Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Březník

příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt v roce 2000. Zřizovatelem je Obec Březník. Škola má k dispozici 7 kmenových tříd a 2 odborné pracovny. Jedna z nich slouží k výuce přírodovědných předmětů, druhá k výuce informatiky. Školu navštěvují žáci z Březníku, Kralic nad Oslavou, Horních Lhotic, Kuroslep, Rapotic, Lesního Jakubova a Sudic. Školu rovněž navštěvuje několik žáků z Náměště nad Oslavou, Vysokých Popovic, Hartvíkovic a Vícenic. Ve školním roce 2019/20 je v 1. – 9. ročníku 136 žáků. První stupeň navštěvuje 51 a druhý 85. Součástí základní školy je výše uvedená mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově a letos ji navštěvuje 39 dětí. Školní kuchyň vyvařuje nejen pro školní děti ale i pro veřejnost. Její kapacita je 170 jídel a je plně využita. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště a za tímto účelem využívá pronajaté prostory TJ Sokol Březník.

Odkazy

banner

banner

Novinky

18.10.2019

Sportovní devítka 9. 10.2019

Sportovní devítka 9. 10.2019

Florbalový turnaj

Detail

08.10.2019

Přespolní běh Budišov 1

Přespolní běh Budišov

Přespolní běh (2.10.2019 Budišov) Ve středu 2.10.2019 jsme se zúčastnili přespolního běhu v Budišově. Jednalo se o velkou akci, kde se sešlo 17 škol z kraje Vysočina, 250 běžců. Trasa běhu byla vedena po krásném parku nedaleko zámku Budišov. Terén byl náročný a kopcovitý. Děvčata běžela 1,5 km a chlapci 3km. I přes velkou konkurenci a účast mnoho atletických klubu se chlapci umístili na 6.místě ze 17 škol. Děvčata skončila v druhé třetině výsledkové listiny. Závody jsme si přes nepřízeň počasí moc užili a těšíme se na příští ročník. Běžkyně: Apruzzese Veronika, Pelánová Eliška, Pavlíčková Klára, Kašparová Karolína. Běžci: Apruzzese David, Oršoš Dan, Tesař Petr, Krčma Tomáš.

Detail

08.10.2019

Divadelní představení Lucerna

LUCERNA PRO DĚTI OD 12 LET Nejhranější česká divadelní hra o tom, že ten, kdo zapomene na svá práva, zůstane vždycky jenom sluhou nebo otrokem. Příběh malého panství, kam přijíždí nová paní kněžna a místní úředníci na ni chtějí udělat dojem. Témata lásky, manželských šarvátek, mládí, stáří a hlavně téma touhy po právu a svobodě a nutnost za ně bojovat, jsou v dnešní době současnější, než bychom si přáli... Příběh o odvaze, hrdosti, vzdělanosti a lásce, ale i o zbabělosti, podbízivosti a nadutosti, který se hraje na českých jevištích už déle než sto let, je v současné době aktuálnější než bychom si přáli. Lucerna je činoherní komedie, která ukazuje, že se český lid za více než sto let od doby, kdy byla hra napsána, ani za dvě stě let od doby, kdy se odehrává, příliš nezměnil. Poprvé se Lucerna hrála na scéně Národního divadla 17. listopadu 1905. Délka představení: 120 minut

Detail

23.09.2019

Beseda s Jakubem Pustinou 1

Beseda s Jakubem Pustinou

Určeno žákům 6. - 9. ročníku.

Detail

20.09.2019

Preventivní program pro žáky 5.- 9. ročníku

Bezpečí internetu Cíl programu: Seznámit děti s nástrahami a nebezpečími, která číhají na internetu. Rozsah programu: 45 minut Obsah programu: • Co je internet • Bezpečný internet • Problematika sociálních sítí • Komunikace s neznámými uživateli • Kyberšikana • Formy kyberšikany Formy práce: beseda, diskuze Pomocné materiály: metodické listy

Detail

Kalendář akcí

25.10.2019

RIDE WHEEL

Biková adrenalinová show pro žáky 1.-9. ročníku. 1.stupeň v 9:30 h 2.stupeň v 11:15 h

Detail

29.10.2019 - 30.10.2019

Podzimní prázdniny

29. - 30. 10. 2019

Detail

12.11.2019

LEGO TECHNIK

Pro žáky 4. ročníku.

Detail

13.11.2019

Třídní schůzky

Třídní schůzky Schůze výboru v 16:00 hod. v ředitelně. Plenární schůze - pro všechny rodiče v 16:30 hod. v učebně 7.ročníku.

Detail

20.11.2019

Exkurze do Vídně

Kdy: středa 20. 11. 2019 Místo: Březník, na zastávce u pošty Cena: 550,- Kč Čas: sraz v 7:15 hod., odjezd v 7:30 hod. S sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, platný cestovní doklad, jídlo a dostatek pití na celý den, pohodlné oblečení i obuv, v případě nutnosti léky na nevolnost při cestování, kapesné dle uvážení. Plánovaný návrat: v 19:00 hod. (na zpáteční cestě bude autobus zastavovat v Rapoticích, Kralicích – křižovatka, nádraží; Březník – na Horkách, u pošty)

Detail