrou, který bude zvážený a bude na něm uvedeno jméno dítěte      a třída.
 • Krabice bude vybírána jednou denně.

 

 

Děkujeme za spolupráci. Kolektiv ZŠ Březník

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE O MOŽNOSTI PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

 

V souladu s tzv. Harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství by od 25. května 2020 měla být umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků není povinná a prioritní zůstává na doporučení MŠMT distanční (dálková výuka).

 

Možnost přítomnosti žáků I. stupně

 

 • Ve školách nevzniknou klasické třídy, ale školní skupiny do počtu 15 dětí.
  Učit a dohlížet na školní skupiny budou spíše asistenti, vychovatelé. Děti pod jejich vedením budou plnit stejné úkoly, jako děti doma. Úkoly pro obě skupiny dětí bude na dálku připravovat Vaše paní učitelka, a ta bude úkoly dětem také opravovat a psát jim zpětnou vazbu.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než 25. 5. 2020.
 • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků skupiny v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu, který je žákům zadáván distanční formou.
 • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Děti, které budou zůstávat na odpolední část, budou umístěny všechny v jedné skupině.
 • Stravování žáků ve školní jídelně bude zajištěno při dodržení hygienického režimu a odděleně po skupinách.
 • V průběhu vyučování bude doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné. Žák bude muset mít na výuku dvě roušky a sáček na uložení roušek.
 • Podmínkou nástupu žáka od 25. května 2020 do školy  je zákonným zástupcem vyplněné a podepsané, „Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového onemocnění, které žák odevzdá v den nástupu ve škole.

 

Žáci II. stupně nemají možnost přítomnosti ve škole, dále se vzdělávají dálkovou formou bez přítomnosti v budově školy.        Žáci 9. ročníku mají možnost přípravy na přijímací zkoušky ve škole.

 

V případě zájmu o nástup žáka I. stupně od 25. 5. do školy, žádáme rodiče, aby nám nejpozději do 15. 5. zaslali vyplněnou   „Žádost o nástup žáka I. stupně k vzdělávacím aktivitám ZŠ Březník.

Žádost najdete v příloze této informace. Vyplněnou žádost zasílejte výhradně prostřednictvím emailové pošty                          na info@zsbreznik.cz.

 

 

              Mgr. Jan Nešpor, ředitel ZŠ a MŠ Březník

 

Bližší informace a dotazy k organizaci vzdělávání Vám rádi zodpovíme na číslech:

797 728 751 Mgr. Martina Kobrová, zástupce ředitele ZŠ a MŠ Březník,

721 603 781 Mgr. Jan Nešpor, ředitel ZŠ a MŠ Březník

 

Čestné prohlášení

Žádost o nástup žáka I. stupně ZŠ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyzvednutí osobních věcí do tělesné, výtvarné a pracovní výchovy, dále přezůvek a ručníků je možné každé úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00 hod.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY 

Vážení rodiče, zápis do první třídy ZŠ Březník, probíhá letos elektronickou cestou. Na stránkách ZŠ si stačí otevřít odkaz nebo použít tlačítko „Online zápis do školy“ a vyplnit přihlášku. V naší odpovědi si pak vyberete „žádost o přijetí“ nebo „žádost o odklad“. Pak postupujete podle návodu – poslední krok je zaslání vyplněné a podepsané žádosti do ZŠ. Děkujeme za důvěru a těšíme se na nové prvňáčky. Kolektiv ZŠ Březník. ODKAZ: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbreznik/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

 

KONEC PLACENÍ OBĚDŮ

Žádáme rodiče dětí, aby zastavili platby obědů na měsíc květen a červen.

 

 

Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11.3.2020

(platí do odvolání)

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ pdf.

 

Tisková zpráva z 13. 3. 2020:

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na  https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

 

 

 

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Nejsou dostupné žádné aktuální akce.

Základní škola

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:249
TÝDEN:672
CELKEM:580483