Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Březník

příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt v roce 2000. Zřizovatelem je Obec Březník. Škola má k dispozici 7 kmenových tříd a 2 odborné pracovny. Jedna z nich slouží k výuce přírodovědných předmětů, druhá k výuce informatiky. Školu navštěvují žáci z Březníku, Kralic nad Oslavou, Horních Lhotic, Kuroslep, Rapotic, Lesního Jakubova a Sudic. Školu rovněž navštěvuje několik žáků z Náměště nad Oslavou, Vysokých Popovic, Hartvíkovic a Vícenic. Ve školním roce 2019/20 je v 1. – 9. ročníku 136 žáků. První stupeň navštěvuje 51 a druhý 85. Součástí základní školy je výše uvedená mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově a letos ji navštěvuje 39 dětí. Školní kuchyň vyvařuje nejen pro školní děti ale i pro veřejnost. Její kapacita je 170 jídel a je plně využita. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště a za tímto účelem využívá pronajaté prostory TJ Sokol Březník.

Odkazy

banner

banner

Novinky

14.01.2020

Exkurze 8. - 9.tříd na SPŠT Třebíč (řemesla a studijní obory)

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se březnická škola 8. – 9.ročník zúčastnila exkurze na SPŠT v Třebíči. Žáci navštívili nejprve dílny s tříletými učebními obory a dále i čtyřleté obory s maturitou. Navštívili jsme uměleckou kovárnu, chlapci se podívali do dílen automechaniků, autotroniků, opravář zemědělských strojů, dále elektrikáři, pasíři, zámečníci. Tyto obory jsou v dílnách za městem. Na škole jsme dále viděli mechanik elektronických zařízení, provozní elektrotechnik, obráběč kovů pro CNC stroje atd. Žáci se seznámili podrobně s tématy oborů. Všem žákům se exkurze líbila.

Detail

16.12.2019

Mikulášská laťka

Mikulášská laťka Náměšť nad Oslavou V pátek 6.12.2019 se žáci naší školy ZŠ Březník, zúčastnili závodu ve skoku do výšky ( ZŠ Husova). Závodníci byli velmi šikovní a konkurence veliká. Závodu se zúčastnilo 136 žáku z 5 škol. Výkony našich žáků byly výborné. Dosáhli jsme ve 4. kategoriích na 2. místo v kat. mladší žáci a 2 x 4.místo v kat. starší žáci a žákyně. Kategorie: Ml.žáci: Michal Pemčák 120cm Star.žáci: Haresta Matěj 130cm Tesař Petr 145cm 2.místo David Bábuněk 115cm Vojta Kamaryt 130cm Star.žákyně : Eliška Pelánová 120cm Vojta Kabátek 115cm Daniel Oršoš 140cm Jakub Prokeš 130cm Tobiáš Vojta 150cm 4.místo Starší žákyně: Veronika Kabátková 115cm Kristýna Vochyánová 125cm Kristýna Dufková 110cm Natálie Šmardová 125cm 4.místo Gratulujeme.

Detail

04.12.2019

Exkurze do Vídně 1

Exkurze do Vídně 20. 11. 2019

V rakouské metropoli jsme zavítali k zámku Schönbrunn, prošli úžasným parkem. Po přesunu do centra jsme navštívili přírodovědné muzeum, dále pokračovali z Maria-Theresien Platz přes Hofburg do chrámu sv. Štěpána. Návštěvu Vídně jsme zakončili návštěvou vyhlášených vánočních trhů na Rathausplatz.

Detail

04.12.2019

Vánoční akademie 1

Vánoční akademie

Tradiční vystoupení dětí MŠ a žáků základní školy v místní sokolovně. Začátek v 9:00hod.,předpokládané ukončení akce v 11:00 hod.

Detail

18.10.2019

Sportovní devítka 9. 10.2019

Sportovní devítka 9. 10.2019

Florbalový turnaj

Detail

Kalendář akcí

20.02.2020

Bruslení

Bruslení 8., 9. roč.

Detail

27.02.2020

Naučný a poznávací program

Pohled do světa hmyzu a bezobratlých

Detail

01.03.2020 - 06.03.2020

Lyžařský kurz

Lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníku.

Detail

19.03.2020

Preventivní program pro 5. -9. ročník

Bezpečí internetu Cíl programu: Seznámit děti s nástrahami a nebezpečími, která číhají na internetu. Rozsah programu: 45 minut Obsah programu: • Co je internet • Bezpečný internet • Problematika sociálních sítí • Komunikace s neznámými uživateli • Kyberšikana • Formy kyberšikany Formy práce: beseda, diskuze Pomocné materiály: metodické listy

Detail

15.04.2020

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají v kmenových třídách žáků.

Detail