Navigace

Obsah

Základní škola a mateřská škola Březník

příspěvková organizace vznikla jako právní subjekt v roce 2000. Zřizovatelem je Obec Březník. Škola má k dispozici 7 kmenových tříd a 2 odborné pracovny. Jedna z nich slouží k výuce přírodovědných předmětů, druhá k výuce informatiky. Školu navštěvují žáci z Březníku, Kralic nad Oslavou, Horních Lhotic, Kuroslep, Rapotic, Lesního Jakubova a Sudic. Školu rovněž navštěvuje několik žáků z Náměště nad Oslavou, Vysokých Popovic, Hartvíkovic a Vícenic. Ve školním roce 2019/20 je v 1. – 9. ročníku 136 žáků. První stupeň navštěvuje 51 a druhý 85. Součástí základní školy je výše uvedená mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Mateřská škola sídlí v jiné budově a letos ji navštěvuje 39 dětí. Školní kuchyň vyvařuje nejen pro školní děti ale i pro veřejnost. Její kapacita je 170 jídel a je plně využita. Škola nemá vlastní tělocvičnu ani hřiště a za tímto účelem využívá pronajaté prostory TJ Sokol Březník.

Odkazy

banner

banner

Novinky

29.05.2020

PŘIHLÁŠENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021

Vážení rodiče, zájemci o školní družinu na příští školní rok 2020/2021 (týká se žáků současných 1. – 4. tříd). Vyplněnou přihlášku je možné odeslat naskenovanou na info@zsbreznik.cz nebo odevzdat do poštovní schránky školy nejpozději do 19. 6. 2020. (Pokud někdo nemá možnost tisku, může si tiskopis vyzvednout ve škole). Michaela Fraňková

Detail

28.05.2020

NABÍDKA KROUŽKŮ - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Nabídka kroužků v novém školním roce 2020/2021, které by se konaly v naší škole pod vedením pracovníků DDM Radost.

Detail

22.05.2020

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ DO MŠ

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVNÍ

Detail

19.05.2020

ZÁPIS DO 6.ROČNÍKU

Vážení rodiče, zápis do šestého ročníku ZŠ Březník probíhá letos elektronickou cestou v termínu 19. 5.- 27. 5. 2020. Na stránkách ZŠ si stačí otevřít odkaz nebo použít tlačítko „Online zápis do školy“ a vyplnit přihlášku - „žádost o přijetí". Pak postupujete podle návodu – vyplněné a podepsané žádosti zašlete poštou na adresu školy nebo vhoďte do schránky u vchodu do ZŠ Březník. Děkujeme za důvěru a těšíme se na nové žáky. Kolektiv ZŠ Březník.

Detail

Kalendář akcí